Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V, năm 2020 - Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng

Thứ sáu - 03/04/2020 05:53   Đã xem: 715   Phản hồi: 0

Trong những năm qua, cùng với Giải báo chí Quốc gia, giải báo chí do các bộ, ngành và tỉnh tổ chức, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) luôn được các cơ quan báo chí quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình, tạo thành cuộc vận động sôi nổi viết về đề tài xây dựng Đảng. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

image 20200403170138 1
 
  Nhóm tác giải Báo Thái Nguyên đoạt Giải C tại Giải Búa liềm vàng lần thứ II năm 2017
      Sức lan tỏa của Giải Búa liềm vàng
      Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hằng năm (từ năm 2016) để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Qua 3 lần tham gia Giải, với sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Giải, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã “vào cuộc” tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thể lệ Giải, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng, gửi đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia Giải; chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những điểm sáng, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả liên quan đến công tác xây dựng Đảng; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp tại địa phương, đơn vị. Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động đăng, phát Thể lệ Giải trên các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình của đơn vị; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tích cực tham gia viết các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và tham gia Giải. Báo Thái Nguyên thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Giải báo chí về xây dựng Đảng; hằng năm đều tổ chức chấm chọn các tác phẩm có chất lượng cao để khen thưởng và gửi dự thi Giải ở Trung ương; mở chuyên mục “Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng” trên Báo Thái Nguyên in, Thái Nguyên điện tử và ấn phẩm Thái Nguyên Hằng tháng. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên chủ động xây dựng kế hoạch, cổ vũ, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tích cực tham gia Giải. Qua 3 lần tham dự Giải Búa liềm vàng, toàn tỉnh có trên 300 tác phẩm thuộc các loại hình báo chí khác nhau viết về công tác xây dựng Đảng, gửi tham dự Giải tại các cơ quan báo chí của tỉnh; các cơ quan báo chí đã chấm lựa chọn 44 tác phẩm gửi về Ban Tổ chức Giải cấp Trung ương. Trong đó, nhiều tác phẩm có chất lượng cao đã được ghi nhận và trao giải như: loạt bài 5 kỳ “Nhìn thẳng vào thực tế để đổi mới và tinh gọn” (đoạt giải C, năm 2017); loạt bài  “Đấu tranh với các tổ chức tôn giáo tự xưng: Chỉ rõ bản chất để hành động” (đoạt giải Khuyến khích, năm 2018)…
      Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng qua 3 lần tổ chức tại các cơ quan báo chí của tỉnh đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Một số tác phẩm có tính phát hiện gương người tốt, việc tốt với những tấm gương bình dị, có tác dụng “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản ánh cách làm hay, sáng tạo, giới thiệu, gợi mở những mô hình mới. Một số tác phẩm phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có kết quả cụ thể, thiết thực, mang lại ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Nhiều phóng viên, biên tập viên đã thâm nhập sâu thực tiễn, đến từng vùng miền, lĩnh vực để phản ánh kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng, đi sâu khai thác, phản ánh những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...
      Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng
      Viết về xây dựng Đảng là viết về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội; về công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là những vấn đề lớn, quyết định sức mạnh của Đảng. Xây dựng Đảng là đề tài lớn, có nhiều vấn đề để nhà báo, người cầm bút nghiên cứu, tìm hiểu làm nên các tác phẩm báo chí hay, có giá trị thực tiễn cao. Nhưng đây cũng là đề tài “khó”, “khô” và nhạy cảm, đòi hỏi người cầm bút phải am hiểu sâu sắc, nắm vững các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, sắc sảo trong nhìn nhận vấn đề thực tiễn đang đặt ra; đồng thời cái tâm phải trong sáng, động cơ phải đúng đắn, cách nhìn phải khoa học, khách quan mới phản ánh đúng, trúng những vấn đề của công tác xây dựng Đảng.
      Ngày 27/02/2020, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng họp triển khai Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V- năm 2020. Phát biểu ý kiến kết luận buổi họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Giải nêu rõ: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, đặc biệt là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, chủ đề của các tác phẩm dự giải năm nay cần nêu bật kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII; những đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng và thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại trong nhiệm kỳ qua; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ đường lối và tổ chức của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên...
      Tiếp nối thành công của 4 mùa giải trước, thực hiện Kế hoạch số 255- KH/BTCTW, ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn tỉnh, để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, phóng viên báo chí; coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị cung cấp thông tin và tạo điều kiện tác nghiệp thuận lợi để đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng cao, góp phần thành công của Giải. Qua đó, thêm một lần nữa góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng./.
Ngọc Thơm
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:159

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:699 | lượt tải:220

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:745 | lượt tải:181

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10197 | lượt tải:2503

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10239 | lượt tải:2281

Thống kê website

  • Đang truy cập108
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay19,138
  • Tháng hiện tại160,529
  • Tổng lượt truy cập13,577,383
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây