Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh

Thứ tư - 21/07/2021 23:55   Đã xem: 8693   Phản hồi: 0

Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”. Như vậy, việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là một đòi hỏi khách quan trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội hiện nay, qua đó góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

     Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Cụ thể hóa Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 17- ĐA/TU, ngày 12/11/2014 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2018 và hiện nay đang tích cực triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 03/12/2018 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; xây dựng đội ngũ công tác viên DLXH, ban hành quy chế hoạt, giao cho ban tuyên giáo cấp ủy là cơ quan thường trực, trực tiếp quản lý và đảm bảo hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.
image 20210722105537 1
Quang cảnh Hội nghị tập huấn cho cộng tác viên dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh (ngày 30/6/2021)
     Đội ngũ làm công tác DLXH các cấp được xây dựng, thường xuyên kiện toàn, đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng (hiện nay, đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh có 34 đồng chí và trên 400 cộng tác viên DLXH cấp huyện và tương đương). Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên ngày càng đi vào nền nếp; hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Có thể nói, mạng lưới cộng tác viên dư luận các cấp đã trở thành lực lượng quan trọng, là kênh nắm bắt, tập hợp, phản ánh và cung cấp thông tin góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội và định hướng các luồng dư luận xã hội tích cực.
     Để kịp thời nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn, hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác điều tra, nắm bắt DLXH bằng hình thức lấy phiếu điều tra định kỳ hằng quý và đột xuất theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy.
     Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức từ 4 - 6 cuộc điều tra dư luận xã hội với trên 10 nghìn phiếu/năm. Nội dung điều tra bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Thông qua việc tổ chức điều tra DLXH đã giúp cấp ủy, chính quyền có thêm các thông tin cần thiết trong hoạch định các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
     Cùng với đó, định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất ban tuyên giáo các cấp tổng hợp tình hình DLXH thông qua phiếu phản ánh của đội ngũ cộng tác viên; phản ánh trực tiếp tại các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, giao ban cộng tác viên DLXH và thông qua báo cáo, tổng hợp báo chí, phản ánh nhanh qua điện thoại, email, mạng xã hội, tiếp xúc cử tri, đối thoại với Nhân dân,... Nhiều nội dung phản ánh có tính thời sự, nhạy cảm, có tác động lớn đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp có thêm cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu đã đạt được; hạn chế, tồn tại, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời vấn đề dư luận quan tâm, tránh phát sinh điểm nóng.
     Công tác định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được tăng cường. Thông qua các hội nghị, bản tin nội bộ, đặc biệt thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời cung cấp các thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh; những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, phản bác với các tin giả, thông tin xuyên tạc sự thật trên truyền thông, trên các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch. Có thể khẳng định, thông qua công tác DLXH, các cấp ủy đảng, chính quyền đã nắm bắt và chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm; qua đó góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
     Bên cạnh những kết quả đạt được công tác điều tra, nắm bắt và định hướng DLXH còn một số hạn chế như: đội ngũ làm công tác dư luận xã hội ở một số ít địa phương, đơn vị còn thiếu chủ động; còn có cộng tác viên mới chỉ nắm bắt, phản ánh một chiều, chưa chủ động, kịp thời định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; số ít thông tin phản ánh chất lượng chưa cao, chưa đề xuất được nhiều giải pháp tích cực trong việc xử lý, giải quyết, khắc phục những vấn đề được phản ánh...
     Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đòi hỏi đội ngũ làm cộng tác viên DLXH các cấp phải bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại quan trọng của đất nước, của địa phương, chủ động, kịp thời nắm bắt, phân tích, phản ánh khách quan dư luận của các tầng lớp nhân dân. Từ đó có những dự báo sớm, chính xác và đề xuất giải pháp khả thi nhằm cung cấp thông tin, định hướng DLXH, tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên DLXH đủ tiêu chuẩn, gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động thuyết phục Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực định hướng DLXH, ngăn chặn những thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Nguyễn Lan
 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:732 | lượt tải:157

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:696 | lượt tải:218

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:742 | lượt tải:179

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10135 | lượt tải:2492

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10179 | lượt tải:2268

Thống kê website

  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay14,218
  • Tháng hiện tại110,480
  • Tổng lượt truy cập13,527,334
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây