Thành phố Thái Nguyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước

 •   18/01/2022 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Trong những năm qua, công tác dân vận của cơ quan nhà nước thành phố Thái Nguyên được coi là một khâu đột phá trong công tác dân vận ở Đảng bộ thành phố, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Điều trị Covid-19 tại nhà: Hướng tới tất cả bệnh nhân đều được tiếp cận dịch vụ y tế

 •   13/01/2022 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0

Trong hơn 2 tháng qua, cùng với cả nước, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có chiều hướng gia tăng; đặc biệt trước biến thể mới Omicron được đánh giá là biến chủng đáng lo ngại, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp để chủ động kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới và được đánh giá ở Cấp độ 1.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, phát huy các giá trị lịch sử của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

 •   05/01/2022 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Hiện nay, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị luôn tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta trên mọi lĩnh vực, nhất là tư tưởng, lý luận. Chúng thường xuyên tuyên truyền luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc lịch sử với nhiều hình thức, nhất là trên internet, mạng xã hội; tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, một bộ phận giới trẻ ngày nay có biểu hiện sống thiếu lý tưởng, lãng quên quá khứ và không biết trân trọng những truyền thống tốt đẹp, hào hùng, vẻ vang của dân tộc.

Định Hóa: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử địa phương

 •   05/01/2022 01:22:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Định Hóa là một trong những địa bàn chiến lược hiểm yếu của Thái Nguyên và Việt Bắc. Địa thế Định Hóa kín đáo thích hợp cho công tác tổ chức canh gác, bảo vệ từng trọng điểm và tổ chức chống tập kích đường không, đường bộ của địch; là nơi tiến có thể đánh, lui có thể giữ; từ đây có thể tỏa đi khắp vùng từ biên giới xuống đồng bằng, giao thông liên lạc tương đối thuận tiện có thể giữ mối liên lạc từ Trung ương và các địa phương, thuận lợi cho công tác chỉ đạo trong toàn quốc.

Phát huy vai trò của cộng tác viên trong việc nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trong Nhân dân

 •   29/12/2021 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Cộng tác viên dư luận xã hội là một trong những lực lượng có vai trò quan trọng làm cầu nối giữa Đảng với Nhân dân; có nhiệm vụ nắm bắt, phản ánh thông tin khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; đồng thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác chính trị, tư tưởng năm 2021

 •   24/12/2021 06:37:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Năm 2021, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Phát động, hưởng ứng phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập và làm theo Bác. Hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ luôn xung kích đi đầu trên mọi mặt trận đã để lại những ấn tượng và tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân.

Phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia - Địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 - Đội 91 Bắc Thái

 •   21/12/2021 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Năm 1972, mặc dù bị thất bại liên tiếp trên các chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược, tiếp tục leo thang chiến tranh, điên cuồng bắn phá miền Bắc, thả mìn phong tỏa bờ biển và cửa sông, gây khó khăn cho việc tiếp nhận, vận chuyển vũ khí, hàng hóa chi viện các chiến trường của quân và dân ta. Tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên và Bắc Kạn) đã trở thành huyết mạch giao thông, “cảng cạn” có nhiệm vụ nhận, trung chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm…của các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta từ biên giới ra các chiến trường.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

 •   14/12/2021 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0

Xác định rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là một mục tiêu của chiến lược phát triển đất nước”. Kế thừa, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước, từ khi thành lập và nhất là sau 25 năm tái lập tỉnh (ngày 01/01/1997) đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hội nhập và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội

 •   07/12/2021 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp và tác động lớn đến kinh tế - xã hội toàn cầu nói chung và an sinh xã hội nói riêng; các quốc gia trên toàn thế giới phải sử dụng biện pháp như hạn chế đi lại, giãn cách xã hội, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trước bối cảnh đó, an sinh xã hội đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo đời sống của người dân, người lao động.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

 •   29/11/2021 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

Ở Việt Nam, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế theo hướng mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Theo đó, BHXH Việt Nam và một số cơ quan có liên quan đã rất chủ động, tích cực trong việc sửa đổi, ban hành các văn bản kịp thời vừa đáp ứng công tác quản lý điều hành, vừa để điều chỉnh, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với các đối tượng thụ hưởng chế độ, tiếp cận chính sách BHXH, BHTN cũng như hỗ trợ cho người sử dụng lao động, người lao động.

Đẩy mạnh phối hợp làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 •   29/11/2021 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong các chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cần tiếp tục mở rộng, hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế; đồng thời, cần thực hiện tốt, có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT.

Nâng cao chất lượng dịch vụ trong thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người dân

 •   29/11/2021 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0

Những năm qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thông qua việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả, thiết thực. Phấn đấu đến năm 2030 có 60% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, phát triển nhanh BHXH tự nguyện đối với nông dân và lao động khu vực phi chính thức (chiếm khoảng 5% LLLĐ trong độ tuổi); khoảng 45% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHTN; phấn đấu 100% dân số tham gia BHYT, duy trì mục tiêu BHYT toàn dân.

Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 •   29/11/2021 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

Để đảm bảo tính thống nhất trong việc lập hồ sơ và giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Quy định nơi đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 •   25/11/2021 03:51:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Hiện nay, có không ít lý do để người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) muốn nhận BHXH 1 lần, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều người lao động gặp phải khó khăn về kinh tế. Để nhận BHXH 1 lần, người lao động cần phải tìm hiểu nhiều quy định có liên quan, trong đó có quy định nơi đăng ký hưởng BHXH một lần.

Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 •   25/11/2021 01:49:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Rút bảo hiểm xã hội một lần không còn cơ hội hưởng lương hưu

 •   24/11/2021 02:12:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

Đại dịch Covid-19 đã và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, nhiều người lao động (NLĐ) đã đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần để có một khoản tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống; đồng thời, một số ít người vì lợi ích trước mắt, muốn rút BHXH một lần để có luôn một khoản tiền…

Một số nhiệm vụ trong tâm của BHXH Thái Nguyên trong những tháng cuối năm 2021

 •   18/11/2021 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng hành ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là sự nỗ lực, sáng tạo, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, viên chức, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

BHXH Việt Nam: Kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 •   17/11/2021 01:29:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức các đoàn công tác làm việc tại BHXH 09 tỉnh, thành phố (gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh).


Các tin khác

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:80 | lượt tải:41

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:102 | lượt tải:71

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:78 | lượt tải:46

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:436 | lượt tải:125

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:606 | lượt tải:210

Thống kê website

 • Đang truy cập45
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm41
 • Hôm nay5,680
 • Tháng hiện tại202,080
 • Tổng lượt truy cập6,376,309
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây