Tuổi trẻ Thái Nguyên chủ động, tích cực ngăn chặn, chống lại sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại

Thứ năm - 21/05/2020 00:12   Đã xem: 551   Phản hồi: 0

Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” (Chỉ thị số 46-CT/TW) đã nhận định “nhiều sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm hủy hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc”. Chính vì vậy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị, qua đó xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, làm chủ tương lai đất nước. 

 
Đội tuyển Thái Nguyên đứng đầu khu vực miền Bắc Hội thi Olympic toàn quốc các môn
khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019
      Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên hiện có 18 đầu mối trực thuộc với trên 103 nghìn đoàn viên sinh hoạt tại 5.821 chi đoàn và 584 đoàn cơ sở. Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án của Đảng về lĩnh vực văn hóa, giáo dục đạo đức cho thanh niên, đặc biệt là Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 và gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…
      Các cấp bộ đoàn từ tỉnh tới cơ sở đã quan tâm công tác tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên được triển khai như: giáo dục thông qua phong trào hành động cách mạng được xác định là phương thức trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền trên hệ thống báo chí, xuất bản nhằm lan tỏa những hành động, nghĩa cử, giá trị tốt đẹp, gương điển hình trong xã hội... Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; xây dựng chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đã tạo sức lan tỏa lớn trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; triển khai tốt các mô hình “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích”, “Học kỳ trải nghiệm làm chiến sỹ công an”, Hành trình “Vì Biển đảo quê hương”, “Hành trình nhân ái”, “Sống đẹp vì cộng đồng”… Các cơ sở đoàn thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt, nói chuyện, tọa đàm, sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố “sức đề kháng” của thế hệ trẻ trước sự tấn công của các sản phẩm văn hóa độc hại. Mười năm qua, các cấp bộ đoàn phối hợp tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức, lý luận chính trị cho trên 1 vạn lượt cán bộ đoàn, đội, hội; tổ chức hơn 3.600 buổi học tập nội dung chuyên đề hằng năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức trên 460 buổi tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam cho 32.200 lượt cán bộ đoàn viên,… Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống và vận động tham gia phòng chống các hoạt động truyền đạo trái pháp luật cho trên 12.300 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh…
      Việc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh được các cấp bộ đoàn chú trọng thực hiện; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng gia đình trẻ văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ đó khơi dậy tinh thần tự giác của mỗi đoàn viên thanh niên, người dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, ý thức tự quản, tự giác, phòng ngừa của mỗi người, mỗi gia đình trong việc tẩy chay, ngăn chặn các sản phẩm, văn hóa phẩm độc hại, giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng và bảo vệ tốt các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức các Ngày hội Thanh niên khỏe, Ngày đoàn viên, Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân, trên 430 giải bóng đá, 185 giải cầu lông và trên 8.100 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, từ đó tránh xa các sản phẩm văn hóa độc hại… Bên cạnh đó, để phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa cho thanh thiếu nhi, hằng năm các cơ sở đoàn phối hợp với nhà trường cùng với với công an các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các sản phẩm văn hóa độc hại, nhất là các sản phẩm được du nhập từ nước ngoài xâm nhập vào môi trường giáo dục; nắm bắt, chấn chỉnh kịp thời học sinh có biểu hiện bị ảnh hưởng bởi các loại văn hóa phẩm độc hại; quản lý chặt chẽ nội dung, hình thức tổ chức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của học sinh; không tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ gắn với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào nhà trường. Triển khai sâu rộng các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 rèn luyện”, Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, các cuộc thi: “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh thái Nguyên năm 2019”, “Đọc sách vì tương lai”; sáng tác ảnh, video, viết cảm nhận, vẽ tranh hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”…
      Thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, các cấp bộ đoàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 46-CT/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, chương trình, đề án của tỉnh trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, gắn kết chặt chẽ với các phong trào của tổ chức đoàn, hội, đội. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, nâng cao ý thức, năng lực trong việc ngăn chặn, bài trừ, đẩy lùi sự xâm nhập, tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại; đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa./.
Nguyễn Lan
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay13,219
  • Tháng hiện tại109,481
  • Tổng lượt truy cập13,526,335
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây