Thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 – 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quy định thi đua, khen thưởng “Bảo đảm an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019 – 2025”.

      Quy định nêu rõ mục tiêu, nội dung thi đua, việc tổ chức phong trào thi đua; hình thức, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng hằng năm… Nội dung thi đua “Bảo đảm an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019 – 2015 gồm: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT); hoàn thiện cơ chế, thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người, qua đó nâng cao ý thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội. Tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự ATGT. Nâng cao đạo đức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác ATGT các cấp và lực lượng thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; lập lại trật tự hành lang giao thông, vỉa hè, lòng đường; rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tổ chức tốt hoạt động vận tải; nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện.
      Quy định gồm 9 điều, có hiệu lực từ ngày 01/12/2019; thay thế Quy định thi đua khen thưởng phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND, ngày 13/02/2014 của UBND tỉnh.

Nguyễn Quốc Thái

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *