Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2018)

Chủ nhật - 15/04/2018 08:38   Đã xem: 1346   Phản hồi: 0

Cách mạng tháng Tám thành công, cũng là ngày ra đời của lực lượng Công an nhân dân; theo đó, các bộ phận cán bộ làm nhiệm vụ văn phòng, tham mưu giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đã hình thành. Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các tổ chức đầu tiên của Công an thành Việt Nam Công an vụ. Đến ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định số 121-NV/NĐ quy định về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ. Theo đó, tổ chức, công tác Văn phòng được hình thành một cách có hệ thống từ Trung ương đến địa phương và trở thành lực lượng tham mưu phục vụ đắc lực cho lãnh đạo ngành Công an trong các thời kỳ cách mạng. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự ra đời của Cơ quan tham mưu và lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Sau này, ngày 18/4 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân Việt Nam.
Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Tham mưu Công an Thái Nguyên gắn liền với sự phát triển của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân Việt Nam và Công an tỉnh Thái Nguyên qua các giai đoạn cách mạng. Trải qua các thời kỳ, dù tên gọi có khác nhau, nhưng vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ chính của lực lượng Tham mưu Công an Thái Nguyên cơ bản ổn định và ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Những năm qua, lực lượng Tham mưu Công an Thái Nguyên luôn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh về bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và hậu cần kỹ thuật; xứng đáng với vai trò là “trung tâm của lãnh đạo để quản lý điều hành”, là “não bộ” chỉ huy, là đầu mối thông tin của lãnh đạo Công an các cấp” trong chỉ đạo cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự. Trong mỗi chiến công, thành tích của Công an Thái Nguyên đều có phần đóng góp tích cực, to lớn của lực lượng tham mưu.
72 năm qua, lực lượng Tham mưu Công an Thái Nguyên đã không ngừng phát triển lớn mạnh, liên tục phấn đấu, đóng góp nhiều thành tích quan trọng cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân của địa phương. Từ những ngày đầu mới thành lập và đi vào hoạt động, lực lượng còn mỏng, trang bị thiếu thốn, kinh nghiệm công tác chưa nhiều; trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh… đội ngũ cán bộ làm công tác Tham mưu Công an Thái Nguyên đã nỗ lực cố gắng vươn lên, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Ngành, địa phương, nhanh chóng củng cố hệ thống tổ chức, cùng các lực lượng nghiệp vụ khác nắm tình hình tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch trấn áp thù trong, giặc ngoài và bọn tội phạm, bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp hiệu quả, thiết thực của các đơn vị, địa phương, lực lượng Tham mưu Công an Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu từng bước được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề của lực lượng Công an nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu của Công an tỉnh Thái Nguyên luôn thấm nhuần sâu sắc 6 Điều Bác Hồ dạy, sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tận tụy, sáng tạo, thực sự là lực lượng tin cậy, trợ giúp đắc lực cho Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh.
Trên trận tuyến thầm lặng, bất kể thời chiến hay thời bình, đội ngũ cán bộ tham mưu Công an đã đoàn kết phấn đấu, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, nhiều đồng chí đã nêu tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, đức hy sinh; trong chiến tranh giải phóng dân tộc, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng để hoàn thành nhiệm vụ; trong hòa bình, cán bộ tham mưu đã cố gắng vượt lên những khó khăn của cuộc sống đời thường để cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Ghi nhận những công lao, thành tích của lực lượng Tham mưu Công an Thái Nguyên, trong 72 năm qua, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã biểu dương, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân, tiêu biểu là: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng cho Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Nguyên…
Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản từ thành tựu, kinh nghiệm của đất nước và của lực lượng Công an qua hơn 30 năm đổi mới, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an rất nặng nề và khẩn trương, hơn ai hết, lực lượng Tham mưu phải nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tham mưu; nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt việc thu thập, phân tích, xử lý thông tin, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất, phục vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các vấn đề mang tầm chiến lược và chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự.
Để thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, lực lượng Tham mưu Công an Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác đảm bảo an ninh trật tự: Chủ động các biện pháp nắm tình hình từ xa, các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự để tham mưu, giải quyết ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế tội phạm. Phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, văn hóa ứng xử cho cán bộ chiến sỹ; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới sâu sắc toàn diện các khâu công tác, duy trì củng cố nâng cao chất lượng quan hệ phối hợp công tác với các lực lượng trong Công an và với các cơ quan tham mưu Quân đội, với các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ trong công tác tham mưu đáp ứng sự thay đổi của tình hình. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ Tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén, sắc sảo trong phân tích đánh giá tình hình; mạnh dạn và chủ động đề xuất các chủ trương, giải pháp kịp thời, phù hợp để giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Ngành. Thường xuyên tổ chức, tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm công tác tham mưu và bổ sung cập nhật những kiến thức mới, thông tin mới về diễn biến tình hình, kỹ năng khai thác sử dụng các phương tiện kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác tham mưu… để nâng cao kiến thức thực tiễn về các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.
Phát huy truyền thống vẻ vang 72 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên./.
Hoàng Nhung
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay13,378
  • Tháng hiện tại109,640
  • Tổng lượt truy cập13,526,494
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây