Ngày 08/12, Bộ Công an phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảm bảo chủ quyền trên không gian mạng” theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an các địa phương. Đồng chí Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an;  PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng chủ trì Hội nghị.

     Dự Hội thảo có các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; một số nhà khoa học, tướng lĩnh, sỹ quan từ các đơn vị, cơ sở đào tạo trong, ngoài lực lượng CAND và hơn 2.000 đại biểu là đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, công an các tỉnh, thành tại các điểm cầu trực tuyến trong cả nước. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng, ban chuyên môn Công an tỉnh.

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh báo cáo tham luận về thực trạng hoạt động của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng ở nước ta trong những năm qua. Những kết quả, kinh nghiệm cũng như hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong hoạt động này. Những yêu cầu mới đặt ra về quản lý, bảo vệ lãnh thổ, lợi ích quốc gia – dân tộc trên không gian mạng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và các văn kiện khác của Đảng. Yêu cầu, định hướng và các giải pháp nhằm bảo bảo vệ vững chắc và hiệu quả chủ quyền quốc gia trên không gian mạng…

     Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia – dân tộc là chủ trương chiến lược, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong mọi thời kỳ. Hiện nay, không gian mạng đã trở thành môi trường chủ yếu, không thể thiếu trong triển khai các chiến lược, quan hệ đối ngoại, củng cố, duy trì hoạt động kinh tế – xã hội của các quốc gia, mang lại những lợi ích to lớn, đóng góp quan trọng vào việc đổi mới tư duy và sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường dễ bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá với quy mô, mức độ, đối tượng rộng và khó kiểm soát. Do đó, chủ quyền trên không gian mạng là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia – dân tộc. Đồng chí tin tưởng với tinh thần khoa học, dân chủ, trách nhiệm, Hội thảo sẽ góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; những yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *