Báo chí Thái Nguyên với nhiệm vụ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ hai - 19/07/2021 22:02   Đã xem: 758   Phản hồi: 0

 Luật Báo chí năm 2016 đã nêu rõ: “Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân”. Nhận thức rõ vài trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, tiếng nói của Nhân dân trong tỉnh, những năm qua, báo chí Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí Thái Nguyên là tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

     Phát huy vai trò tiên phong, chủ động “vào cuộc”
     Thời gian qua, bằng sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, các cơ quan báo chí của tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, góp phần quan trọng vào việc đưa nghị quyết đại hội Đảng “thấm sâu” vào cuộc sống.
     Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan báo chí của tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Hàng tháng, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tập trung tuyên truyền đậm nét về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung về các nội dung: Toàn văn nghị quyết, các nội dung trọng tâm, khâu đột phá; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc triển khai nghị quyết ở các cấp; chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết; việc xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch, các cuộc vận động, phong trào, hoạt động của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trên tất cả lĩnh vực.
     Một trong những nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 203; với quyết tâm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Để biến chủ trương lớn ấy thành hiện thực, các cơ quan báo chí đã tiên phong trong công tác tuyên truyền; xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên mục về chuyển đổi số trên các kênh phát thanh, truyền hình, các ấn phẩm báo in, báo điện tử; đồng thời tăng cường số lượng, thời lượng và chất lượng tuyên truyền các nội dung chương trình chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, sau hơn 6 tháng thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số làm cho Thái Nguyên có nhiều chuyển biến rõ nét, trước tiên là nhận thức về chuyển đổi số từ lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương đến người dân, doanh nghiệp đã có sự thay đổi lớn.
     Các cơ quan báo chí xác định việc tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống không chỉ được thực hiện trong năm đầu tiên, mà cần duy trì liên tục trong suốt cả nhiệm kỳ. Để công tác tuyên truyền được đầy đủ, sinh động, tất cả các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí đều được học tập, quán triệt, nghiên cứu nội dung của nghị quyết; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn cuộc sống, sâu sát cơ sở để thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng, đúng, trúng với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
image 20210720090524 1
Đ/c Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi
phát động Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX,
nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống” (ngày 05/01/2021)
     Đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền
     Tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống là một mảng công việc không dễ vì cùng lúc phải đảm bảo nhiều yếu tố: Đúng, trúng, hay, hấp dẫn. Để không bị đóng khung, khô cứng trong đề tài mang tính chính trị, mà tạo sự hấp dẫn, sinh động đối với khán giả, ngoài các tin, bài thời sự phản ánh về nội dung nghị quyết, công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, sử dụng nhiều loại hình báo chí để chuyển tải thông tin. Tiêu biểu như Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH Thái Nguyên mở các chuyên mục: “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Trả lời kiến nghị cử tri”,  “Người tốt, việc tốt”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…với nhiều bài viết, phóng sự chất lượng, kể các câu chuyện thực, những con người cụ thể; tận dụng tối đa nền tảng công nghệ số, kỹ xảo, đồ họa để tuyên truyền về nghị quyết một cách nhanh chóng, kịp thời, sinh động, hấp dẫn. Những bài tuyên truyền về nghị quyết trên Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên được mềm hóa thông qua lăng kính nghệ thuật, gần gũi, mang hơi thở cuộc sống.
     Một số giải pháp trọng tâm
     Đánh giá về hoạt động báo chí, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh, các báo Trung ương, báo ngành thường trú trên địa bàn tỉnh đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, phản ánh được “hơi thở” của cuộc sống; tích cực thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền sâu sắc, nổi bật, toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt là tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
     Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của báo chí là tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Để công tác tuyên truyền đảm bảo “đúng, trúng, hay”, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí và mỗi người làm báo cần phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, trong đó:
     Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức cần xác định rõ vai trò của báo chí; không né tránh mà cần tranh thủ báo chí, chủ động phối hợp, thực hiện nghiêm quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cần hợp tác với báo chí kịp thời thông tin, tuyên truyền để có sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của người dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, quảng bá hoạt động, uy tín, hình ảnh của các cấp, các ngành.
     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác định hướng thông tin, tuyên truyền cho báo chí và hỗ trợ báo chí trong việc tiếp cận thông tin ở cơ sở; rà soát, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện định hướng tư tưởng chính trị, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí; tham mưu, xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, tiêu cực, hạn chế mà báo chí phản ánh; xem xét tuyên dương, nhân rộng những điển hình trên báo chí.
     Hội Nhà báo tỉnh không ngừng củng cố tổ chức hội vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi. Theo dõi, đôn đốc các hội viên thực hiện nghiêm các quy định đối với nhà báo và hoạt động báo chí.
     Các cơ quan báo chí của tỉnh cần bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tuyên truyền thường xuyên, nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Các nhóm mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết đại hội cần được đi sâu phân tích, tuyên truyền theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực cụ thể. Quá trình tuyên truyền phải gắn với kịp thời giải đáp những nội dung cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn băn khoăn, vướng mắc; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.
     Bên cạnh đó, mỗi người làm báo cần dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kỹ, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, bám sát thực tiễn địa phương, đất nước, đi sâu, đi sát cơ sở để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí đạt chất lượng, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo được tính chính trị đúng đắn, có tính chiến đấu cao, có lợi cho sự phát triển xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có sức lan tỏa, làm lay động tình người, được đông đảo công chúng đón nhận.
     Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng thời gian qua là sự nỗ lực, cố gắng rất đáng trân trọng của các cơ quan báo chí, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tính chủ động khi thực hiện nhiệm vụ của mỗi người làm báo. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy cũng như sự đồng hành, phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Phát huy kết quả đạt được, báo chí cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; phản ánh kịp thời hơn, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, là kênh thông tin tin cậy để Nhân dân “gửi gắm” tâm tư nguyện vọng. Từ đó, tìm ra tiếng nói chung của “ý Đảng lòng dân”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra./.
Ngọc Thơm

 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:159

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:699 | lượt tải:220

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:745 | lượt tải:181

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10199 | lượt tải:2503

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10241 | lượt tải:2281

Thống kê website

  • Đang truy cập113
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay19,138
  • Tháng hiện tại162,076
  • Tổng lượt truy cập13,578,930
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây