Trình Quốc hội dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Hồ sơ dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được gửi đến Quốc hội, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, dự kiến khai mạc ngày 20/10/2020. Đây là dự án luật được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008, song song với Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì soạn thảo.

      Mục tiêu cơ bản và lớn nhất của việc xây dựng Luật là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân; tạo ra bước chuyển biến cơ bản, bền vững trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư phát triển kinh tế và nâng cao hơn nữa hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
      Dự thảo Luật gồm 08 chương, 72 điều với 6 nội dung lớn là: Quy tắc giao thông đường bộ; Phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ;Tổ chức an toàn, chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ; Giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; Thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Quản lý nhà nước về trật tự,an toàn giao thông  đường bộ. Trong đó, bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm là những hành vi nguy hiểm, có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông hoặc gây mất an ninh, trật tự.Đồng thời, tại Chương III quy định về phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, bao gồm giấy phép lái xe; tuổi, sức khỏe của người lái xe; đào tạo lái xe; sát hạch lái xe; cấp, cấp lại, đổi, thu hồi giấy phép lái xe; điểm của giấy phép lái xe.

      Theo tờ trình dự án luật, việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý quá trình chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ là các nội dung quan trọng nhất, xuyên suốt, quyết định kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe khi tham gia giao thông, quyết định đến trật tự, an toàn giao thông và thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, còn có ý kiến đề nghị quy định vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo 2 phương án. Trong đó, theo Phương án 1, việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Phương án 2, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng nội dung thuyết minh phù hợp cho từng phương án.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

      Theo tờ trình dự án luật, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tư pháp đã thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội theo Phương án 1.Chính phủ khẳng định, trình Quốc hội phương án này để bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ và thống nhất, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ quyền con người.

Hoàng Nhung

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *