Báo chí Thái Nguyên với công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư - 13/05/2020 06:30   Đã xem: 599   Phản hồi: 0

Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với cả hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí của tỉnh đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bao chi dia phuong
Chuyên mục Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ln thứ XX,
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Đài PT-TH Thái Nguyên
      Tỉnh Thái Nguyên hiện có 3 cơ quan báo chí là Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Báo Văn nghệ Thái Nguyên, hoạt động trên cả 4 loại hình báo chí (phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử). Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của sự kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua, các đơn vị đã bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy Đảng để xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân. Trong đó, Báo Thái Nguyên xây dựng các chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, “Hỏi - Đáp về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, “Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX” trên cả báo in và báo điện tử. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên mở chuyên mục Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ln thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, củng cố và nâng cao chất lượng chuyên mục “Xây dựng Đảng”. Báo Văn nghệ Thái Nguyên tăng cường tin, bài phản ánh các sự kiện văn hóa, văn nghệ lớn của đất nước và của tỉnh; đăng tải nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng, nghệ thuật bám sát hiện thực cuộc sống; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Fanpage của cơ quan báo chí trên mạng xã hội cũng được sử dụng hiệu quả trong thông tin, tuyên truyền, kịp thời đưa tin các sự kiện thời sự, chính trị quan trọng; làm rõ các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. 
      Để công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp đạt hiệu quả, các cơ quan báo chí của tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổng thể, chỉ đạo công tác tuyên truyền phục vụ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công rõ nhiệm vụ cho từng phòng chuyên môn, các phòng giao nhiệm vụ cho phóng viên theo dõi theo địa bàn, lĩnh vực nhằm đảm bảo tính liên tục, rộng khắp, đầy đủ thông tin trong tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền gắn với việc thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tập trung vào việc triển khai học tập, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025”. Tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực của địa phương, cơ quan, đơn vị, của tỉnh và đất nước ta 5 năm qua. Trong đó, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phương hướng nhiệm kỳ tới… phản ánh hoạt động của các tiểu ban văn kiện, nhân sự và phục vụ đại hội; tâm tư, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân gửi tới đại hội đảng bộ các cấp; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội; các phong trào thi đua chào mừng đại hội… đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức, diễn biến, kết quả đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; khí thế thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
      Bên cạnh đảm bảo tính định kỳ và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường quán triệt cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên nghiên cứu, nắm rõ các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương về việc tổ chức đại hội; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, lựa chọn những đảng viên là phóng viên có kinh nghiệm, hiểu biết sâu về công tác Đảng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đồng thời tiến hành rút kinh nghiệm sau mỗi đợt tuyên truyền đại hội để chỉ ra ưu điểm, hạn chế, rút kinh nghiệm kịp thời.
      Đại hội đảng các cấp là sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, báo chí có trách nhiệm nặng nề, vẻ vang, nhưng cũng là cơ hội lớn để thể hiện vai trò của báo chí cách mạng. Nhìn chung, đến nay, công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí của tỉnh triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị, bám sát Kế hoạch số 159-KH/TU, ngày 01/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch. Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh… Trong đó đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo không khí phấn khởi, sự đồng thuận trong xã hội, nhằm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
Ngọc Thơm
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:796 | lượt tải:170

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:750 | lượt tải:239

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:824 | lượt tải:191

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:12672 | lượt tải:3120

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:12709 | lượt tải:2879

Thống kê website

  • Đang truy cập108
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay20,128
  • Tháng hiện tại59,753
  • Tổng lượt truy cập15,037,502
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây