Phát huy vai trò đội ngũ trí thức góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh

Thứ năm - 11/01/2018 01:18   Đã xem: 1439   Phản hồi: 0

Với lợi thế là trung tâm giáo dục, đào tạo các ngành, nghề của cả nước nên số cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh có trình độ đại học, thạc sĩ và tay nghề chuyên môn ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến 31/12/2016, số cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ là 6.852 người công tác ở nhiều lĩnh vực: lãnh đạo quản lý, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục, doanh nghiệp... trong đó có 21 Giáo sư, 138 Phó Giáo sư, 603 Tiến sỹ, 2.538 Thạc sỹ và 2.797 người có trình độ Đại học.  Đội ngũ trí thức của tỉnh đã đóng góp xứng đáng vào công tác lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiều hoạt động khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh.
Tang qua Tri thuc

Đ/c Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà lưu niệm cho các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu
Trong công tác xây dựng Đảng: Phần lớn đội ngũ trí thức là những đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên của tỉnh được nâng lên; đến nay Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 19 đảng bộ trực thuộc, với trên 88.000 đảng viên sinh hoạt tại 713 tổ chức cơ sở đảng; số tổ chức cơ sở đảng hằng năm đạt trong sạch vững mạnh gần 80%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua (2011 - 2016) đã có 70 đề tài, dự án với các quy trình kỹ thuật mới, các loại giống cây con mới đã góp phần chuyển giao những công nghệ mới, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tiêu biểu như: Dự án “Xây dựng mô hình trồng một số giống ổi mới tại Thái Nguyên”; Dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất thức ăn viên cho cá từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Thái Nguyên”; Đề tài “Nghiên cứu quy trình chiết xuất tạo chế phẩm tinh chè xanh từ chế phẩm của quá trình sản xuất chè xanh Thái Nguyên”,...
Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiều đề tài nghiên cứu đã góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền và gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; cung cấp cơ sở khoa học giúp lãnh đạo các cấp đưa ra các chủ trương, chính sách góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiêu biểu là Đề tài Từ điển Thái Nguyên là công trình nghiên cứu khoa học có quy mô lớn, phạm vi nghiên cứu rộng trên nhiều lĩnh vực tự nhiên, chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể… Đây là tài liệu nghiên cứu có giá trị cho nhiều thế hệ sau.
Trong lĩnh vực báo chí: Đã có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, góp phần tích cực trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Năm 2017, Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống” đã thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, phóng viên và cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh tham gia với trên 300 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như: phóng sự, ghi chép, bút ký, bài phản ánh, phóng sự ảnh; phóng sự ngắn, phóng sự dài truyền hình, phát thanh… Các tác phẩm đã phản ánh đúng và trúng nhiều vấn đề cuộc sống đang đặt ra, được dư luận xã hội quan tâm. Một số tác phẩm không chỉ phản ánh những thành tựu, kết quả đạt được mà còn đề cập tới mặt hạn chế ở một số lĩnh vực, từ đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo... Thông qua đó, đã góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng thuận nhất trí cao, thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Trong lĩnh vực khoa học y dược, nhiều kỹ thuật, tiến bộ khoa học công nghệ mới được các trí thức của tỉnh triển khai áp dụng, góp phần tích cực vào việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiêu biểu như: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật vi phẫu vào điều trị; Ứng dụng phẫu thuật tim hở, điều trị một số bệnh về tim tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Ứng dụng hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên, kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị vô sinh tại Thái Nguyên (năm 2016 đã có 3 trẻ thụ tinh trong ống nghiệm chào đời).
Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ: Đội ngũ trí thức đã triển khai thực hiện thành công Dự án thử nghiệm sản xuất gạch không nung từ tro xỉ tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn (Vinacomin), dự án đã tận dụng tro xỉ vào sản xuất gạch block với sản lượng 30.000 m3 sản phẩm/năm, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, đa dạng về mẫu mã kích thước, giá thành thấp phục vụ người tiêu dùng…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ trí thức của tỉnh còn có một số hạn chế, khó khăn như: Lực lượng trí thức phân bố không đồng đều giữa các vùng miền trong tỉnh, chủ yếu tập trung tại các trường học, các sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố. Năng lực sáng tạo trong khoa học công nghệ còn thấp so với các tỉnh trong cả nước. Nhiều trí thức trẻ mới tốt nghiệp khó khăn về tìm việc làm hoặc phải chấp nhận làm việc trái ngành, nghề đào tạo. Còn thiếu nhiều các chuyên gia đầu ngành và những tập thể khoa học mạnh; tinh thần hợp tác trong nghiên cứu khoa học chưa cao; ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận trí thức bị giảm sút; khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và sử dụng các công nghệ tiên tiến cũng đang còn nhiều hạn chế...
Để khắc phục những hạn chế, khó khăn nêu trên, thời gian tới tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ trí thức gắn với các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương. Các cấp, các ngành chức năng chủ động nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, tôn vinh các trí thức có tài năng, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Kịp thời ghi nhận, động viên, tôn vinh những trí thức tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Phát huy vai trò của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật của tỉnh trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phục vụ quê hương, xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Sự phát triển của khoa học trong thời đại ngày nay đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trong mọi mặt đời sống xã hội. Trong quá trình đó, đội ngũ trí thức đang trở thành nguồn lực chủ chốt, đóng vai trò quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương và của đất nước. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ trí thức của tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ; tiên phong trong bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm cho Thái Nguyên tăng trưởng, phát triển bền vững, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào trước năm 2020./.
Kiều Hoa
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10135 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10179 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay14,896
  • Tháng hiện tại111,158
  • Tổng lượt truy cập13,528,012
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây