Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới

Thứ hai - 25/05/2020 12:52   Đã xem: 4260   Phản hồi: 0

Thái Nguyên là tỉnh không có biển, đảo nhưng những năm qua, cán bộ và nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, dõi theo và có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo quê hương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam.

image 20200525235245 1
Đại diện Cục Kỹ thuật Hải quân hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tặng
 gia đình ông Lê Ngọc Quang
(thân nhân thờ cúng 02 liệt sĩ) tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai
      Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chủ động triển khai tích cực, khá toàn diện. Qua đó, nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội hướng về biển, đảo được nâng lên rõ rệt. Thực hiện chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân và tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
      Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền; phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng và những ưu thế của công tác tuyên truyền miệng để thông tin chính xác, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo được phong trào sâu rộng hướng về biển, đảo quê hương. Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị mình. Trong đó, tập trung tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; tình hình, diễn biến trên biển Đông và quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên biển Đông; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân với việc xây dựng lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; tuyên truyền kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc…  
      Công tác tuyên truyền biển, đảo đã huy động và có sự phối hợp của các lực lượng, các cơ quan, đoàn thể trong toàn tỉnh; trong đó đội ngũ báo cáo viên và các cơ quan báo chí đóng vai trò là lực lượng chủ chốt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Trong những năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã lồng ghép tuyên truyền biển, đảo vào các buổi quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tại hội nghị báo cáo viên thường kỳ cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cung cấp các thông tin, tài liệu, tư liệu về tình hình biển, đảo; đồng thời định hướng đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình biển, đảo gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác tuyên truyền biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục được tăng cường, cụ thể: Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH Thái Nguyên, Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự, phóng sự ảnh về chủ đề biển, đảo trên các loại hình báo chí; cử cán bộ, phóng viên tham gia các đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ thuộc quần đảo Trường Sa. Mở các chuyên mục như: “Hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”; “Biển và hải đảo Việt Nam”; tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu “Ấm áp Trường Sa” nhân dịp Tết Nguyên đán; hằng tháng, Đài PT-TH phối hợp phát sóng chuyên mục Truyền hình Hải Quân. Ngoài ra, các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên cập nhật tin, bài về các vấn đề thời sự biển đảo, các hoạt động tuần tra, kiểm soát biển; tuyên truyền phổ biến kiến thức, ứng dụng chuyển giao những thành tựu khoa học tiên tiến trong nuôi trồng, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản, hải sản; phòng, chống thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và phát triển khoa học - công nghệ hiện nay…
      Các địa phương, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương; quyên góp hàng tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương” ; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo của tổ quốc… Hằng năm, tỉnh Thái Nguyên đều cử lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, nhân dân của huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Thông qua công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong thế hệ trẻ; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam; chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
      Thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều biến động khó lường; vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực và trên thế giới diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Vì vậy, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, đồng bộ công tác tuyên truyền biển, đảo với Quân chủng Hải quân; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với công tác giữ vững quốc phòng - an ninh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tuyên truyền với phương châm “tích cực, chủ động, sáng tạo, kịp thời”, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tập trung phối hợp tuyên truyền theo hướng toàn diện, sâu, rộng, lấy tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí làm trọng tâm, kết hợp với các hoạt động thực tiễn, giao lưu, kết nghĩa làm trọng điểm, tạo điểm nhấn, sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền biển, đảo, củng cố, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Ngọc Thơm
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay13,263
  • Tháng hiện tại109,525
  • Tổng lượt truy cập13,526,379
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây