Thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, xử lý thông tin báo chí phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chủ nhật - 06/10/2019 12:18   Đã xem: 579   Phản hồi: 0

Những năm gần đây, công tác tiếp thu và xử lý thông tin báo chí đăng, phát ở tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực và dần đi vào nền nếp. Đây là kết quả đáng mừng có được từ quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và sau nhiều nỗ lực của các cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

      Tỉnh Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa vùng trung du miền núi phía Bắc với đồng bằng Bắc Bộ nên luôn nhận được sự quan tâm lớn của báo chí. Trên địa bàn tỉnh luôn có nhiều cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương hoạt động thông tin, tuyên truyền. Điều này góp phần phản ánh toàn diện tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Báo chí không chỉ cổ vũ động viên kịp thời những nhân tố mới, tập thể cá nhân điển hình mà còn đề cập đến nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trong đời sống xã hội, từ đó đóng góp ý kiến, đề xuất biện pháp khắc phục.
Thực hiện nghiêm túc
Các nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Trà xuân Tân Cương 2019
      Trước đây, việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí đăng, phát ở tỉnh Thái Nguyên còn có những hạn chế, bất cập. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh thường không phản ứng trước thông tin báo chí đăng, phát liên quan đến đơn vị, địa phương mình, bất kể thông tin đó là đúng hay sai. Một số đơn vị, địa phương có tiếp thu, xử lý thông tin thì lại chưa đúng quy định, dẫn đến việc tiếp thu, xử lý thông tin không hiệu quả.
      Để góp phần tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, xử lý thông tin báo chí, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 1109-TB/TU, ngày 04/8/2017 (Thông báo 1109) “về việc giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh”. Trong đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xử lý những vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn được báo chí phản ánh; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết một số vấn đề, nội dung phức tạp, nhạy cảm được báo chí phản ánh và dư luận xã hội quan tâm. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công tác thông tin báo chí để cung cấp cho thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; bí thư, chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã những thông tin cơ bản liên quan đến hoạt động báo chí như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí; những nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; cách thức phản hồi thông tin báo chí có liên quan thuộc thẩm quyền của các đơn vị, địa phương theo quy định; quy định về bảo mật thông tin và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác phối hợp trong điều tra, xác minh, xử lý nội dung thông tin báo chí phản ánh. Qua đó giúp lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị hiểu rõ những quyền hạn và nghĩa vụ, quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, từ đó thực hiện đúng, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin báo chí phản ánh theo quy định.
      Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông duy trì việc theo dõi và tổng hợp thông tin các cơ quan báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh Thái Nguyên. Định kỳ hằng ngày báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý và phản hồi thông tin tới các cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin về những vụ việc phức tạp, nhạy cảm được báo chí phản ánh. Bên cạnh đó, việc xử lý thông tin báo chí phản ánh còn được thực hiện thông qua các hội nghị giao ban báo chí hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức (từ tháng 5/2017). Lãnh đạo các địa phương, đơn vị được báo chí phản ánh sẽ được mời dự hội nghị và trực tiếp cung cấp, làm rõ thông tin, kết quả xử lý và giải đáp những vướng mắc mà cơ quan báo chí nêu.
      Với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực và quyết tâm của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, việc tiếp thu, xử lý thông tin báo chí phản ánh thời gian qua đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động hơn trong theo dõi, nắm bắt, tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh liên quan đến địa bàn, ngành, lĩnh vực mình phụ trách; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt thông tin báo chí cũng như dư luận ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo kiểm tra, xác minh, có biện pháp xử lý; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc với cấp trên. Từ năm 2017 đến nay, đã có gần 300 vụ việc báo chí phản ánh về những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được các địa phương, đơn vị chỉ đạo tiếp thu, kiểm tra, xác minh, xử lý và thực hiện phản hồi theo quy định. Việc xử lý thông tin kịp thời đã góp phần làm tăng hiệu quả tuyên truyền của báo chí, nhất là đối với những vụ việc tiêu cực trên địa bàn; phát huy, nâng cao vai trò của báo chí trong công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của địa phương ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, hoạt động xử lý thông tin báo chí cũng còn có những khó khăn, hạn chế như: Một số phóng viên, nhà báo tiếp cận, nghiên cứu thông tin chưa đầy đủ, thiếu khách quan nên đã đưa thông tin không chính xác, thiếu tính xây dựng, gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như công tác quản lý điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Một số vụ việc phức tạp, có nhiều cơ quan báo chí cùng phản ánh một nội dung gây khó khăn trong công tác phản hồi. Trong khi đó, một số địa phương, đơn vị còn né tránh báo chí; chưa quan tâm thực hiện đúng trách nhiệm chủ động, tích cực trong tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin báo chí phản ánh.
      Thời gian tới, công tác tiếp thu, xử lý thông tin báo chí đăng, phát trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo dõi sát sao, tổng hợp thông tin báo chí hằng ngày, nắm chắc các thông tin liên quan đến tỉnh Thái Nguyên (đặc biệt là tin bài phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc), từ đó, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, tổ chức Đảng liên quan kiểm tra, làm rõ, có biện pháp xử lý thông tin và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả giải quyết. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chi tiết những quy định liên quan đến công tác tiếp thu và xử lý thông tin, cung cấp thông tin, phản hồi thông tin trên báo chí. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các đơn vị, địa phương cần chủ động lập kế hoạch,bố trí nhân lực làm nhiệm vụ theo dõi báo chí, chủ động tiếp thu và xử lý thông tin báo chí đăng phát theo đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường thông tin báo chí lành mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.
Ngọc Thơm
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:159

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:699 | lượt tải:220

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:745 | lượt tải:181

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10196 | lượt tải:2503

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10238 | lượt tải:2280

Thống kê website

  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm93
  • Hôm nay19,138
  • Tháng hiện tại160,349
  • Tổng lượt truy cập13,577,203
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây