Thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế QCVN 41:2016/BGTVT.

      Tại Điều 4, Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, có quy định thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông cụ thể như sau:
      Khi cùng ở một khu vực đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu có ý nghĩa khác nhau thì người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ tự như sau:
      1. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;
      2. Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;
      3. Hiệu lệnh của biển báo hiệu;
      4. Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

Các phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

      Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu có tính chất tạm thời trong trường hợp ở cùng một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau. Do biển báo có tính chất tạm thời là biển sử dụng mang tính tình huống nhằm tổ chức điều khiển giao thông có tính chất ngắn hạn như trong các sự kiện, sự cố giao thông hay sử dụng trong quá trình thi công hoặc sửa chữa đường.
      Ví dụ:Xe máy, ô tô tham gia giao thông sẽ được đi nếu Cảnh sát giao thông có hiệu lệnh mặc dù đang đèn đỏ.
      Tại Điều 8 Quy chuẩn này cũng đã khẳng định lại một lần nữa quy định này như sau: “Người tham gia giao thông đều phải chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, kể cả trong trường hợp hiệu lệnh trái với tín hiệu của đèn điều khiển giao thông, biển báo hiệu hoặc vạch kẻ đường.”
      Theo đó, hiện nay, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông (cảnh sát giao thông mặc sắc phục theo quy định; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông) là cao nhất. Mọi phương tiện đều phải tuân thủ theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông trên đường.
      Như vậy, thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông từ 01/7/2020 sẽ được giữ nguyên so với trước đây.

Nguyễn Quốc Thái

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *