Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 19

Chủ nhật - 02/04/2017 04:32   Đã xem: 797   Phản hồi: 0

Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 19

Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng:Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 19
(TG) - Với lựa chọn đáp án đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân: Vũ Thanh Hà (Hà Nội), Phạm Hoài Nam (Phú Thọ) và Nguyễn Thị Băng (Hà Nội) đã may mắn đạt giải trong cuộc thi trắc nghiệm tuần 19.

Đáp án cuộc thi tuần 19:

Câu hỏi 1:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 2:
Phương án 1: Bốn.

Câu hỏi 3:
Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 4:
Phương án 2: Khoảng 40%.

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 3.003 người.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 19 thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất:  Vũ Thanh Hà
 532 Bạch Đằng,
                  Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
                  Điện thoại: 0164.210.2870

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 3.003 người.
(Thời gian tham gia thi: 10h02’ ngày 09/1/2017).

Giải Nhì:   Phạm Hoài Nam
                  Công an tỉnh Phú Thọ
Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 3.003 người.
(Thời gian tham gia thi: 13h30’ ngày 09/1/2017).

Giải Ba:    Nguyễn Thị Băng
                 Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội
                 Điện thoại: 0914.976.493

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 3.003 người.
(Thời gian tham gia thi: 17h30’ ngày 10/1/2017).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 20 (diễn ra từ ngày 16 đến ngày 23/01/2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”. Nội dung trên là nhiệm vụ thứ mấy trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba (3).

Phương án 2: Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm (5)

Phương án 3: Nhiệm vụ trọng tâm thứ sáu (6).

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nêu chỉ tiêu đến năm 2020 tỉ lệ lao động qua đào tạo của nước ta đạt khoảng bao nhiêu phần trăm (%)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Khoảng 55 - 60%.

Phương án 2: Khoảng 65 - 70%.

Phương án 3: Khoảng 75 - 80%.

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại”. Trong những nội dung dưới đây, đâu là nguy cơ đầu tiên trong bốn nguy cơ được Đảng ta chỉ ra?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phương án 2: Nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta.

Phương án 3: Sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, (…)”. Hãy chọn phương án đúng với nội dung trong (…)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Toàn diện.

Phương án 2: Sáng tạo.

Phương án 3: Phù hợp../.
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây