Ngày 30/8/2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

     Hướng dẫn nhằm mục đích nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả; đồng thời đảm bảo hoạt động vận chuyển người và hàng hoá được thông suốt, an toàn để bảo vệ sức khỏe, phục vụ đời sống nhân dân và đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh khi áp dụng các cấp độ phòng, chống dịch. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan quản lý ngành GTVT (các cấp trên địa bàn địa phương) phải kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác tổ chức giao thông, kế hoạch vận tải, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 

Ảnh minh họa

     Đơn vị vận tải chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, các quy định về kiểm soát dịch đối với phương tiện và người trên phương tiện; nơi xếp dỡ hàng hóa; các ga, địa điểm bán vé; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch. Địa điểm lưu trú tạm thời, địa điểm giao nhận, xếp dỡ hàng hóa phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình người trên phương tiện lưu trú, giao nhận hàng hóa. Người trên phương tiện phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và phải có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển; đồng thời khai báo trên địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Đơn vị vận tải, người trên phương tiện thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; tuân thủ các quy định về tổ chức giao thông và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch theo Hướng dẫn tạm thời này. 

     Hướng dẫn nêu rõ quy định về vận tải hàng hóa bao gồm tiếp và tổ chức vận tải hàng hóa tại các chi nhánh, trung tâm, trạm, địa điểm tiếp nhận vận tải hàng hóa; tại ga xếp, dỡ; vận tải dọc đường; tại ga cuối hành trình; khi tàu về đến ga xuất phát; công tác phòng,chống dịch tại nhà lưu trú; biện pháp xử lý khi có biểu hiện nhiễm Covid-19. Quy định về vận tải hành khách trong công tác bán vé; công tác phục vụ hành khách dưới ga; phục vụ hành khách và phòng, chống dịch Covid-19 trên tàu…

Lưu Đường Tăng

Nguồn: https://tuyengiaothainguyen.org.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *