Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý thông tin liên quan tới địa phương được báo chí phản ánh

Thứ sáu - 19/06/2020 05:30   Đã xem: 820   Phản hồi: 0

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam đó là: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”.

      Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông trên internet như hiện nay, lượng thông tin được cập nhật theo từng giờ, từng ngày đã có tác động sâu sắc đến đời sống xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng là vấn đề cấp thiết, bảo đảm cho nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển lành mạnh, thực hiện tốt chức năng, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Tang cuong quan ly bao chi 1
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu chúc mừng các cơ quan báo chí
nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020
)
      Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có nhiều cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương đã tích cực, chủ động đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vừa bám sát tôn chỉ, mục đích, các vấn đề quan trọng trong chủ trương, đường lối của Đảng, vừa sâu sát thực tế, phản ánh những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm góp phần phản ánh toàn diện tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân trong tỉnh, cổ vũ động viên kịp thời những nhân tố mới, tập thể cá nhân điển hình. Thực hiện vai trò giám sát và phản biện, báo chí đã kịp thời phê phán thiếu sót, khuyết điểm, đặc biệt là các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân từ đó đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất biện pháp khắc phục.
      Thời gian qua, công tác xử lý thông tin báo chí đã được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị tích cực phối hợp giải quyết. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; chỉ đạo các đơn vị chủ động, tích cực theo dõi, nắm bắt, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin báo chí phản ánh về đơn vị theo quy định hiện hành. Đặc biệt, để tăng cường hiệu quả công tác xử lý thông tin báo chí, ngày 04/8/2017, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1109-TB/TU “về việc giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh”.
Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng tháng giúp
kịp thời định hướng công tác thông tin tuyên truyền
      Sau gần 3 năm thực hiện Thông báo số 1109-TB/TU, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin; quản lý, xử lý thông tin báo chí phản ánh trên địa bàn tỉnh được tăng cường chặt chẽ, hiệu quả hơn. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông đã ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, xử lý các vụ việc được báo chí phản ánh. Hơn 400 bài báo, vụ việc đã được các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, xử lý, giải quyết. Những vụ việc có sai phạm đúng như báo chí nêu đã được chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời. Những vụ việc chỉ đúng một phần đã được báo chí cải chính, đăng lại đầy đủ, chính xác. Những vụ việc báo chí đưa sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự hoặc gây thiệt hại cho đối tượng được phản ánh, cơ quan báo chí phải công khai xin lỗi, đính chính và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động hơn trong việc cập nhật, theo dõi những thông tin liên quan đến tỉnh Thái Nguyên, đến ngành, đơn vị mình do báo chí đăng, phát, nhất là những thông tin gây bức xúc trong dư luận. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên nắm bắt thông tin báo chí phản ánh cũng như dư luận ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền kiểm tra, xác minh, có biện pháp xử lý; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc với cấp ủy cấp trên. Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác tiếp thu, xác minh, xử lý, phản hồi thông tin báo chí phản ánh, tiêu biểu như: Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, các huyện Võ Nhai, Đại Từ, Đồng Hỷ...
      Có thể nói, công tác xử lý thông tin báo chí của Thái Nguyên thời gian qua đã góp phần làm tăng hiệu quả tuyên truyền của báo chí, nhất là đối với những vụ việc tiêu cực trên địa bàn; phát huy, nâng cao vai trò của báo chí trong công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh; đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của địa phương ngày càng vững mạnh. Thời gian tới, để báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, một số giải pháp được quan tâm đó là:
      Một là, tiếp tục phổ biến quán triệt vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ những người làm báo.
       Hai là, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về báo chí, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí phản ánh theo Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
      Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận; thường xuyên cập nhật, theo dõi những thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh Thái Nguyên, đến ngành, địa phương, đơn vị mình. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chủ quản báo chí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, cơ quan, phóng viên thường trú trên địa bàn.
      Bốn là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí đủ phẩm chất và năng lực, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; xây dựng đội ngũ đảng viên trong các cơ quan báo chí thật sự tiên phong, gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị và đạo đức của người làm báo cách mạng; thực hiện nghiêm túc quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định của pháp luật, của Hội Nhà báo Việt Nam về hoạt động báo chí. Đặc biệt, quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.
      Năm là, các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh nâng cao chất lượng tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; bám sát định hướng, tập trung thông tin tuyên truyền những mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; kịp thời có những tin,bài phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái, những thông tin không đúng sự thật, khai thác mặt tiêu cực gây hiểu nhầm cho độc giả về bản chất sự việc…
      Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trước những thách thức lớn của thời kỳ bùng nổ thông tin đối với báo chí hiện nay, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí nói chung và xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến địa phương, đoan vị là một yêu cầu cấp thiết, một nhiệm vụ quan trọng, cần được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, thúc đẩy phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh. 
  Nguyễn Lan
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:374 | lượt tải:115

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:378 | lượt tải:159

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:395 | lượt tải:117

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:6011 | lượt tải:1586

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:6136 | lượt tải:1508

Thống kê website

  • Đang truy cập122
  • Máy chủ tìm kiếm87
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,629
  • Tháng hiện tại52,487
  • Tổng lượt truy cập9,327,234
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây