Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 15/04/2018 07:18   Đã xem: 1353   Phản hồi: 0

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã có nhiều cách làm sáng tạo, việc làm có ý nghĩa thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 14/10/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05, nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn thực hiện chuyên đề hằng năm. Bám sát tình hình thực tiễn, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị 05, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề hằng năm... Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, có nhiều hành động, việc làm có ý nghĩa thiết thực, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
 
Hoi nghi chuyen de CT 05
 
Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (ngày 17/10/2017)
Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức; gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn đề cương và hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2017); duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên bản tin Thông báo nội bộ được xuất bản hằng tháng gửi đến các chi bộ trong toàn tỉnh với nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài viết về cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác…
Các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Ngành văn hóa đã mở rộng các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, như: Kẻ vẽ panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu... tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được phát động tổ chức trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quy chế Giải thưởng, thành lập Ban Sơ khảo cấp tỉnh và chỉ đạo các ngành, địa phương thành lập Hội đồng thẩm định. Các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền và thường xuyên đăng phát tác phẩm tham gia Giải thưởng. Năm 2017, Ban Sơ khảo của tỉnh đã chấm chọn 19 tác phẩm các thể loại (Báo chí: 08; Mỹ thuật: 03; Ảnh nghệ thuật: 03; Âm nhạc: 01; Xuất bản: 03; Triển lãm: 01) có chất lượng cao gửi các cơ quan Trung ương đề nghị xét chọn trao giải đợt I/2018. Giải thưởng cấp tỉnh sẽ được tổ chức chấm và trao giải đợt 1 vào dịp 19/5/2018, đợt 2 vào năm 2020. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Giải thưởng sáng tác - triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh với chủ đề “Đảng, Bác Hồ với Thái Nguyên”. Giải thưởng đã thu hút đông đảo đội ngũ văn nghệ sỹ chuyên, không chuyên tham gia hưởng ứng (334 tác phẩm ảnh nghệ thuật, 19 tác phẩm mỹ thuật). Kết quả, có 20 tác phẩm được Ban Tổ chức lựa chọn, chứng nhận, trao các giải nhì, ba và khuyến khích, 90 tác phẩm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật có chất lượng cao trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Các đơn vị, địa phương, đoàn thể quan tâm công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: tuyên truyền trên các bản tin nội bộ, tổ chức gặp mặt, toạ đàm, trao đổi và biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, tiêu biểu như: Thành ủy Sông Công tổ chức Cuộc thi viết “Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 -11/3/2018); Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi viết “Học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII” với chủ đề bám sát vào nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cuộc thi đã được đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia với 4.851 bài dự thi; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biên tập và đăng tải lên website: Tuoitrethainguyen.vn tài liệu 200 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ đạo các cơ sở đoàn phối hợp đẩy mạnh thi tuyên truyền dưới dạng hỏi - đáp thi tìm hiểu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho đoàn viên thanh niên... Ngoài ra, một số đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, sưu tầm các câu chuyện về Bác, tấm gương người tốt, việc tốt điển hình để phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên tại các buổi chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ hằng tháng,...
Trong thời gian tới, phát huy kết quả đã đạt được, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn  2015 - 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nội dung chuyên đề hằng năm; sau học tập cần tiếp tục đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể để thảo luận và liên hệ làm theo. Trên cơ sở nội dung chuyên đề hằng năm, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập đi đôi với thực hành làm theo, nói đi đôi với làm, thực hiện cải cách hành chính trong Đảng,... coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ quan, đơn vị./.
                                                                                  Nguyễn Lan 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:159

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:699 | lượt tải:220

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:745 | lượt tải:181

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10199 | lượt tải:2503

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10241 | lượt tải:2281

Thống kê website

  • Đang truy cập88
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay19,138
  • Tháng hiện tại161,648
  • Tổng lượt truy cập13,578,502
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây