Category Archives: Tài Liệu BCV

Công an Tỉnh Thái Nguyên góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2018

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, tầm nhìn 2030; góp phần đạt được mục tiêu “kiềm chế, ngăn chặn, hướng tới đẩy lùi tệ nạn […]