Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên: chung tay đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân trong bối cảnh dịch Covid-19

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, góp phần cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19, sớm ổn định kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân.

     Theo đó, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã có những văn bản chỉ đạo kịp thời, quyết liệt trong toàn tỉnh nhằm thuận lợi tối đa trong công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện tới các đơn vị sử dụng lao động bằng các giải pháp quyết liệt như: Giảm thời gian giải quyết hồ sơ; đơn giản các thủ tục; đa dạng hình thức nộp hồ sơ; tăng cường giao dịch điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác truyền thông… BHXH tỉnh đã và đang đưa chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến với mọi người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Qua đó, giúp nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được nâng lên, góp phần chung tay đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân trong bối cảnh Covid-19.

     Tháng 7/2021 là tháng đặc biệt khó khăn đối với công tác thu và phát triển đối tượng khi vừa chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, vừa chịu sức ép trong việc áp dụng Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chí phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (hơn 200.000 người dân ra khỏi danh sách vùng đặc biệt khó khăn). BHXH tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 2057/LĐTBXH-BHXH, ngày 02/7/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến ngày 08/9/2021, BHXH tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.062 đơn vị, với 166.014 người với lũy kế 3 tháng 14.857 triệu đồng (bình quân 4.952 triệu/1 tháng); giảm quỹ Hưu trí, tử tuất cho 01 đơn vị với 51 lao động, số tiền 150 triệu đồng. Xác nhận lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương: 35 đơn vị với 682 lao động ; xác nhận lao động ngừng việc: 05 đơn vị với 23 lao động; xác nhận lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là 02 đơn vị với 37 lao động; xác nhận lao động đề nghị vay vốn: 02 đơn vị với 275 lao động. Với  phương châm: “Khẩn trương, trách nhiệm, đạo lý, tình cảm, đúng đối tượng, đúng quy định”, trong quá trình thực hiện, ngành BHXH tỉnh luôn đảm bảo đúng thủ tục hồ sơ, đúng thời gian quy định tránh để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng; tránh tình trạng trục lợi chính sách; đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ. 
     Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; sự phối kết hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh cùng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức BHXH. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, hướng tới phục vụ tốt hơn nữa đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 để người lao động, doanh nghiệp biết, thực hiện với mục tiêu: “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch. Khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, kịp thời giải quyết, xác nhận và hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, giúp người lao động và doanh nghiệp có thêm nguồn lực vật chất, mà quan trọng hơn là giá trị tinh thần, tạo động lực để mọi người chung tay chống đỡ vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, phục hồi nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *