Tạo sức lan tỏa trong tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

Thứ năm - 22/07/2021 22:57   Đã xem: 2081   Phản hồi: 0

Các ngày lễ lớn hàng năm là những mốc son chói lọi ghi lại sự phát triển của lịch sử dân tộc, cách mạng Việt Nam hoặc của thế giới. Ngày lễ lớn được xác định bởi ý nghĩa lịch sử, sức ảnh hưởng, sức sống mãnh liệt qua thời gian trong lòng dân tộc của sự kiện, nhân vật được kỷ niệm.

     Nước ta có rất nhiều ngày lễ mang những ý nghĩa đặc biệt riêng mà không phải ai cũng nắm được hết. Tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, quốc tế là một hoạt động quan trọng của công tác tư tưởng. Thông qua các hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng; tôn vinh công lao của các vị anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng có công với đất nước, thể hiện tình cảm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; khơi gợi và hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; lan tỏa, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng đã đề ra.
Ky niem 90 nam thanh lap Dang
Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
     Xác định công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng chỉ đạo, tổ chức và được đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng thuận hưởng ứng, đạt được hiệu quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền được triển khai khá phong phú, có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức theo hướng hiện đại hóa, vận dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hoạt động tuyên truyền có sự tham gia của nhiều ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, các cơ quan báo chí giữ vai trò tiên phong, chủ lực; mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tọa đàm tuyên truyền đậm nét về các sự kiện kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần đưa các sự kiện lớn trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội. Các trang thông tin điện tử, fanpage, group, tài khoản mạng xã hội…của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã đăng tải, chia sẻ khối lượng lớn tin, bài, hình ảnh liên quan. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị đã đưa nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn vào hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, hội nghị báo cáo viên…; triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Song song với đó là thực hiện có hiệu quả công tác phát hành các đề cương, ấn phẩm tuyên truyền, bản tin thông báo nội bộ...cung cấp thông tin và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, xuyên tạc ý nghĩa của sự kiện. Tính đồng bộ, hiệu quả trong phối hợp tuyên truyền giữa các lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng mang giá trị lay động lớn, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
     Tuy nhiên, việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn còn có những hạn chế như: nội dung tuyên truyền đôi khi chưa được kịp thời cập nhật; chưa chuyển tải sinh động tinh thần mới của thời đại, bối cảnh quốc tế và những vấn đề gắn với thực tiễn của đất nước trong thời kỳ mới. Không ít vấn đề liên quan đến sự kiện, nhân vật lịch sử chưa được nghiên cứu giải đáp thoả đáng; một số phong trào hành động cách mạng của quần chúng được phát động nhân dịp kỷ niệm nhưng chưa quan tâm triển khai, kiểm tra, tổng kết, đánh giá.
     Để công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong thời gian tới thực sự hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:
     Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.
     Hai là, nâng cao chất lượng, làm phong phú nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn; chú trọng khai thác, tập hợp các công trình nghiên cứu, bài viết của các nhà khoa học liên quan để xây dựng tài liệu tuyên truyền. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu các sự kiện, nhân vật lịch sử để tổng kết, đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm, truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và thế giới; đề xuất những giải pháp phát huy trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho công tác tuyên truyền.
     Ba là, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng hình thức phù hợp, thiết thực và tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của địa phương, đơn vị.
   Công tác tuyên truyền cần triển khai trên tất cả các “mặt trận”, kênh thông tin, bằng tất cả các phương thức: tuyên truyền miệng; thông qua sinh hoạt chi bộ, đoàn, hội, câu lạc bộ; hệ thống phương tiện thông tin đại chúng; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh,...phục vụ Nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; các hình thức trực quan như khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi… Tổ chức biên tập, phát hành sách, tài liệu, đề cương tuyên truyền, trong đó đặc biệt coi trọng nội dung chính trị, tư tưởng của các tài liệu tuyên truyền. Vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là các văn nghệ sĩ, trí thức sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị chính trị, tư tưởng và tính nghệ thuật cao để chào mừng các ngày lễ lớn. Kết hợp các kênh tuyên truyền truyền thống và hiện đại, phát huy các kênh tuyên truyền qua internet, mạng xã hội; huy động sự tham gia của từng cá nhân đảng viên và mỗi người dân.
     Bốn là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ, tâm huyết tham gia cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luậnPhát huy vai trò của các đồng chí lão thành, hưu trí, giảng viên lý luận...có uy tín trong công tác này.
     Năm là, tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng việc tổ chức các ngày lễ lớn để xuyên tạc các sự kiện lịch sử, các anh hùng, các bậc tiền bối của dân tộc. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân.
Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quốc tế, của đất nước và địa phương là góp phần quan trọng tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Ngọc thơm 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10135 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10179 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay14,910
  • Tháng hiện tại111,172
  • Tổng lượt truy cập13,528,026
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây