Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông

Thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Quang cảnh một chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông
Nguồn ảnh: Trang TTĐT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

      Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 03 hội nghị chuyên đề tuyên truyền an toàn giao thông, trong đó có 01 hội nghị cấp tỉnh và 02 hội nghị cấp huyện; ban hành Kế hoạch số 128-KH/BTGTU, ngày 10/5/2019 và một số văn bản hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.
      Hằng tháng, thông qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, Bản tin Thông báo nội bộ, Trang Thông tin điện tử, các văn bản hướng dẫn, định hướng của Trung ương, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền về các sự kiện chính trị xã hội của tỉnh, của đất nước nói chung; chỉ đạo tuyên truyền các văn bản chính sách, pháp luật về an toàn giao thông nói riêng; đồng thời, nắm bắt những phản ánh về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh để kịp thời có những đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ… Ngoài ra, Bản tin Thông báo nội bộ và Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tới các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Riêng Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mở chuyên mục để đăng tải các văn bản, chính sách mới, các tin bài về tình hình an toàn giao thông.
      Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng, ban hành và triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn giao thông, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu biết và thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
      Bám sát chương trình hành động của tỉnh, văn bản định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông. Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, công an các địa phương tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho 13.600 giáo viên, công nhân viên, hội viên phụ nữ, sinh viên và học sinh; phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên xây dựng trên 300 tin, bài, phóng sự, lăng kính phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; cấp phát cho cơ sở 3.500 đĩa CD, 7.000 tờ rơi tuyên truyền. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Bộ Quốc phòng, của tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông tới toàn thể sỹ quan, chiến sỹ; duy trì và nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn, cơ quan, đơn vị điểm về an toàn giao thông. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, các trường học triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh các cấp; duy trì, nhân rộng việc xây dựng mô hình trường “An toàn giao thông”; tích cực triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2018 – 2019…
      Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc đảm bảo an toàn giao thông đã được nâng lên rõ rệt, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.
      Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông, chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông; đảm bảo an toàn giao thông đối với con người và sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đất nước./.

Hoàng Nhung

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *