Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về ATGT cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019

Ngày 18/10, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về ATGT cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc; Văn phòng, Ủy ban ATGT Quốc gia; Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cùng 60 đại biểu là cán bộ phòng dân tộc, trưởng xóm và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình.

Các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Hương Thái, Cổng TTĐT tỉnh)

      Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến 3 chuyên đề gồm: Tình hình tai nạn giao thông trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ATGT. Thực trạng ATGT vùng đồng bào DTTS miền núi; nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Kinh nghiệm huy động các nguồn lực và một số giải pháp cơ bản để đảm bảo ATGT nông thôn vùng DTTS và miền núi.
      Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, nâng cao kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông; chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững…

Minh Tuấn

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *