Đại Từ: Phát triển hạ tầng giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới

Hạ tầng giao thông có vai trò rất quan trọng trong phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tạo cơ sở cho quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM).

     Bám sát các mục tiêu Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những năm qua, huyện Đại Từ đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Bộ mặt nông thôn ở các xã, thị trấn vì vậy đã có nhiều khởi sắc, kinh tế – xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từ đó cũng ngày càng được nâng cao.

Giao thông ngày càng khang trang, sạch đẹp để xã An Khánh  phấn đấu đạt xã nông thôn mới trong năm 2021

     Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đại Từ thời gian qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; phần lớn người dân đồng tình hưởng ứng tham gia, đạt nhiều kết quả. Theo đánh giá của Huyện ủy, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của huyện giai đoạn vừa qua đã được đầu tư tương đối đồng bộ, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

     Kết quả đó là nhờ nhiều năm qua, đã có không ít nỗ lực để đưa đường giao thông về tận thôn, bản và thông suốt cả bốn mùa. Các công trình đường giao thông nông thôn được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có hình thức tỉnh hỗ trợ xi măng, chính quyền và Nhân dân địa phương đóng góp ngày công, nguyên vật liệu. Trong quá trình triển khai đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, ủng hộ bằng tiền, nguyên vật liệu để làm đường. Từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn lực của Nhân dân đóng góp để xây dựng đường giao thông nông thôn lên đến trên 125,376 tỷ đồng, trong đó đóng góp bằng vật liệu (cát, đá, sỏi), ngày công, máy móc thi công trên 100,221 tỷ đồng và diện tích hiến đất trên 251.533m2 đất các loại tương đương 25,155 tỷ đồng. Từ nguồn vốn xi măng của tỉnh, tính từ năm 2016 đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thi công mới và sửa chữa được 449,2km, với tổng mức đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông là 477,075 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông trục xã, liên xóm tại 30 xã, thị trấn là 228,201 tỷ đồng; xây dựng đường bê tông xi măng là 222,710 tỷ đồng (trong đó đường nội đồng, sản xuất là 67,38km, kinh phí là 71,561 tỷ đồng); xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn khác là 26,164 tỷ đồng.

     Ngoài sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, UBND huyện đã chủ động, bố trí 3 tỷ đồng để mua xi măng hỗ trợ thêm cho các xã nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, phát triển đường giao thông nông thôn. Các công trình giao thông được đầu tư xây dựng đã phát huy hiệu quả, đáp ứng được sự mong đợi của người dân, thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 22/28 xã đạt tiêu chí giao thông, 21/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

     Với những kết quả trên, có thể nói rằng, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của huyện thời gian qua đã được quan tâm đầu tư đúng mức, được bố trí nguồn lực và triển khai thực hiện tương đối đồng bộ cùng với sự góp sức đồng lòng của người dân. Đó không những là tiền đề vững chắc cho Đại Từ hoàn thiện mục tiêu 100% số xã về đích nông thôn mới vào năm 2022 và đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025, mà còn giúp địa phương hoàn thiện hạ tầng cơ sở để từng bước đạt các tiêu chí để trở thành thị xã vào năm 2025 như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ngọc Thơm

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *