Kết quả công tác lý luận chính trị 4 tháng đầu năm 2020

Thứ ba - 28/04/2020 05:57   Đã xem: 2336   Phản hồi: 0

      Công tác lý luận chính trị là một bộ phận trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Trong 4 tháng đầu năm 2020, công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, nội dung chương trình theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

      Thực hiện công tác nghiên cứu lý luận chính trị, trong những tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tỉnh Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 512-BC/TU, ngày 03/02/2020 về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh”; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quy định 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước”; Quyết định số 05-QĐ/BCĐ, ngày 11/3/2020 về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 04-CV/BCĐ, ngày 06/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận năm 2020. Theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn vấn đề cần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trong năm 2020 để triển khai thực hiện; các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở kết quả tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, các chương trình, đề án, dự án của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ và chuẩn bị luận cứ khoa học xây dựng chương trình công tác, các đề án, dự án của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời rà soát, chuẩn bị sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương một cách nghiêm túc, hiệu quả. Qua sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng thực trạng và rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy.
      Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng: Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”; Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị khóa XII “về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị “về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;…
      Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU, ngày 01/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Công tác lý luận chính trị năm 2020”, đến hết tháng 4/2020, có 11/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020. Trong 4 tháng đầu năm, các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức được 30 lớp với 2.028 học viên, trong đó đào tạo Sơ cấp LLCT: 03 lớp với 234 học viên; bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng: 16 lớp với 985 học viên; bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới: 06 lớp với 452 học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ đoàn thể: 01 lớp với 30 học viên; bồi dưỡng chuyên đề: 04 lớp với 327 học viên.
      Thực hiện Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU, ngày 21/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc “Thao giảng Giảng viên lý luận chính trị năm 2020”, đến nay có 7/16 đảng bộ trực thuộc đã ban hành kế hoạch thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2020.
      Nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm 2020, công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được cấp ủy các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo nội dung chương trình đề ra. Qua thực tế cho thấy, công tác lý luận chính trị từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Mới có số ít địa phương mở được lớp Sơ cấp lý luận chính trị; việc mở lớp bồi dưỡng chuyên đề tại các trung tâm chính trị cấp huyện chưa được thực hiện thường xuyên; nhiều cấp ủy chưa có kế hoạch thao giảng lý luận chính trị năm 2020.
      Để khắc phục những khó khăn, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo, các cấp ủy đảng cần nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí công tác lý luận chính trị đối với công tác xây dựng Đảng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, là những người vừa có trình độ lý luận chính trị, giàu kiến thức thực tiễn, có năng khiếu thuyết trình, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và tâm huyết; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác dạy và học tại trung tâm chính trị các huyện, thành phố, thị xã, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác lý luận chính trị trong tình hình mới./.
Nguyễn Thị Hoa
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website

  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay20,882
  • Tháng hiện tại184,082
  • Tổng lượt truy cập13,600,936
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây