Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên: Những chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X

Thứ bảy - 14/07/2018 12:11   Đã xem: 870   Phản hồi: 0

Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.

Xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 28/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Hội Văn học, nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chương trình hành động cùng với Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 25/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đến cán bộ, đảng viên và các hội viên nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội, đồng thời nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Ca nhạc chào mừng tại Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên 2018 (1)
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ hội Thơ Nguyên tiêu - Thái Nguyên 2018
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về văn hóa, văn học, nghệ thuật, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và các hội viên, văn học, nghệ thuật tiếp tục phát triển theo đúng chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. Có sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các hội viên về vị trí vao trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật đối với xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, sự phát triển bền vững của tỉnh. Các tổ chức văn học nghệ thuật ngày càng lớn mạnh; đội ngũ văn nghệ sỹ tăng về số lượng, chất lượng ngày một nâng lên, phát huy hiệu quả tích cực; hội nhập văn hóa quốc tế được quan tâm chú trọng; các hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, phê bình lý luận văn học, nghệ thuật được tập trung chỉ đạo, tập hợp, động viên, phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ để phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ của nhân dân.
Đến nay, Hội VHNT tỉnh có 265 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội, trong đó, có hơn 90 người là hội viên các hội chuyên ngành VHNT Trung ương. Đội ngũ văn nghệ sỹ của tỉnh đã nghiên cứu, xuất bản, phát hành được 38 cuốn sách nghiên cứu lý luận, phê bình; trên 200 bài báo, bài viết lý luận, phê bình được đăng trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương; tổ chức 8 hội thảo khoa học về sáng tác, nhà văn, lý luận phê bình văn học tỉnh Thái Nguyên sau 25 năm đổi mới; tham gia và phát biểu tham luận trong hơn 40 hội thảo (quốc tế, quốc gia, khu vực và của tỉnh); gần 30 chương trình giới thiệu tác phẩm, tác giả trên truyền hình Trung ương và tỉnh Thái Nguyên; nhiều lớp tập huấn về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật do trung ương tổ chức... Công tác sưu tầm, quảng bá, giới thiệu tác phẩm, tác giả VHNT được quan tâm. Cùng với văn nghệ sỹ trong cả nước, đội ngũ sáng tác, nghiên cứu và các nghệ sỹ biểu diễn trong tỉnh nỗ lực phản ánh chân thực cuộc sống lao động sáng tạo của nhân dân. Các sáng tác của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, họa sỹ, nghệ sỹ Hội VHNT tỉnh đã đi sâu vào cuộc sống, khẳng định các nhân tố mới, tham gia đấu tranh lên án sự biến chất, thoái hoá về nhân cách, đạo đức trong xã hội.
Thông qua hoạt động sáng tác, văn nghệ sỹ của tỉnh đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến đông đảo quần chúng nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, quảng bá hình ảnh mọi mặt của Thái Nguyên đến đồng bào cả nước và quốc tế. Mỗi năm, các hội viên và cộng tác viên của hội VHNT Thái Nguyên đã công bố, chuyển tải hàng ngàn tác phẩm VHNT, tác phẩm trên báo chí đến công chúng, bạn bè bằng các hình thức như: xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát thanh - truyền hình, internet… Các hội viên của Hội đã xuất bản được gần 150 đầu sách, 400 số báo Văn nghệ, 50 cuộc triển lãm, 80 trang văn nghệ truyền hình…
Báo Văn nghệ Thái Nguyên được xuất bản đúng kỳ (giai đoạn từ năm 2010 - 2014 xuất bản trung bình từ 30 đến 41 số/năm, đến nay đã xuất bản 52 số/năm), đăng tải nhiều tin, bài và hình ảnh đảm bảo về t­ư tưởng và chất lượng nghệ thuật; phản ánh kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, các sự kiện chính trị ở địa phương, báo được cấp phát đến tất cả các bưu điện văn hóa xã, các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn tỉnh và thường xuyên đăng tải các tác phẩm tuyên truyền về biển đảo. Báo Văn nghệ Thái Nguyên điện tử đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và đi vào hoạt động. Hằng năm, cứ vào Rằm tháng riêng, Hội cũng như các chi hội tổ chức tốt Ngày Thơ Việt Nam. Trong Lễ hội thơ diễn ra nhiều hoạt động trình diễn thơ - nhạc - họa, triển lãm ảnh lưu động trưng bày các tác phẩm chọn lọc từ các cuộc thi ảnh nghệ thuật.
Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã có nhiều hội viên đoạt giải cấp tỉnh và toàn quốc, năm 2014 hội viên Hội VHNT đã đoạt 03 giải B, 02 giải C và 05 giải Khuyến khích cấp tỉnh. Bình quân mỗi năm Hội VHNT tỉnh tổ chức được 03 cuộc triển lãm, trong năm 2015, Hội đã tổ chức tốt 05 cuộc triển lãm nghệ thuật, trong đó: Có 03 triển lãm tập thể (01 Triển lãm Mỹ thuật với 53 tác phẩm của 24 tác giả, 01 Triển lãm Ảnh nghệ thuật với 85 ảnh của 27 tác giả, 01 triển lãm Kiến trúc); 01 triển lãm Ảnh nghệ thuật của nhóm tác giả nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Nguyên; 01 triển lãm cá nhân của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trịnh Việt Hùng. Các triển lãm đã thu hút được đông đảo người yêu nghệ thuật trong và ngoài tỉnh đến xem. Ngoài việc tổ chức tốt Trại sáng tác cho các chuyên ngành hằng năm, Hội còn tham gia và hưởng ứng tích cực các cuộc thi của tỉnh, các liên hoan  khu vực... Năm 2016, Hội VHNT tỉnh được Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; bên cạnh đó các hội viên cũng đạt được những thành tích đáng kể như: hội viên Phan Quốc Bảo đoạt giải Ba - Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; hội viên Phạm Văn Vũ đoạt giải Trẻ - Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; hội viên Nguyễn Thị Thanh Mai đoạt Giải C, Hội nghệ sỹ Múa Việt Nam; hội viên Vũ Kim Khoa đoạt giải Nhì, hội viên Phan Quốc Bảo đoạt giải Ba tại Liên hoan ảnh khu vực Việt Bắc - Tây Bắc; Họa sĩ Duy Nhiếp, được Hội Mỹ thuật Việt Nam nghiệm thu đầu tư tác phẩm... Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc Hội về ATK Định Hóa Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội đã tổ chức cuộc thi mỹ thuật và nhiếp ảnh chủ đề “Đảng, Bác Hồ với Thái Nguyên” góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá của quê hương, đất nước; nâng cao niềm tin và lòng tự hào về truyền thống vẻ vang, truyền thống lịch sử của quê hương Thái Nguyên; cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để nhận diện và đánh giá được thực trạng của từng chuyên ngành cũng như của tác giả, tác phẩm VHNT trong giai đoạn hiện nay, Hội đã tổ chức tốt các cuộc Hội thảo khoa học, như Hội thảo khoa học "Thơ, văn Hà Đức Toàn"; Hội thảo khoa học "Thế Chính, một chặng đường thơ"; Hội thảo “10 năm Văn xuôi Thái Nguyên”, hội thảo “Quy hoạch, kiến trúc trẻ”... Các Hội thảo đã được chuẩn bị và tổ chức công phu, chu đáo, nhiều tham luận được trình bày trong hội thảo đã đánh giá đư­­ợc những đóng góp của các văn nghệ sỹ trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam cũng như­­ vai trò, vị trí của các văn nghệ sỹ trong sự nghiệp VHNT của địa phương.
Chính từ những hoạt động cụ thể đó, trong 10 năm qua, văn học, nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên không có tác phẩm bị thu hồi hoặc bị phê phán (vì tính tiêu cực và phản động); không có nhà văn tham gia vào các tổ chức đi ngược lại tôn chỉ, mục đích của liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và của các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương khác.
Mặc dù kinh phí hoạt động của các chuyên ngành VHNT còn hạn hẹp, song các hội, chi hội cơ sở đã cố gắng khắc phục khó khăn duy trì sinh hoạt chuyên môn và tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội. Hội viên ngoài việc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị công tác, còn tích cực sáng tác tác phẩm, tham gia các hoạt động chuyên môn góp phần vào việc thúc đẩy VHNT phát triển. Một số Hội, Chi hội duy trì hoạt động có hiệu quả, tiêu biểu như: Hội VHNT huyện Định Hoá, Phổ Yên, chi hội Văn xuôi, Kiến trúc, Mỹ thuật... Một số Hội cơ sở dù mới được thành lập còn chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động (kể cả tiền phụ cấp cho lãnh đạo hội chuyên trách) nhưng hội đã từng bước kiện toàn tổ chức và đã cố gắng tự khẳng định mình bằng việc tổ chức được một số hoạt động chuyên môn như: Hội VHNT Thành phố Sông Công, huyện Võ Nhai và Hội VHNT huyện Phú Lương...
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội VHNT Thái Nguyên  còn gặp một số khó khăn, hạn chế đó là: Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm coi trọng và nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư cho văn hóa, văn nghệ chưa tương xứng với yêu cầu mới; còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, mô hình hoạt động của văn nghệ sỹ, của tổ chức hội. Sự nhận thức và tiếp cận thực tiễn biến đổi không ngừng của cuộc sống, làm cho văn nghệ sỹ không thể hiện được hết tài năng, tự bằng lòng với những gì mình có mà không có sự tìm tòi, sáng tạo để có những tác phẩm mới hơn và lớn hơn. Các công trình, tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng, chất lượng nghệ thuật cao, tầm ảnh hưởng lớn với xã hội còn ít, chưa tương xứng với tầm văn nghệ sỹ của tỉnh và sự kì vọng của nhân dân đối với một tỉnh giàu truyền thống văn học, nghệ thuật...
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, thời gian tới Hội VHNT từ tỉnh đến cơ sở sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau: Nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức, hoạt động, sáng tạo văn học nghệ thuật. Tăng cường khai thác các nguồn lực cho phát triển văn học nghệ thuật. Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có đủ năng lực có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín trong cộng đồng. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng quan điểm của Nghị quyết Trung ương 6./.
Đoàn Yến
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây