Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Thứ bảy - 16/05/2020 00:01   Đã xem: 842   Phản hồi: 0

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có hàng trăm lễ hội truyền thống gắn với tập quán sinh hoạt, di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh, kiến trúc nghệ thuật.Trong đó, có một số lễ hội dân gian và lễ hội lịch sử cách mạng tiêu biểu như: Lễ hội Xuống Đồng (thị xã Phổ Yên), Lễ hội Đình - Đền - Chùa Cầu Muối (huyện Phú Bình), Lễ hội Núi Văn - Núi Võ (huyện Đại Từ), Lễ hội Đền Đuổm (huyện Phú Lương), Lễ hội Lồng Tồng (huyện Định Hóa), Lễ hội Chùa Hang (thành phố Thái Nguyên)... Tuy số lượng không nhiều nhưng những lễ hội này có vị trí quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và thu hút đông đảo sự tham gia của người dân.

      Những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân; giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh người có công với dân, với nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.Để làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện tạiđịa phương, cơ sở; trong đó, tập trung vào các nội dung như: tăng cường quản lý di tích và các hoạt động diễn ra tại di tích trong dịp Tết Nguyên đán; đẩy mạnh việc chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động lễ hội... Coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, ngành trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội.
      Các lễ hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức an toàn, cơ bản thực hiện tốt quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân và nâng cao đời sống văn hoá ở cơ sở. Trong lễ hội: phần lễ diễn ra trang trọng, kế thừa nghi lễ truyền thống lịch sử, phản ảnh được bản sắc văn hoá địa phương, đảm bảo tiết kiệm; phần hội có sức hấp dẫn, vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo du khách tham quan. Đặc biệt, một số đơn vị đã nghiên cứu chuẩn hoá về nghi thức một số lễ hội, lược bỏ những nội dung quá rườm rà hoặc mang nặng mê tín dị đoan, tăng thêm các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, bảo đảm tốt cả phần lễ và phần hội, đáp ứng nhu cầu tâm linh, sinh hoạt văn hoá cộng đồng lành mạnh. Tình trạng mê tín, dị đoan, những biểu hiện “thương mại hoá” lễ hội, bày biện hàng quán tuỳ tiện… đã được chấn chỉnh kịp thời và loại bỏ. Có thể nói, các lễ hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu về truyền thống lịch sử lễ hội; phổ biến quy chế lễ hội, nội quy của di tích, nội quy phòng cháy, chữa cháy, tổ chức lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân, tăng cường kiểm tra hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá, ngăn chặn các tệ nạn nảy sinh trong lễ hội, đầu tư thêm cơ sở vật chất, tu sửa khu vực trong và ngoài khuôn viên nơi tổ chức lễ hội để phục vụ nhân dân tham gia trẩy hội; đáp ứng được nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh của các tầng lớp nhân dân và chấp hành tốt các quy định về quản lý, tổ chức lễ hội.
Le hoi
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã trao quà lưu niệm
cho các độitham gia các phần thi cấy, thi cày, thi bừa tại Lễ hội xuống đồng,
xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh Xuân Kỷ Hợi 2019 thị xã Phổ Yên
      Công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng các nội dung về công tác quản lý và tổ chức lễ hội được quan tâm, chú trọngvà thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; các chương trình văn nghệ, hội thi, các buổi họp chi bộ, cơ quan, xóm, bản, tổ dân phố; căng treo pano, áp phích, băng zôn; tuyên truyền đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội vào quy ước của khu dân cư, nêu gương người tốt, việc tốt… Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về vai trò, chức năng của công tác quản lý, tổ chức lễ hội và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn về tổ chức và tham gia hoạt động lễ hội.
      Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnhđạt nhiều kết quả tích cực.Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng hoàn thành 90 bộ hồ sơ khoa học di tích theo quy định trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia, cấp tỉnh. Tính đến tháng 4/2020, tỉnh Thái Nguyên có 01 khu di tích Quốc gia đặc biệt (gồm 13 điểm di tích); 50 di tích Quốc gia; 209 di tích cấp tỉnh đã được lập hồ sơ khoa học xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, xây dựng được Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể với 550 di sản; có 17 di sản tiêu biểu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Quốc gia, trong đó có 4 lễ hội truyền thống (Lễ hội Đền Đuổm, Lễ hội Lồng Tồng, Lễ hội Cầu mùa của người Sán Chay, Lễ hội đình Phương Độ). Nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục và duy trì, một số lễ hội mở rộng quy mô, kết hợp biểu diễn văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao như:Lễ hội Trà Xuân Tân Cương,Lễ hội Chùa Phủ Liễn... Các hoạt động diễn ra trong lễ hội mang đậm đà bản sắc dân tộc từ phần lễ đến phần hội, hoặc các hoạt động thể thao, giao lưu văn nghệ giữa các dân tộc thiểu số đều phù hợp và được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tham gia thực hiện.
      Thời gian tới, để tiếp tục quản lý, tổ chức tốt các lễ hội trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân,cần thực hiện những nội dung cơ bản sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.Phát huy hiệu quảcông tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức thực hiện nghiêm quy chế tổ chức lễ hội, nội quy của di tích và vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm các ban tổ chức lễ hội, ban quản lý di tích để tổ chức tốt lễ hội theo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quảphong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, nòng cốt là xây dựng Gia đình văn hoá, làng, bản, tổ dân phố văn hoá thông qua quy ước, hương ước để thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội.Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng và lễ hội gắn với làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn di tích, danh lam thắng cảnh và bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các lễ hội.Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, có đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời để khắc phục hạn chế, nhân lên những nét đẹp trong lễ hội.
Hoàng Nhung
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập105
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm90
  • Hôm nay13,636
  • Tháng hiện tại109,898
  • Tổng lượt truy cập13,526,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây