Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, tầm nhìn 2030; góp phần đạt được mục tiêu “kiềm chế, ngăn chặn, hướng tới đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội”.

Chính phủ và trực tiếp là Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy quan tâm đặc biệt, thường xuyên chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Một năm sau khi trở thành thành viên của Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy của Liên hợp quốc, việc thành lập một ủy ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối hoạt động phòng, chống ma túy của các bộ, ngành, địa phương với nhiệm vụ “PHÒNG” ngang với “CHỐNG” đã phản ánh rất rõ quan điểm của Chính phủ trong việc giải quyết tận gốc tệ nạn ma túy ở nước ta. Chính sự tham gia của gần 30 bộ, ngành, đoàn thể chính trị trong Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy cùng với hoạt động tích cực của ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy các địa phương (từ tỉnh, huyện xuống tới xã, phường, thị trấn) đã xác định nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể trong công tác này, mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ… tham gia tích cực vào công tác phòng, chống ma túy.


Cùng với cả nước, công tác phòng chống tội phạm ma túy được Công an tỉnh Thái Nguyên chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và của lực lượng Công an nhân dân; kịp thời cung cấp, phổ biến những thông tin chính thống về tình hình, diễn biến của công tác phòng chống tội phạm ma túy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số. Bằng nhiều biện pháp như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, HIV/AIDS… để tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tác hại của tệ nạn ma túy đến các hộ gia đình, dòng họ, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn dân cư. Ngoài ra, còn tổ chức cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân ký cam kết quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Năm 2018, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 590 vụ, 655 đối tượng phạm các tội về ma tuý (nhiều hơn 102 vụ, 83 đối tượng so với năm 2017); thu giữ gần 45.000g (khoảng 128 bánh hêrôin), trên 5.000g ma túy tổng hợp, hơn 02kg thuốc phiện và một số vật chứng liên quan khác; khởi tố điều tra 558 vụ, 626 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 532 vụ, 608 bị can.

Cong an 1

Công an tỉnh làm việc với lãnh đạo thị xã Phổ Yên về công tác phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy (nguồn internet)Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tội phạm ma túy vẫn còn một số hạn chế nhất định: công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy chưa đến được số đối tượng có nguy cơ cao; số người đã cai nghiện nghiện ma túy bằng nhiều hình thức chưa được công nhận hoàn lương thấp, tỷ lệ tái nghiện còn cao. Đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn chưa được phát hiện xử lý triệt để, nguồn ma túy thẩm lậu vào địa phương và trung chuyển qua địa bàn đi các tỉnh khác chưa được phát hiện xử lý kịp thời.
Bước sang năm 2019, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định rõ các nhiệm vụ, trọng tâm là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 424/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; các mục tiêu của Đề án “Tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017- 2020”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCMT, đặc biệt là tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy tổng hợp và tập trung vào số đông là thanh, thiếu niên; các Nghị quyết liên tịch đã ký kết giữa các ngành, đoàn thể về phối hợp phòng, chống ma túy giai đoạn 2016-2020. Tăng cường các biện pháp quản lý học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên; kiên quyết ngăn chặn tệ nạn ma tuý xâm nhập vào học đường và trong giới trẻ; tập trung các biện pháp phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển các chất ma tuý nhằm ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy từ nơi khác vào địa phương và trung chuyển sang các tỉnh khác. Xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm, tụ điểm mua bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục duy trì và xây dựng mới xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; thường xuyên thực hiện công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma tuý và tiếp tục thực hiện các biện pháp, phương pháp cai nghiện, quản lý người sau khi cai nghiện ma tuý và điều trị giảm tác hại bằng Methadone.
Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của các lực lượng Công an tỉnh, cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy ra khỏi cuộc sống cộng đồng./.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/
                                                                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *