Huyện Định Hóa: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI)

Thứ tư - 19/01/2022 20:28   Đã xem: 625   Phản hồi: 0

Định Hóa là huyện miền núi thuộc tỉnh Thái Nguyên với dân số gần 90.000 người; có 69 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; 02 trường Trung học phổ thông; 01 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên.

     Những năm qua huyện Định Hóa đã có những cách làm hiệu quả rõ nét trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 29-NQ/TW).
     Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 29-NQ/TW cho phù hợp với thực tế của địa phương, Đảng bộ huyện Định Hóa đã ban hành và triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/HU về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên luôn yên tâm, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh, đảm bảo khách quan trung thực, chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng học sinh giỏi được nâng lên. Các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 20-CT/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hóa cơ bản đạt và vượt như: Phổ cập giáo dục Mầm non, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi được đến lớp và học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục Mầm non mới đạt 100%; phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3, THCS đạt mức độ 2; xóa mù chữ mức độ 2, 100% học sinh Tiểu học được học 2 buổi/ ngày. Số giáo viên có trình độ đại học đạt trên 78%, thạc sỹ 0,8%, tỷ lệ đảng viên đạt trên 82%. 100% giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học. 100% trường học có mạng internet phục vụ hoạt động dạy và học. Duy trì ăn bán trú với 100% các trường Mầm non. Số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 88,73%.
image 20220120082837 1
Trường THCS Định Biên (huyện Định Hóa) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia
     Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp huyện, cấp các được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Thông qua hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng đã nâng cao nhận thức trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về việc chuyển đổi sang mô hình giáo dục mở, xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển giáo dục. Gắn kết chặt chẽ phong trào “Xây dựng xã hội học tập” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và ngoài xã hội; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm huy động mọi lực lượng xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập. Xây dựng ý thức thường xuyên tự học, tự nâng cao trình độ của mỗi người; ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình, dòng họ, tổ dân phố, thôn xóm đối với công tác khuyến khọc, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
     Công tác xây dựng Đảng trong ngành Giáo dục được quan tâm thực hiện. 100% trường học trên địa bàn huyện đều có chi bộ Đảng. Cấp ủy nhà trường luôn đi đầu đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về đổi mới giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo nhà trường luôn phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương để xây dựng nhà trường. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị và ban đại diện cha mẹ học sinh được phát huy để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
     Hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên. 100% cán bộ giáo viên trong ngành được quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; thực hiện cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các phong trào thi đua của ngành góp phần xây dựng nề nếp, kỷ cương của nhà trường ngày một tốt hơn. Nhiều đảng viên, nhất là các đồng chí giữ chức vụ cán bộ chủ chốt trong nhà trường thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
     Để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, trong thời gian tới, huyện Định Hóa xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 20-CT/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hóa. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp, phối hợp của các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học, bậc học. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 80% giáo viên Mầm non, trên 1,5% giáo viên Tiểu học, 4% giáo viên trung học cơ sở, 40% giáo viên THPT có trình độ đào tạo trên chuẩn, trên 40% cán bộ quản lý có trình độ đào to trên chuẩn...
     Hy vọng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của ngành giáo dục, huyện Định Hóa tiếp tục khẳng định vị trí trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
                                                                                         Hứa Thị Kiều Hoa


 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây