Một số bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khoá XI

Chủ nhật - 05/09/2021 23:00   Đã xem: 1085   Phản hồi: 0

 Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục và đào tạo; trong đó có việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

     Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục của tỉnh; chất lượng giáo dục có nhiều đổi mới từng bước được nâng lên. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC), phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) được quan tâm triển khai và thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân dân về tầm quan trọng của giáo dục nói chung và công tác PCGD, XMC, phân luồng học sinh sau THCS nói riêng ngày càng nâng lên. Do đó đã tạo được đồng thuận của Nhân dân trong triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể quan tâm phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác PCGD.
image 20210906100214 1
Trường tiểu học Cù Vân, huyện Đại Từ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020
và đón bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2
     Các mục tiêu cơ bản của Chỉ thị 10-CT/TW đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiệm vụ PCGD, XMC được triển khai tích cực, đồng bộ và thu được nhiều thành tựu góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo tiền đề hình thành, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dân số trong độ tuổi PCGD được huy động đến trường tối đa; số hoàn thành chương trình lớp học, cấp học đạt tỷ lệ cao. Mạng lưới trường, lớp được quy hoạch xây dựng hợp lý đáp ứng nhu cầu đi học của trẻ và yêu cầu phổ cập. Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học của các nhà trường từng bước được xây dựng, đầu tư đáp ứng theo các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên được bố trí cơ bản đủ về số lượng, 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo, số giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn của các cấp học chiếm tỷ lệ cao. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, xã hội, cộng đồng và nhân dân đã có sự quan tâm, chăm lo thiết thực, hiệu quả hỗ trợ ngành giáo dục đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC.
     Tính đến năm 2021, 100% cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, tiểu học, THCS có trình độ đào tạo chuyên môn đạt chuẩn; 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp giữ ổn định; tỷ lệ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đảm bảo đủ định mức 2,07 giáo viên/lớp. Đối với bậc Tiểu học, toàn tỉnh có 214 trường tiểu học, 212 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 171 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 40 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2); tỉ lệ trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%; giáo viên tiểu học đảm bảo đủ 1,5 giáo viên /lớp; 100% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3. Đối với bậc THCS, 100% các trường có đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng theo quy định; học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS (2 hệ), đạt tỷ lệ 99,53%; thanh niên, thiếu niên từ 15 - 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS (2 hệ), đạt tỷ lệ 96,82%. 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% cơ sở giáo dục cấp trung học có giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp; liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn; các trường trung học, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh đều có thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ cho hoạt động hướng nghiệp
     Để đạt được kết quả trên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn, xác định rõ hạn chế và nguyên nhân để đề ra mục tiêu mũi nhọn, giải pháp đồng bộ nhằm đem lại kết quả cao nhất. Quá trình triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
     Một là, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, có hiệu quả để tạo sự đồng bộ từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, thi đua, sơ kết, tổng kết phát hiện những hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra các biện pháp thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị 10-CT/TW và Chỉ thị số 23-CT/TU.
      
Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách phát triển sự nghiệp GD&ĐT của Đảng và Nhà nước trong đó chú trọng tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Nghị quyết số 29-NQ/TW; công tác vận động xã hội hóa giáo dục phải được đẩy mạnh để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân; sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả, để chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó có công tác phổ cập giáo dục.
     
Ba là, thường xuyên củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCGD từ việc phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo kịp thời.
     
Bốn là, ngành Giáo dục luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, chủ động phối hợp với các lực lượng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chuyên ngành; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên phải nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong việc tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện.
     
Từ thực tiễn hiệu quả và bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW thời gian qua, phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao vững chắc kết quả PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD THCS và phân luồng, XMC. Tăng cường, bổ sung các điều kiện để thực hiện PCGD, XMC đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQTWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu Đường Tăng


 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:505 | lượt tải:127

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:453 | lượt tải:174

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:482 | lượt tải:135

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:7654 | lượt tải:2011

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:7744 | lượt tải:1866

Thống kê website

  • Đang truy cập155
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm132
  • Hôm nay16,825
  • Tháng hiện tại380,612
  • Tổng lượt truy cập10,253,220
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây