Văn bản theo chủ đề: Văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên.

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 05-HD/BTGTU 10/12/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021
2 Số 04-HD/BTGTU 08/12/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
3 Số 96-CV/BTGTU 23/11/2020 Mời dự Hội nghị giao ban cộng tác viên DLXH tháng 11
4 Số 02-HD/BTGTU 12/11/2020 Hướng dẫn tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
5 Số 65-CV/BTGTU 09/11/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng - ghen
6 Số 4574-CV/BTGTU 07/10/2020 Về việc thông tin đối ngoại bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
7 Số 4567-CV/BTGTU 05/10/2020 Về việc tuyên truyền 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam
8 Số 06-QĐ/BTGTU 29/09/2020 Quy định tác nghiệp đối với phóng viên báo chí dự, đưa tin ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
9 Số 4564-CV/BTGTU 04/10/2020 Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 16 về thông tin đối ngoại
10 Số 4563-CV/BTGTU 04/10/2020 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền ĐHĐB tỉnh lần thứ XX
11 Số 4555-CV/BTGTU 30/09/2020 Định hướng công tác văn hóa văn nghệ quý IV/2020
12 Số 4537-CV/BTGTU 24/09/2020 Về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
13 Số 4533-CV/BTGTU 23/09/2020 Về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)
14 Số 4481-CV/BTGTU 10/09/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
15 Số 4482-CV/BTGTU 10/09/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
16 Số 4493-CV/BTGTU 13/09/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950
17 Số 4498-CV/BTGTU 13/09/2020 V/v báo cáo kết quả công tác quý III/2020
18 Số 4418-CV/BTGTU 24/08/2020 Về việc gửi đề cương tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
19 Số 4406-CV/BTGTU 18/08/2020 Về việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH
20 Số 4404-CV/BTGTU 18/08/2020 Sao gửi đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
21 Số 4378-CV/BTGTU 10/08/2020 Về việc thực hiện Thông cáo đặc biệt của Trung ương về lễ tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
22 Số 109-HD/BTGTU 09/08/2020 Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"
23 Số 4349-CV/BTGTU 29/07/2020 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
24 Số 4322-CV/BTGTU 15/07/2020 V/v tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
25 Số 164-KH/BTC 08/07/2020 Kế hoạch tổ chức Gameshow "Dân ta phải biết sử ta"
26 Số 108-HD/BTGTU 09/07/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
27 Số 107-HD/BTGTU 07/07/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)
28 Số 4282-CV/BTGTU 02/07/2020 V/v đề nghị tham gia giải cầu lông truyền thống ngành Tuyên giáo mở rộng năm 2020
29 Số 4267-CV/BTGTU 29/06/2020 V/v định hướng công tác văn hóa, văn nghệ quý III/2020
30 Số 106-HD/BTGTU 25/06/2020 Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
31 Số 4247-CV/BTGTU 21/06/2020 Về việc mời dự Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020 (7 giờ 30, ngày 30/6/2020)
32 Số 4228-CV/BTGTU 14/06/2020 V/v tuyên truyền Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị
33 Số 104-HD/BTGTU 20/05/2020 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW
34 Số 4165-CV/BTGTU 20/05/2020 V/v đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
35 Số 163-KH/BTGTU 19/05/2020 Kế hoạch tổ chức giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020
36 Số 4076-CV/BTGTU 09/04/2020 V/v tăng cường vai trò tham mưu của ban tuyên giáo các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
37 Số 103-HD/BTGTU 05/04/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)
38 Số 102-HD/BTGTU 31/03/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
39 Số 157-KH/BTGTU 24/03/2020 Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Tiếng hát ngành Tuyên giáo lần thứ 2, năm 2020
40 Số 4057-CV/BTGTU 02/04/2020 V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
41 Số 4044-CV/BTGTU 29/03/2020 V/v tăng cường tuyên truyền, hưởng ứng Giải "Búa liềm vàng" lần thứ V - năm 2020
42 Số 4040-CV/BTGTU 26/03/2020 Về việc tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương
43 Số 4002-CV/BTGTU 12/03/2020 V/v tạm hoãn tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu lần thứ 4, năm 2020
44 Số 4001-CV/BTGTU 11/03/2020 V/v xét chọn, gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II, năm 2020
45 Số 3998-CV/BTGTU 11/03/2020 V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới
46 Số 100-HD/BTGTU 27/02/2020 Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
47 Số 151-KH/BTGTU 18/02/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 - 01/8/2020)
48 Số 150-KH/BTGTU 13/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2020
49 Số 3907-CV/BTGTU 02/02/2020 V/v lập danh sách các chi, đảng bộ được cấp, phát báo, tạp chí của Đảng và Bản tin Thông báo nội bộ
50 Số 3909-CV/BTGTU 04/02/2020 V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bện viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

Phóng sự

Hình ảnh hoạt động

anh4.jpg anh1.jpg anh2.jpg anh3.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 174-CV/BTGTU

Mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021

Lượt xem:37 | lượt tải:15

Số 05-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021

Lượt xem:167 | lượt tải:112

Số 04-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)

Lượt xem:164 | lượt tải:64

Số 96-CV/BTGTU

Mời dự Hội nghị giao ban cộng tác viên DLXH tháng 11 (8 giờ, ngày 30/11/2020)

Lượt xem:54 | lượt tải:24

Số 39-CV/TU

V/v mời dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Lượt xem:49 | lượt tải:22

Thống kê website

  • Đang truy cập15
  • Hôm nay5,751
  • Tháng hiện tại147,339
  • Tổng lượt truy cập4,269,755
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây