Phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp camera giám sát trước ngày 01/7/2021

 Nhằm đôn đốc việc thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô và áp dụng áp dụng phần mềm quản lý bến xe khách theo lộ trình quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. Vừa qua, Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên (kể cả người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo xong trước ngày 01/7/2021.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

     Theo đó, thiết bị camera phải đảm bảo các yếu tố, như: Có chức năng ghi, lưu trữ; truyền được dữ liệu hình ảnh với tần suất từ 12 đến 20 lần/giờ (tương đương 3-5 phút/lần truyền dữ liệu) về đơn vị kinh doanh vận tải và truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Chọn các loại camera chạy trên nền tảng di động 4G hoặc 5G để đảm bảo tối ưu khi truyền hình ảnh và không phải thay thế. Việc lắp đặt thiết bị cần lưu ý kiểm tra, chạy thử các tính năng của camera, kiểm tra dữ liệu hình ảnh phải đảm bảo kèm theo các thông tin tối thiểu như: Số giấy phép của người lái xe, biển số đăng ký xe (biển kiểm soát), vị trí (tọa độ GPS) của xe và thời gian theo quy định.

 Lưu Đường Tăng

 Nhằm đôn đốc việc thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô và áp dụng áp dụng phần mềm quản lý bến xe khách theo lộ trình quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. Vừa qua, Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên (kể cả người lái xe), xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo xong trước ngày 01/7/2021.

     Theo đó, thiết bị camera phải đảm bảo các yếu tố, như: Có chức năng ghi, lưu trữ; truyền được dữ liệu hình ảnh với tần suất từ 12 đến 20 lần/giờ (tương đương 3-5 phút/lần truyền dữ liệu) về đơn vị kinh doanh vận tải và truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Chọn các loại camera chạy trên nền tảng di động 4G hoặc 5G để đảm bảo tối ưu khi truyền hình ảnh và không phải thay thế. Việc lắp đặt thiết bị cần lưu ý kiểm tra, chạy thử các tính năng của camera, kiểm tra dữ liệu hình ảnh phải đảm bảo kèm theo các thông tin tối thiểu như: Số giấy phép của người lái xe, biển số đăng ký xe (biển kiểm soát), vị trí (tọa độ GPS) của xe và thời gian theo quy định.

 Lưu Đường Tăng

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *