Cụm thi đua số 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2018

Mới đây, tại huyện Võ Nhai, Cụm thi đua số 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt công tác phối hợp với các ban xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể của địa phương trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; số lượng, chất lượng lớp học được đảm bảo theo yêu cầu. Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã chủ động bổ sung, cập nhật những thông tin mới về tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh, địa phương vào chương trình giảng dạy, học tập; đồng thời, đã chú ý vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, kết hợp giữa phương pháp hiện đại và truyền thống một cách hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên ở cơ sở. Cụ thể, các đơn vị trong Cụm thi đua đã mở được 280 lớp (gồm cả lớp lồng ghép chuyên đề) cho trên 22.000 học viên. Các nội dung, chương trình giảng dạy được lồng ghép theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; công tác chiêu sinh, quản lý học viên, đánh giá xếp loại… được tổ chức một cách bài bản, đúng quy định.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, góp ý vào báo cáo tổng kết công tác giáo dục LLCT năm 2018; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục LLCT; bàn và thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cụm thi đua; bình xét suy tôn 04 đơn vị (Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện: Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai và Đồng Hỷ) đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng; bầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Sông Công là đơn vị Cụm trưởng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Thái Nguyên là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2019./.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *