Nâng cao chất lượng dịch vụ trong thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người dân

Thứ hai - 29/11/2021 10:32   Đã xem: 1473   Phản hồi: 0

Những năm qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thông qua việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả, thiết thực. Phấn đấu đến năm 2030 có 60% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, phát triển nhanh BHXH tự nguyện đối với nông dân và lao động khu vực phi chính thức (chiếm khoảng 5% LLLĐ trong độ tuổi); khoảng 45% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHTN; phấn đấu 100% dân số tham gia BHYT, duy trì mục tiêu BHYT toàn dân.

     Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT
   Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT làm trung tâm phục vụ, BHXH tỉnh luôn xác định đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn. Hướng tới mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thực hiện các chế độ chính sách BHYT cho người tham gia.
     Thời gian qua, phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT đã được đổi mới, với sự đầu tư phát triển mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện đại hóa tất cả các quy trình, thủ tục theo hướng phục vụ tốt nhất người tham gia và thụ hưởng chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Tích cực triển khai đồng bộ hóa dữ liệu tham gia BHYT theo hộ gia đình; đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, nâng cấp một số dịch vụ công ở mức độ 3 và 4; ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý đối với tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ nội bộ, đẩy mạnh liên thông kết nối dữ liệu với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là đối với các cơ sở y tế về dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT.
     Chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành để nắm bắt số đơn vị, doanh nghiệp, lao động trên địa bàn nhằm tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành pháp luật và chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tại nhiều đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện biện pháp trích tiền từ tài khoản tiền gửi của đơn vị sử dụng lao động để nộp tiền BHXH, BHYT chưa đóng, chậm đóng và lãi phát sinh theo quy định.
     Kiện toàn tổ chức, bộ máy BHXH, BHYT các cấp và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành BHXH
     Tổ chức bộ máy BHXH các cấp được chú trọng kiện toàn theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ ngày 01/01/2020, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 856/QĐ-TTg, ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Khối phòng nghiệp vụ được sắp xếp giảm từ 11 phòng xuống 10 phòng nghiệp vụ và văn phòng, thực hiện điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số phòng; chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của BHXH thành phố Thái Nguyên về BHXH tỉnh, giảm 01 đơn vị, từ 9 đơn vị xuống còn 8 đơn vị BHXH cấp huyện.
image 20211129223220 1
Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh Thái Nguyên
     Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục đánh giá, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm chính xác, đúng người, tạo dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết, đoàn kết, là trung tâm thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ, uốn nắn tác phong làm việc theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả trong công tác, giảm phiền hà cho các đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; tăng cường công tác kiểm tra thực thi công vụ tại các đơn vị trực thuộc, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
     Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ
     Các quy định, quy trình nghiệp vụ để t chức và thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT được thực hiện theo quy trình “một cửa” và “một cửa liên thông” tại tất cả hệ thống cơ quan BHXH từ cấp tỉnh đến cấp huyện; thực hiện giao dịch điện tử bước đầu từ lĩnh vực đăng ký tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và mở rộng sang lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn; nhận và trả kết quả tại đơn vị sử dụng lao động thông qua dịch vụ bưu điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết và tránh xảy ra tiêu cực.
     Đầu tư, trang bị phương tiện công nghệ thông tin phục vụ công tác, tăng cường ứng dụng phần mềm nghiệp vụ vào công tác quản lý. Đến nay, tất cả các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống BHXH đều phần mềm quản lý; 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử; thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT với tất cả các cơ sở y tế; hệ thống mạng nội bộ được hoàn thiện, với 100% đơn vị trực thuộc có địa chỉ giao dịch điện tử và đăng ký chữ ký số đối với tất cả công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý; 100% văn bản, tài liệu gửi cho các đơn vị trực thuộc được giao dịch, trao đổi dưới dạng điện tử.
     Hệ thống cơ quan BHXH đã xây dựng, áp dụng Bộ quy trình nội bộ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; đồng thời, tiếp tục nâng cấp, áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Duy trì hệ thống mạng nội bộ, website và địa chỉ thư điện tử để phục vụ việc tra cứu, trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH với các tổ chức và Nhân dân.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác tổ chức chi trả trực tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH và nhận làm đại lý thu của cơ quan Bưu điện vẫn còn có hạn chế đối với việc quản lý các đối tượng hưởng, cũng như công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.
     Thời gian tới, để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn, ngành BHXH tỉnh cần triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách, chế độ BHXH, BHYT; mở rộng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, bảo đảm điều kiện thuận lợi về thời gian và chi phí, đem lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân giao dịch. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phong cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý của ngành BHXH, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, công dân đăng ký tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT.
Hoàng Nhung
 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10134 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10178 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay13,315
  • Tháng hiện tại109,577
  • Tổng lượt truy cập13,526,431
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây