Tiếp tục quán triệt, triển khai và tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, lần thứ 3 - năm 2018

Thứ ba - 06/03/2018 05:09   Đã xem: 596   Phản hồi: 0

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên “Búa liềm vàng”) do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hằng năm (từ năm 2016) để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xác định Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tác động thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ngay sau khi Trung ương phát động Giải, Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh quán triệt, triển khai, tích cực tham gia Giải và đạt được kết quả bước đầu. Cụ thể: Báo Thái Nguyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, mở chuyên mục dự Giải trên báo in và báo điện tử; chỉ đạo các phóng viên đăng ký đề tài, chủ để, bài viết về công tác xây dựng Đảng; tổ chức chấm điểm, lựa chọn tác phẩm có chất lượng để trao giải ở cơ quan và gửi dự Giải  Trung ương. Tính riêng năm 2017 (từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 31/10/2017, Báo Thái Nguyên đã đăng tải và phát sóng 102 tác phẩm báo chí các loại liên quan đến tham dự Giải, với nội dung chủ yếu về công tác lãnh đạo của Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng (trong đó: 99 tác phẩm báo viết, 01 nhóm ảnh và 02 phóng sự truyền hình); lựa chọn gửi 14 tác phẩm về Ban Tổ chức Giải cấp Trung ương. Bên cạnh những tác phẩm ca ngợi thành tựu, sự tiến bộ, thành công trong thực hiện nghị quyết của Đảng, đã có những tác tác phẩm phản biện, phát hiện những bất cập, hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, từ đó đề xuất biện pháp khắc phục. Kết quả đạt được là qua 2 năm tham dự Giải, các cơ quan báo chí của tỉnh đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: năm 2016, Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH Thái Nguyên mỗi đơn vị đoạt 01 giải Khuyến khích, tập thể Báo Thái Nguyên được nhận bằng khen của Ban Tổ chức Giải. Năm 2017, Báo Thái Nguyên tiếp tục đoạt 01 giải C với loạt bài 5 kỳ “Nhìn thẳng vào thực tế để đổi mới và tinh gọn”.
Giao ban BC thang 2

Đ/c Lê Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 02/2018
(Ngày 01/3/2018)
Có thể nói, thành công bước đầu qua 2 năm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng không chỉ thể hiện ở chỗ có nhiều nhà báo, cộng tác viên, đảng viên tham gia giải mà còn ở chỗ các tác giả, nhóm tác giả đã đầu tư suy nghĩ, nghiên cứu lựa chọn chủ đề, tự học tập, bồi dưỡng thêm kiến thức về xây dựng Đảng để viết được những tác phẩm báo chí có chiều sâu, đáp ứng tốt hơn những vấn đề mà bạn đọc và xã hội quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tuyên truyền, vận động và sáng tác về chủ đề xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định, như: số lượng tin, bài có tăng nhưng thiếu phân tích chiều sâu, ít thuyết phục, bố cục dàn trải, việc chọn nhân vật, thành phần, đối tượng, địa phương, vùng miền còn bị thiên lệch nên thiếu tính toàn diện, hạn chế sức lan toả; các chuyên mục của báo, đài địa phương có nâng cao về nội dung, hình thức nhưng nhìn chung vẫn còn đơn điệu, chưa tạo được sự quan tâm nhiều của người đọc, người xem và nghe đài; các tác phẩm tham gia dự thi cấp quốc gia còn ít, chất lượng còn hạn chế…
Tại hội nghị giao ban báo chí tháng 02/2018, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo, quán triệt các cơ quan báo chí tích cực triển khai tham dự Giải năm 2018 và những năm tiếp theo, trong đó cần quan tâm thực hiện các nội dung sau: tập trung tuyên truyền những vấn đề liên quan đến Cương lĩnh, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các nghị quyết của Đảng; chú ý lựa chọn nội dung, đề tài phù hợp, bám sát nghị quyết và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương… Cùng với việc tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt cũng cần có những tác phẩm báo chí phản ánh những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tuy nhiên, khi phản ánh nội dung hạn chế, tồn tại cần phải đảm bảo chân thực, khách quan, có tính xây dựng và phải theo đúng định hướng; có gợi mở, đề xuất các biện pháp khắc phục những hạn chế, đồng thời có định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận để thực hiện  nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục về xây dựng Đảng để không chỉ thu hút những cây viết chuyên nghiệp mà cả đội ngũ cộng tác viên. Đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan báo chí trong việc tổ chức thực hiện; có giải pháp khuyến khích phóng viên tích cực tham gia để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Qua đó, lựa chọn những tác phẩm chất lượng cao gửi tham gia dự Giải Trung ương; phấn đấu đạt nhiều giải cao hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
Thông qua Giải “Búa liềm vàng” lần thứ 3 - năm 2018, tỉnh Thái Nguyên hướng tới mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trọng tâm là các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, cổ vũ, động viên những nhà báo viết về xây dựng Đảng có thêm động lực để cho ra đời những tác phẩm báo chí có giá trị cao, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Ngọc Thơm
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:374 | lượt tải:115

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:378 | lượt tải:159

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:395 | lượt tải:117

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:6011 | lượt tải:1586

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:6136 | lượt tải:1508

Thống kê website

  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay14,650
  • Tháng hiện tại52,508
  • Tổng lượt truy cập9,327,255
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây