Vượt tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của Đề án số 04

Thứ bảy - 11/01/2020 05:41   Đã xem: 632   Phản hồi: 0

Ngày 10/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 04-ĐA/TU về “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn; tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án 04). Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh, Đề án 04 đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, từ nhận đến hành động của các cấp ủy đảng. Cả 5/5 chỉ tiêu mà Đề án 04 đề ra đều đã hoàn thành, trong đó có 04 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

 
Đ/c Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
cho các cá nhân có thành tích
xuất sắc trong thực hiện Đề án số 04
      Mục tiêu tổng quát của Đề án 04 là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trân trọng giữ gìn, tự hào và phát huy truyền thống, giá trị lịch sử; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh giàu mạnh, phồn thịnh, là trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo.
      Các chỉ tiêu cụ thể đến hết năm 2020 phải đạt được, gồm: (1) 40% trở lên các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy biên soạn, xuất bản được lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ của cơ quan, đơn vị; (2) 75% trở lên các huyện, thành, thị ủy tổ chức bổ sung, chỉnh sửa, tái bản lịch sử đảng bộ cấp huyện (đối với những đảng bộ đã xuất bản lịch sử đến năm 2005); (3) 75% trở lên các xã, phường, thị trấn biên soạn, xuất bản được lịch sử đảng bộ địa phương; (4) 90% trở lên cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Nguyên được thông tin tuyên truyền về các sự kiện lịch sử trên địa bàn tỉnh; (5) 90% trở lên giảng viên, giáo viên dạy lịch sử của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh được tập huấn về nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương; cán bộ làm công tác lịch sử đảng của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh được tập huấn về công tác biên soạn, nội dung, phương thức tuyên truyền lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương.
      Quán triệt mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Đề án 04, cấp ủy các cấp đã tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực, nhờ đó, nhận thức của từng cấp ủy đảng cũng như lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống các cơ quan, đơn vị được nâng lên. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về cán bộ, kinh phí, trang bị kỹ thuật cũng như các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử.
      Trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn các cuốn sách: “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Nguyên”, “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1945 - 2020”, “Biên niên Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1936 - 2016”, “Đại đội TNXP 915 - Khúc tráng ca bất tử”, “Hỏi đáp lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)”; nghiên cứu, biên soạn bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)”.
      Tính đến thời điểm tổng kết các đề án về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 (ngày 13/12/2019), có 19/42 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã xuất bản được cuốn sách lịch sử truyền thống của ngành, đơn vị viết đến năm 2010 (đạt tỷ lệ 45,2%). Có 7/9 đơn vị cấp huyện (Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình, Võ Nhai, TP. Sông Công, TX.Phổ Yên) đã chỉnh sửa, biên soạn bổ sung, tái bản lịch sử đảng bộ đến năm 2015 (đạt tỷ lệ 77,7%); 02 đơn vị: huyện Đồng Hỷ, TP. Thái Nguyên đang nghiên cứu, biên soạn. Có 149/180 xã, phường, thị trấn đã biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương (đạt tỷ lệ 82,7%). Nhiều xã, phường đang triển khai biên soạn; một số xã, phường đang nghiên cứu, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng thẩm định bản thảo lịch sử cấp tỉnh để hoàn chỉnh bản thảo và xuất bản. Một số thị trấn, phường mới thành lập nên chưa tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ của đơn vị.
      Từ khi triển khai thực hiện Đề án 04, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử có nhiều khởi sắc. Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mạng của các ngành, địa phương, đơn vị được tỉnh và các địa phương quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết hợp đồng tuyên truyền lịch sử với 03 cơ quan báo chí; theo đó, trung bình mỗi tuần có 03 tin, bài về nội dung này được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.
      Từ năm 2016 đến nay, với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh đều có liên hệ tình hình thực tế vào mỗi bài giảng, trong đó có nội dung về lịch sử đảng bộ của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đồng thời, nhà trường đã tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương cho trên 9.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh thông qua chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và bồi dưỡng các chức danh. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã lồng ghép nội dung giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn, quê hương, đất nước như: Tổ chức gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức mít tinh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng đất nước đổi mới, ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đã đăng tải và phát sóng hơn 1.100 tin, bài, phóng sự, trao đổi, tọa đàm, phim tài liệu tuyên truyền về lịch sử trên các loại hình báo chí. Báo Thái Nguyên đã đăng tải trên 300 bài viết, nhóm ảnh, clip tuyên truyền về các sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh, vai trò của Thái Nguyên trong các sự kiện lịch sử của đất nước; việc tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích; tình hình và kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống cách mạng các ngành, đơn vị. Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã đăng 21 bài tuyên truyền về lịch sử đảng bộ tỉnh với nội dung, hình thức phù hợp với đặc trưng của Báo...
      Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, như: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ TP. Thái Nguyên, Đảng bộ huyện Đại Từ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn. Đặc biệt, cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức đã có 103.841 bài dự thi được viết tay, gửi về cấp uỷ các cấp (số người tham gia viết bài dự thi chiếm gần 10% dân số của tỉnh). Nhiều đơn vị có số bài dự thi rất lớn, như Đại học Thái Nguyên có 34.013 bài; TP. Thái Nguyên trên 17.000 bài; huyện Đại Từ và Định Hoá, mỗi đơn vị trên 10.000 bài.
      Trong công tác thẩm định bản thảo, tư liệu lịch sử, thực hiện Quyết định số 372-QĐ/TU, ngày 24/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy định thẩm định bản thảo lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị; lịch sử truyền thống cách mạng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh Thái Nguyên”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 85 Hội đồng cấp tỉnh thẩm định bản thảo lịch sử đảng bộ cấp huyện, cấp xã và lịch sử truyền thống các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh. Trong đó, 64 bản thảo sau khi được thông qua đã chỉnh sửa, hoàn thiện và xuất bản, phát hành. Thông qua hoạt động của Hội đồng thẩm định, chất lượng các cuốn sách lịch sử được nâng lên rõ rệt; tránh những hạn chế, sai sót cơ bản về số liệu, sự kiện lịch sử. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 10 Hội đồng thẩm định nhân vật lịch sử là người hoạt động cách mạng có căn cứ xác nhận là cuốn sách lịch sử đảng bộ, đề nghị Hội đồng tư vấn cấp tỉnh xét, công nhận Cán bộ Lão thành cách mạng và Cán bộ Tiền khởi nghĩa.
      Theo kế hoạch, còn gần 01 năm nữa mới kết thúc việc thực hiện Đề án 04, song những kết quả nêu trên cho thấy, các chỉ tiêu mà Đề án 04 đề ra đều đã đạt, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tích cực chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Đề án trong thời gian tiếp theo; chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn các cuốn sách lịch sử và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, nhất là lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử đảng bộ các địa phương và lịch sử truyền thống cơ quan, đơn vị./.
Trần Thép
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:795 | lượt tải:170

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:748 | lượt tải:239

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:820 | lượt tải:190

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:12540 | lượt tải:3081

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:12582 | lượt tải:2849

Thống kê website

  • Đang truy cập116
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm115
  • Hôm nay9,980
  • Tháng hiện tại9,980
  • Tổng lượt truy cập14,987,729
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây