Ngày 04/6, Ban Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đã tổ chức họp đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị cho Hội nghị. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Đ/c Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đã và đang được các tiểu ban tích cực triển khai theo từng nhóm công việc cụ thể như: hoàn thiện các văn bản pháp lý để triển khai thực hiện; dự thảo chương trình hội nghị; kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau hội nghị; dự kiến danh sách khách mời; dự thảo các tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; hoàn thành danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh; tổng hợp cơ chế ưu đãi đầu tư được áp dụng trên địa bàn cho các lĩnh vực và cam kết của chính quyền đối với nhà đầu tư… Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến nhằm đảm bảo hội nghị diễn ra thành công, trong đó tập trung vào các nội dung: cần sớm hoàn thành các tài liệu liên quan phục vụ hội nghị; tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thống nhất danh sách khách mời, số lượng, thành phần tham dự hội nghị; đảm bảo công tác hậu cần (chỗ ăn, nghỉ, đi lại) cho đại biểu; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; các tiểu ban khái toán tổng kinh phí tổ chức hội nghị trên tinh thần tiết kiệm tối đa…
Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đã được ấn định diễn ra vào ngày 01/7/2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Để Hội nghị đạt được kết quả cao nhất, đồng chí  yêu cầu các tiểu ban giúp việc phối hợp chặt chẽ, tập trung rà soát những công việc đã được phân công; cập nhật tiến độ hàng tuần để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, cần khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh; rà soát, hoàn thiện các nội dung đảm bảo điều kiện tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư như: chốt danh sách khách mời, chuẩn bị cho việc tổ chức họp báo, nội dung, kịch bản chi tiết chương trình Hội nghị; công tác đón tiếp đại biểu…

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *