Phát huy vai trò của Bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ

Thứ hai - 26/07/2021 03:44   Đã xem: 1863   Phản hồi: 0

Cùng với báo, tạp chí của Đảng, bản tin nội bộ của các địa phương, đơn vị là những tài liệu quan trọng, cần thiết phục vụ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; kênh thông tin chính thống tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

     Là ấn phẩn nội bộ của Tỉnh ủy, Bản tin Thông báo nội bộ (Bản tin) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và phát hành hằng tháng là kênh thông tin quan trọng trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ. Bản tin cung cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh; tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; các tin, bài có tính lý luận - thực tiễn về công tác xây dựng Ðảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, góp phần nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt; đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với Nhân dân. Bên cạnh đó, Bản tin thường xuyên đăng các tin, bài có tác dụng tích cực trong việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên,...
image 20210726144604 1
Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, phát hành định kỳ hằng tháng
     Bản tin được Ban Biên tập chuẩn bị công phu, qua nhiều bước kiểm duyệt, cơ cấu thành nhiều chuyên mục, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin của đa số cán bộ, đảng viên. Các tin, bài trong Bản tin được chọn lọc theo chủ đề, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tháng, dung lượng thông tin vừa phải, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của số đông cán bộ, đảng viên. Thông tin được đăng tải đảm bảo tính thời sự; trong từng sự kiện có phân tích, nhận định đúng bản chất sự việc, hiện tượng theo quan điểm của Đảng, góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Hình thức Bản tin tiếp tục được cải tiến, hình ảnh được lựa chọn kỹ, đặc sắc theo chủ đề tuyên truyền trong tháng, phản ánh sinh động các hoạt động, các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh... Bản tin in trên khổ giấy 19cm x 26,5cm với số lượng phát hành định kỳ hằng tháng là trên 5.000 cuốn và được gửi tới tất cả các chi bộ trong tỉnh; các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và một số thành phần khác...
     Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sử dụng có hiệu quả Bản tin trong sinh hoạt chi bộ và coi đây là một tài liệu không thể thiếu trong các cuộc họp chi bộ. Ở một số chi bộ, Bản tin được đảng viên truyền tay nhau đọc để từng người có điều kiện nghiên cứu kỹ hơn nội dung thông tin. Ngoài sử dụng làm tài liệu trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, nhiều đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã sử dụng hiệu quả Bản tin làm tài liệu nghiên cứu để khai thác thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch...; các đồng chí giảng viên, giáo viên ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng như Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị...sử dụng cuốn Bản tin để bổ sung thông tin về lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh làm cho các bài giảng sinh động, hiệu quả cao.
     Qua khảo sát, các cấp ủy đảng trong tỉnh đều đánh giá cuốn Bản tin đã phát huy hiệu quả trong định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin hữu ích cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng, các nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
     Tuy nhiên, ở một số ít đơn vị, địa phương việc sử dụng cuốn Bản tin còn có những hạn chế: cấp ủy thiếu kiểm tra, giám sát và đánh giá việc sử dụng Bản tin dẫn đến hiệu quả sử dụng chưa cao; một số nơi cấp phát Bản tin đến các chi bộ, đảng viên chưa kịp thời dẫn đến thông tin không còn tính thời sự; một số chi bộ chưa khai thác, sử dụng Bản tin để cung cấp thông tin cho đảng viên; còn có số ít đảng viên khi được chi bộ phát cho Bản tin nhưng chưa chủ động, tích cực nghiên cứu...
     Trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế, việc sử dụng Bản tin trong sinh hoạt Đảng là rất cần thiết. Từ đó góp phần tuyên truyền, định hướng tư tưởng; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa trong xã hội gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời góp phần đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
     Để tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của Bản tin và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng trong tình hình mới, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng Bản tin trong sinh hoạt Đảng; cùng với Bản tin của tỉnh, các địa phương, đơn vị cần biên tập, phát hành thêm bản tin của mình, nhằm bảo đảm các chi bộ có đủ tài liệu, báo, tạp chí của Đảng và bản tin nội bộ làm tài liệu nghiên cứu, sinh hoạt. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng Bản tin ở các chi bộ; phối hợp với Bưu điện thực hiện nghiêm việc phát hành Bản tin đến các chi bộ đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Các chi bộ có hình thức phù hợp để chuyển tải nội dung Bản tin đến các đảng viên trong chi bộ.
     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin, bảo đảm nội dung ngắn gọn, thiết thực, mang tính định hướng tư tưởng, giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường những thông tin có tính nội bộ, vấn đề thời sự “nóng” đang diễn ra ở trong tỉnh, trong nước và trên thế giới được dư luận cán bộ, đảng viên quan tâm...
Minh Tuấn

 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay14,021
  • Tháng hiện tại110,283
  • Tổng lượt truy cập13,527,137
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây