Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”. Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đưa công tác trẻ em vào chương trình, kế hoạch hành động hằng năm nhằm giúp các em được phát triển toàn diện, bảo đảm được hưởng các quyền về trẻ em như học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, có môi trường sống an toàn, lành mạnh; những vấn đề phát sinh được quan tâm giải quyết. Chú trọng dành sự quan tâm đến trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt để các em được sống, được đến trường, hòa nhập và phát triển.

Thái Nguyên hiện có 310.604 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 24,04% dân số, trẻ em dưới 6 tuổi là 138.601 trẻ, chiếm xấp xỉ 11% dân số. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 3.418 trẻ. Những năm qua, công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được quan tâm triển khai với nội dung và hình thức phong phú, tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các kiến thức chuyên đề nâng cao nhận thức, vận động sự ủng hộ và tham gia của toàn xã hội; các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đặc biệt là Luật Trẻ em 2016 và chủ đề, nội dung, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em hằng năm.
Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh duy trì việc tư vấn, cung cấp và kết nối các dịch vụ hỗ trợ trẻ em qua tổng đài 1800 8080; đảm bảo hoạt động tham vấn, tư vấn, cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ có hiệu quả đối với tất cả các cuộc gọi có nhu cầu cần can thiệp trợ giúp trên địa bàn tỉnh… Các chương trình, đề án, dự án, mô hình về chăm sóc, bảo vệ trẻ em được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Mô hình “Cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 2018 – 2020 được triển khai thí điểm tại huyện Đại Từ và Định Hóa đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa và bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị xâm hại, bạo lực. Dự án “Cải thiện an toàn giao thông cho trẻ em khu vực trường học tại thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2018 – 2020” được triển khai tại 10 trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức, văn hóa tham gia giao thông và chấp hành Luật Giao thông đường bộ của giáo viên, học sinh và phụ huynh; khoảng 10.000 học sinh tại các trường đã được hưởng lợi từ Dự án này…
Chương trình giáo dục trẻ em được quan tâm, đảm bảo trẻ em được đến trường, thực hiện tốt quyền được học tập. Tỷ lệ huy động trẻ đi học đúng độ tuổi ở các cấp tăng hằng năm, đặc biệt ở cấp mầm non. Công tác xã hội hóa giáo dục đã có bước phát triển, các trường ngoài công lập được thành lập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của các em; các chính sách miễn, giảm học phí cho trẻ em thuộc đối tượng chính sách đang đi học và các trẻ em khác được thực hiện đúng quy định.
Công tác bảo vệ trẻ em đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, các chính sách trợ giúp trẻ em từng bước được hoàn thiện và mở rộng. Các hoạt động bảo vệ trẻ em đã được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp độ: phòng ngừa; can thiệp giảm thiểu các nguy cơ; hỗ trợ phục hồi, hòa nhập cho trẻ em bị tổn thương và hoàn cảnh đặc biệt. Toàn tỉnh hiện có trên 90% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc; gần 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã/phường/thị trấn phù hợp với trẻ em; trẻ em ngày càng được hưởng đầy đủ hơn các quyền cơ bản của mình. 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc, trợ giúp. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT và khám chữa bệnh miễn phí… Các chương trình, chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã và đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: chương trình khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh; khám và hỗ trợ phẫu thuật trẻ em bị khuyết tật vận động; hỗ trợ phẫu thuật trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch; dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn…
Thời gian tới, nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước pháp luật về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt các quy định của Luật Trẻ em; các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em… Đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng các hình thức và tài liệu truyền thông về lĩnh vực trẻ cho các đối tượng khác nhau, quan tâm đến đối tượng là gia đình và cộng đồng. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em được học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh. Triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị – xã hội cùng chung tay trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kết hợp nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến từng địa bàn dân cư. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tạo sân chơi cho trẻ em an toàn nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 (từ ngày 01/6 đến 30/6) với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”…

Nguyễn Lan

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *