Văn bản theo chủ đề: Văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên.

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 20-HD/BTGTU 03/08/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
2 Số 729-CV/BTGTU 20/07/2021 Mời dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 năm 2021
3 Số 689-CV/BTGTU 07/07/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)
4 Số 655-CV/BTGTU 28/06/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021)
5 Số 18-HD/BTGTU 28/06/2021 Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
6 Số 17-HD/BTGTU 24/06/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
7 Số 560-CV/BTGTU 27/05/2021 Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
8 Số 384-CV/BTGTU 24/03/2021 Công văn mời dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2021
9 Số 378-CV/BTGTU 22/03/2021 Công văn mời dự Hội nghị Giao ban cộng tác viên DLXH tháng 3/2021
10 Số 331-CV/BTGTU 03/03/2021 Mời dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2021
11 Số 11-KH/BTGTU 24/02/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
12 Số 10-HD/BTGTU 19/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
13 Số 09-HD/BTGTU 05/02/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
14 Số 07-KH/BTGTU 28/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
15 Số 268-CV/BTGTU 27/01/2021 Mời dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 01/2021
16 Số 252-CV/BTGTU 21/01/2021 Mời dự Hội nghị giao ban CTV DLXH tháng 01/2021
17 Số 05-HD/BTGTU 11/12/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021
18 Số 04-HD/BTGTU 09/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
19 Số 96-CV/BTGTU 24/11/2020 Mời dự Hội nghị giao ban cộng tác viên DLXH tháng 11
20 Số 02-HD/BTGTU 13/11/2020 Hướng dẫn tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
21 Số 65-CV/BTGTU 10/11/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng - ghen
22 Số 4574-CV/BTGTU 08/10/2020 Về việc thông tin đối ngoại bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
23 Số 4567-CV/BTGTU 06/10/2020 Về việc tuyên truyền 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam
24 Số 06-QĐ/BTGTU 30/09/2020 Quy định tác nghiệp đối với phóng viên báo chí dự, đưa tin ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
25 Số 4564-CV/BTGTU 05/10/2020 Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 16 về thông tin đối ngoại
26 Số 4563-CV/BTGTU 05/10/2020 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền ĐHĐB tỉnh lần thứ XX
27 Số 4555-CV/BTGTU 01/10/2020 Định hướng công tác văn hóa văn nghệ quý IV/2020
28 Số 4537-CV/BTGTU 25/09/2020 Về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
29 Số 4533-CV/BTGTU 24/09/2020 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)
30 Số 4481-CV/BTGTU 11/09/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
31 Số 4482-CV/BTGTU 11/09/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
32 Số 4493-CV/BTGTU 14/09/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950
33 Số 4498-CV/BTGTU 14/09/2020 V/v báo cáo kết quả công tác quý III/2020
34 Số 4418-CV/BTGTU 25/08/2020 Về việc gửi đề cương tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
35 Số 4406-CV/BTGTU 19/08/2020 Về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH
36 Số 4404-CV/BTGTU 19/08/2020 Sao gửi đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
37 Số 4378-CV/BTGTU 11/08/2020 Về việc thực hiện Thông cáo đặc biệt của Trung ương về lễ tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
38 Số 109-HD/BTGTU 10/08/2020 Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"
39 Số 4349-CV/BTGTU 30/07/2020 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
40 Số 4322-CV/BTGTU 16/07/2020 V/v tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
41 Số 164-KH/BTC 09/07/2020 Kế hoạch tổ chức Gameshow "Dân ta phải biết sử ta"
42 Số 108-HD/BTGTU 10/07/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
43 Số 107-HD/BTGTU 08/07/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)
44 Số 4282-CV/BTGTU 03/07/2020 V/v đề nghị tham gia giải cầu lông truyền thống ngành Tuyên giáo mở rộng năm 2020
45 Số 4267-CV/BTGTU 30/06/2020 V/v định hướng công tác văn hóa, văn nghệ quý III/2020
46 Số 106-HD/BTGTU 26/06/2020 Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
47 Số 4247-CV/BTGTU 22/06/2020 Về việc mời dự Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020 (7 giờ 30, ngày 30/6/2020)
48 Số 4228-CV/BTGTU 15/06/2020 V/v tuyên truyền Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị
49 Số 104-HD/BTGTU 21/05/2020 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW
50 Số 4165-CV/BTGTU 21/05/2020 V/v đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Phóng sự

Hình ảnh hoạt động

z2598404619971-558de9af95a0205667513c3dc8df37a0.jpg z2598404786228-04d69cb10cb42dc827d319b3c3674920.jpg z2598404785947-acae9162cd62c4485b51563ff7d7a4bd.jpg z2598404539427-43a3c2e8f20aec4c9ca2c1568784e60f.jpg z2598404647105-f3cbe827284487fe9ef7e06e9cefe99b.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:188 | lượt tải:84

Số 726-CV/BTGTU

Công văn mời dự Hội nghị Giao ban cộng tác viên DLXH tháng 7/2021

Lượt xem:77 | lượt tải:27

Số 729-CV/BTGTU

Công văn mời dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 năm 2021

Lượt xem:93 | lượt tải:27

Số 689-CV/BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

Lượt xem:96 | lượt tải:23

Số 18-HD/BTGTU

Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Lượt xem:120 | lượt tải:58

Thống kê website

  • Đang truy cập41
  • Hôm nay4,350
  • Tháng hiện tại104,098
  • Tổng lượt truy cập5,646,130
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây