Thái Nguyên: Quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số  

 •   16/10/2021 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0

Dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Thái Nguyên chiếm 29,87% dân số toàn tỉnh và sinh sống tập trung chủ yếu ở 5 huyện miền núi, vùng cao là: Định Hoá, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ. Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hành đầu”, “Giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thái Nguyên luôn quan tâm đến phát triển giáo dục -  đào tạo vùng DTTS và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của địa phương.

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS

 •   13/10/2021 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

Thái Nguyên: Sẵn sàng cho Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

 •   11/10/2021 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 được tổ chức ở các cấp nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

 •   06/10/2021 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

Từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống Nhân dân; nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động (NLĐ) không có việc làm phải nghỉ việc và thu nhập người dân giảm.

Thái Nguyên: Phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

 •   04/10/2021 12:16:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên (Liên hiệp hội) được thành lập tháng 6/2002. Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, sau 20 năm hình thành và phát triển, hoạt động của Liên hiệp hội đã thu được những kết quả cụ thể đáng ghi nhận trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức hội đối với xã hội.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng - một động lực xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025

 •   27/09/2021 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu “xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025”. Khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực là nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện nhằm thực hiện mục tiêu trên.

Những bước trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên từ khi có cơ sở Đảng Cộng sản năm 1936 đến nay

 •   27/09/2021 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Từ khi thành lập năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo Nhân dân ta hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

 •   23/09/2021 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0

Trong những năm qua, sự phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm Xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” (viết tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TW) có nhiều đổi mới, sang tạo, đạt hiệu quả thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên: chung tay đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân trong bối cảnh dịch Covid-19

 •   17/09/2021 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, góp phần cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19, sớm ổn định kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 85 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2021)

 •   10/09/2021 06:08:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

Cuối năm 1936, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập tại xã La Bằng, huyện Đại Từ và từ đó phát triển ra các địa phương trong tỉnh. Sự ra đời cơ sở Đảng Cộng sản ở La Bằng đánh dấu một mốc son lịch sử của phong trào cách mạng ở Thái Nguyên.

Một số điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 •   08/09/2021 07:55:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là những chính sách lớn, trụ cột chính của hệ thống bảo đảm an sinh xã hội của mỗi quốc gia.

Một số bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khoá XI

 •   05/09/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0

 Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục và đào tạo; trong đó có việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh tuyên truyền, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 •   27/08/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” (Nghị quyết số 21-NQ/TW), tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực, chủ động, đề ra nhiều giải pháp quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thái Nguyên: Ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2020 - 2021

 •   27/08/2021 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0

Năm học 2020 - 2021 diễn ra trong bối cảnh cả nước bị ảnh hưởng của nhiều đợt dịch Covid-19; để duy trì việc học khi học sinh không thể đến trường, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh triển khai thực hiện dạy học trực tuyến, đảm bảo chương trình và kết thúc năm học đúng kế hoạch.

Nhiều chuyển biến tích cực qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

 •   27/08/2021 06:55:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Trong thời gian qua, công tác thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến rõ rệt ở cả phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân đối với công tác phát triển TDTT ngày càng nâng cao; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát huy hiệu quả; phong trào TDTT gắn liền với các hoạt động văn hóa, vui chơi lành mạnh, khơi dậy bản sắc văn hóa địa phương góp phần làm phong phú tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển Bảo hiểm Y tế trong học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022

 •   26/08/2021 06:22:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên (HSSV) là mối quan tâm rất lớn của toàn xã hội, là một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục, đào tạo toàn diện con người của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện với HSSV là giải pháp hữu hiệu giúp cho thế hệ trẻ đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện, là điều kiện để hoạt động y tế học đường có hiệu quả tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân và cũng là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó, ngành Giáo dục và hệ thống trường học các cấp có vai trò nòng cốt.

Bảo hiểm y tế: Chính sách quan trọng góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân

 •   19/08/2021 06:55:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Bảo hiểm Y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta.

Quan tâm chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

 •   10/08/2021 06:08:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của đất nước, theo tiếng gọi của Tổ quốc đã có hàng chục vạn con em đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó, có gần 11 nghìn người đã hy sinh; hàng vạn người bỏ lại một phần xương máu ngoài chiến trường; nhiều người trở về đã bị phơi nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin ở mức độ khác nhau và trở thành nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).

Ngành Tuyên giáo Thái Nguyên thực hiện tốt phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

 •   30/07/2021 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0

Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng gắn với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; giác ngộ và tập hợp được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tin theo, tạo thành sức mạnh vĩ đại thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng do Đảng lãnh đạo.


Các tin khác

Phóng sự

Hình ảnh hoạt động

z2598404619971-558de9af95a0205667513c3dc8df37a0.jpg z2598404786228-04d69cb10cb42dc827d319b3c3674920.jpg z2598404785947-acae9162cd62c4485b51563ff7d7a4bd.jpg z2598404539427-43a3c2e8f20aec4c9ca2c1568784e60f.jpg z2598404647105-f3cbe827284487fe9ef7e06e9cefe99b.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:188 | lượt tải:84

Số 726-CV/BTGTU

Công văn mời dự Hội nghị Giao ban cộng tác viên DLXH tháng 7/2021

Lượt xem:77 | lượt tải:27

Số 729-CV/BTGTU

Công văn mời dự Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 năm 2021

Lượt xem:93 | lượt tải:27

Số 689-CV/BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

Lượt xem:97 | lượt tải:23

Số 18-HD/BTGTU

Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Lượt xem:120 | lượt tải:58

Thống kê website

 • Đang truy cập43
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm41
 • Hôm nay4,350
 • Tháng hiện tại104,113
 • Tổng lượt truy cập5,646,145
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây