Vị trí, vai trò của thanh niên trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ hai - 26/03/2018 07:30   Đã xem: 9903   Phản hồi: 0

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên - lực lượng kế cận của Đảng, của đất nước đối với sự nghiệp cách mạng, đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc.

 Thanh niên là lực lượng nòng cốt của cách mạng
C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đều coi thanh niên là một lực lượng hùng hậu, có vai trò quan trọng trong cách mạng và xem xét vấn đề thanh niên luôn gắn bó với giai cấp công nhân và đảng tiên phong. C.Mác khẳng định: "Do những quy luật phát triển khách quan của xã hội, thanh niên bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những thành tựu của người đi trước".
Kế thừa những di sản tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển sáng tạo các luận điểm mác-xít về vai trò thanh niên, gắn thanh niên với vận mệnh của dân tộc. Trong nhiều bài nói và viết của mình đã luận giải một cách thuyết phục rằng: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên". Người cũng nhấn mạnh cách mạng muốn thành công, trước hết phải tập hợp lực lượng cách mạng, muốn thức tỉnh dân tộc đi theo con đường cách mạng thì trước hết phải giác ngộ cách mạng cho thanh niên và từ thức tỉnh thanh niên để thức tỉnh dân tộc. Chính vì vậy, khi truyền bá tư tưởng cách mạng vào trong nước, Hồ Chí Minh đã chọn đối tượng đầu tiên là thanh niên và tập hợp họ trong tổ chức "Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên" nhằm tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc với trù tính “nó là quả trứng, mà từ đó nở ra con chim non cộng sản”. Hoạt động tích cực của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã tạo tiền đề vững chắc cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Được sự giáo dục, rèn luyện của Bác và của Đảng ta, lớp lớp các thế hệ thanh niên đã khẳng định vai trò của mình trước vận mệnh của đất nước. Trong thư gửi thanh niên nhân kỷ niệm 20 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Bác đã viết “Trong sự nghiệp vĩ đại ấy, thanh niên ta ở miền Bắc được sự giáo dục của Đảng và sự dìu dắt của Đoàn đã tỏ ra rất xứng đáng là thế hệ của Cách mạng Tháng Tám vẻ vang……. Các cháu thanh niên miền Nam sinh ra và lớn lên trong hai cuộc đấu tranh yêu nước, ngày nay dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã được rèn luyện thành một thế hệ thanh niên vô cùng gan dạ, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng”. Dưới ngọn cờ của Đảng, hàng triệu thanh niên đã hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, cùng với Đảng, với dân tộc làm nên những thắng lợi vĩ đại.
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội
Thanh niên là lực lượng nòng cốt của cách mạng đồng thời cũng là lực lượng chủ đạo trong công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước. Cách mạng Tháng Tám thành công, đất nước độc lập, tiền đồ rạng rỡ của dân tộc được mở ra. Nhân dịp Tết Bính Tuất 1946 - Tết Nguyên đán đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho thanh niên và nhi đồng toàn quốc. Mở đầu bức thư, Bác viết: “Hỡi thanh niên và nhi đồng yêu quý! Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đó là sự so sánh mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, biện chứng, khúc triết nhưng cũng rất đỗi gần gũi, dễ hiểu. Mùa Xuân là mùa đẹp nhất, mùa khởi đầu của một năm với bao hy vọng, là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, đâm chồi, nảy lộc, là mùa của sức sống mới, Bác ví tuổi trẻ như mua xuân thể hiện sự đánh giá khách quan về vai trò của thanh niên đối với đất nước, sự phát triển của thanh niên gắn liền với sự phát triển của xã hội.
Trong bức thư gửi các em học sinh ngày 5/9/1945, Bác đã viết “Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Bác vừa khẳng định vai trò lịch sử của thế hệ trẻ, vừa đặt niềm tin mạnh mẽ vào tương lai của thế hệ trẻ nước nhà. Người nhìn nhận thanh niên là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ đang hăng hái giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ quốc” “trong mọi việc thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu: đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”. Bác đánh giá đúng đắn khả năng cách mạng và vai trò của thanh niên, Người tin tưởng: “…Bác rất tự hào, sung sướng và thấy hình như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vang…”. Đặt niềm tin yêu vào thế hệ trẻ, khẳng định “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” là kết luận vô cùng quan trọng, rất khúc triết, biện chứng của Bác đối với sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ thanh niên đã và đang đảm nhiệm.
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên
“Mùa xuân là tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, với tầm nhìn chiến lược và tình thương yêu to lớn đối với thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đánh giá đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ và đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, chăm lo cho “mùa xuân của xã hội”. Tại Đại hội giáo viên giỏi toàn quốc năm 1958, Bác đã khẳng định “Vì sự nghiệp mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chiến lược “trồng người”, coi việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ là một trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là quốc sách phát triển đất nước.
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Trước hết, Người đặt trọn vẹn niềm tin vào đoàn viên thanh niên Việt Nam: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Người chỉ rõ, tuổi trẻ là mùa Xuân của đất nước, thanh niên là rường cột của nước nhà. Nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ trong chiến lược xây dựng con người, trước hết là phải quan tâm và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Xây dựng họ thành những con người hội tụ đủ cả hai yếu tố đức và tài, “hồng” và “chuyên”.
Tuổi trẻ làm theo lời Bác
Trải qua 87 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, với sức trẻ, trí tuệ, bầu nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo, tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và các thế hệ cha anh đi trước, trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng là “người chủ tương lai của nước nhà”.
Góp chung vào những truyền thống và thành tích vẻ vang đó của tuổi trẻ cả nước, trong những năm qua, tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên đã tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của mình, gắn hoạt động của tổ chức Đoàn với lợi ích của đất nước, của tỉnh, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Thái Nguyên tiên phong – gương mẫu – đoàn kết – sáng tạo”, trong những năm tới, tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cùng với tuổi trẻ cả nước viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, để luôn xứng đáng với sự tin yêu của Bác và của Đảng ta.
Huy Hiệp
C.Mác - Ph.Ăngghen, Tuyển tập, tập 36, tr.23.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.185.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.13.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.555-506.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.167.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập .4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.33.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.298-299.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.77.
Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.222.
, 11 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.498.
 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:374 | lượt tải:115

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:378 | lượt tải:159

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:395 | lượt tải:117

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:6013 | lượt tải:1586

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:6138 | lượt tải:1508

Thống kê website

  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay15,623
  • Tháng hiện tại53,481
  • Tổng lượt truy cập9,328,228
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây