Trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp và kéo dài tại nhiều địa phương trên cả nước, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc diện thụ hưởng chính sách theo quy định.

Mẫu số 04 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

     Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1196/TB-BHXH, ngày 15/11/2021 về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Theo đó, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng), chưa nhận hỗ trợ thực hiện về kê khai thông tin theo mẫu số 04 ban hành theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cần kịp thời kê khai gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời gian tiếp nhận  hồ sơ đề nghị chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

     Việc gửi hồ sơ đề nghị được thực hiện qua các hình thức: Trực tuyến thông qua Công Dịch vụ công Quốc gia, Công Dịch vụ công BHXH Việt Nam, các tổ chức dịch vụ I-Van ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID; trực tiếp tại cơ quan BHXH tỉnh hoặc các huyện.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *