Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 11/06/2021 04:23   Đã xem: 383   Phản hồi: 0

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, đến thời điểm này có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, lần đầu tiên các địa phương trên cả nước cùng thực hiện 3 nhiệm vụ song song là vừa phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phát triển kinh tế - xã hội và vừa đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

     Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và căn cứ tình hình thực tiễn, Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật. Theo đó, tỉnh đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 27 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 88 ban bầu cử cấp huyện và 1.358 ban bầu cử cấp xã; toàn tỉnh có 1.439 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.439 tổ bầu cử. Qua ba lần hiệp thương đã thống nhất lập danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó Trung ương là 3 người và tỉnh Thái Nguyên là 10 người)/7 đại biểu được bầu và 105 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV/66 đại biểu được bầu; có 532 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện/319 đại biểu được bầu và 6.773 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã/4073 đại biểu được bầu.
Đ/c Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 5
của Ủy ban bầu cử tỉnh
đánh giá sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 27/5/2021)
     Với không khí ngày hội non sông, trong ngày bầu cử 23/5/2021, hơn 930 nghìn cử tri của tỉnh Thái Nguyên cùng với gần 70 triệu cử tri trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu tham gia Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử được bảo đảm: Tình hình giao thông, thông tin liên lạc cơ bản được ổn định, thông suốt, an toàn, thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử; không xảy ra vấn đề tiêu cực về giao thông, thông tin ảnh hưởng đến việc tham gia bỏ phiếu của cử tri. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối, không để xảy ra sự cố nào tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến xã; các cơ quan, ban, ngành trong cả hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ đều chủ động, tích cực, phối hợp tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật, nhân lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử.
     Các tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo, cụ thể và khoa học để cử tri tham gia bầu cử được thuận lợi, an toàn như: các điểm bỏ phiếu được sắp xếp, bài trí trang trọng, đúng hướng dẫn; bố trí, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ngay trong phòng bỏ phiếu và ở những chỗ thuận lợi để các cử tri có điều kiện nghiên cứu, cân nhắc, lựa chọn trước khi bỏ phiếu. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường, triển khai thực hiện nghiêm túc tại các khu vực bầu cử theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên; các địa phương, các tổ bầu cử đều sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra; chủ động điều tiết, tổ chức vận động cử tri theo từng cụm dân cư tham gia bỏ phiếu bầu cử theo từng khung giờ nhằm tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm. Một số vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử đã được ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không ảnh hưởng đến công tác tổ chức và kết quả bầu cử.
     Ngay sau lễ khai mạc, cử tri trong toàn tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các khu vực bầu cử. Tại các điểm bầu cử, hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương. Số lượng, tỷ lệ cử tri trong toàn tỉnh đi bầu cử đạt cao, nhiều đơn vị cấp xã, tổ bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%; trong đó, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 99,68% và tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV đạt 99,67%.
     Kết quả sơ bộ bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cơ bản đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu; toàn tỉnh không có đơn vị phải thực hiện bầu cử lại; một số đơn vị bầu cử phải thực hiện bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã do chưa bầu đủ hai phần ba số lượng đại biểu được bầu ấn định cho đơn vị cũng đã tổ chức bầu thêm ngày 30/5/2021 đảm bảo đúng quy định.
     Ngày 27/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 66 đại biểu; Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã đã công bố kết quả và danh sách gồm 319 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 3971 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 499/500 đại biểu được bầu/866 người ứng cử; trong đó đơn vị bầu cử tại tỉnh Thái Nguyên đã bầu đủ 7/7 đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử để có cơ sở trước khi tiến hành xác nhận tư cách người trúng cử và cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
     Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn ra dân chủ, an toàn, bảo đảm tiến độ và đúng luật định. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của “ý Đảng hòa quyện với lòng Dân”, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân đối với quê hương đất nước; là động lực mạnh mẽ và là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững trong tương lai, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
Huy Hoàng
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:159

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:699 | lượt tải:220

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:745 | lượt tải:181

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10199 | lượt tải:2503

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10241 | lượt tải:2281

Thống kê website

  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm93
  • Hôm nay19,138
  • Tháng hiện tại162,183
  • Tổng lượt truy cập13,579,037
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây