Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV


Ngày 19/12, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 12119/BGTVT-KHĐT về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn huyện Đại Từ

      Theo đó, Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 08/11/2019, về việc đưa 05 dự án quốc lộ qua địa bàn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, gồm: Quốc lộ 1B từ Km100 (giáp Lạng Sơn) đến Km144+700 (thành phố Thái Nguyên); Quốc lộ 37 đoạn Km139 (Bờ Đậu) đến Km172+800 (giáp tỉnh Tuyên Quang); Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (đoạn Chợ Chu – Tuyên Quang); Xây dựng đường Vành đai 5 trên địa bàn Thái Nguyên; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên.
      Liên quan đến các nội dung kiến nghị trên, Bộ Giao thông vận tải cho biết:
      Quốc lộ 1B từ Km100 (giáp Lạng Sơn) đến Km144+700 (thành phố Thái Nguyên), tuyến dài 146 km, trong đó đoạn qua Lạng Sơn dài 100 km từ Km0 – Km100, đã đầu tư cải tạo năm 2003, quy mô đường cấp IV, 2 làn xe, mặt bê tông nhựa. Hiện nay, cần tiếp tục cải tạo nâng cấp đoạn còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực, Bộ Giao thông vận tải đã giao Ban Quản lý dự án 2 lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1B đoạn Km100 – Km144+700, dự kiến đưa dự án vào trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 khi Chính phủ cân đối được nguồn vốn.
      Đối với Quốc lộ 37 đoạn từ Km139 (Bờ Đậu) – Km171 (Đèo Khế – giáp tỉnh Tuyên Quang), dài 33 km, do bị xuống cấp nên Bộ Giao thông vận tải đã giao Ban Quản lý dự án 6 lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để làm cơ sở đề xuất phương án đầu tư đoạn tuyến này tại Quyết định số 1943/QĐ-BGTVT, ngày 14/10/2019.
      Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (đoạn Chợ Chu – Tuyên Quang) là giai đoạn II của dự án, Bộ Giao thông vận tải đã giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để làm cơ sở đề xuất trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 khi Chính phủ cân đối được ngồn vốn.
      Về việc xây dựng đường vành đai V trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (dài khoảng 28,9 km), trong đó có 12 km đi trùng cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (đã đạt cao tốc), đi trùng Quốc lộ 3 cũ 2,5 km thuộc trách nhiệm Bộ Giao thông vận tải chủ trì đầu tư. Tuy nhiên, theo Quyết định số 561/QĐ-TTg, ngày 18/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội, trong đó tại khoản 3 Điều 2. Tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao “UBND các tỉnh, thành phố: Tổ chức quản lý quỹ đất cho quy hoạch. Đồng thời trên cơ sở quy hoạch này, chủ động lập dự án, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các đoạn tuyến trên địa bàn (kể cả các đoạn đi trùng cao tốc, quốc lộ khi Trung ương chưa bố trí được nguồn lực), trong đó ưu tiên huy động nguồn lực từ khai thác quỹ đất”. Do đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị tỉnh chủ động triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp cùng địa phương trong quá trình nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư đoạn tuyến này.
      Liên quan đến cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên, Bộ Giao thông vận tải cho biết, tuyến dài 54,6 km, thời gian vừa qua mới được bố trí vốn sự nghiệp kinh tế để thực hiện công tác quản lý bảo trì. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên kết cấu hạ tầng đường sắt còn lạc hậu, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu nên Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1911/QĐ-BGTVT, ngày 11/10/2019 giao Cục Đường sắt Việt Nam lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, dự kiến trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Ngọc Thơm

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *