Tăng cường hợp tác để quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững

Thứ ba - 27/09/2022 21:35   Đã xem: 14   Phản hồi: 0

Bắc Kạn là tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, cách Thủ đô Hà Nội 170 km. Tỉnh được tái lập từ ngày 1/1/1997, trên cơ sở chia tách 4 huyện, thị xã của tỉnh Bắc Thái và 2 huyện của tỉnh Cao Bằng. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 4.859 km2, dân số khoảng 323,7 nghìn người, với hơn 88% là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 8 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thành phố (thành phố Bắc Kạn) và 7 huyện (Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm), với 108 xã, phường, thị trấn (6 phường, 6 thị trấn và 96 xã). Đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn là những con người nhân hậu, có tinh thần yêu nước và có bề dày truyền thống cách mạng.

Trước và trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Bắc Kạn cùng với các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn làm căn cứ địa để lãnh đạo cách mạng; đặc biệt, trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Bắc Kạn cùng với Thái Nguyên, Tuyên Quang đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ chọn là An toàn khu (ATK) để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Là địa phương vinh dự được đón các cơ quan Trung ương cùng đồng bào miền xuôi lên tản cư, làm việc; Đảng bộ, chính quyền, quân dân Bắc Kạn đã có nhiều đóng góp sức người, sức của để xây dựng An toàn khu kháng chiến; vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, góp phần vào chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947; xây dựng hậu phương và phục vụ tiền tuyến, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhiều địa danh như ATK Chợ Đồn, đồn Phủ Thông, đèo Giàng, Na Tu… đã đi vào lịch sử. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, quân dân Bắc Kạn một lòng tin theo Đảng, Bác Hồ, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với 100 Bà mẹ được phong danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 41 tập thể, 3 cá nhân được phong danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”… Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bắc Kạn.
Sau khi tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng ổn định về mọi mặt để xây dựng cuộc sống mới và đã giành được những thành tựu ngày càng to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh. Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần làm cho đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện, ngày càng được nâng cao; cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm đã có bước phát triển mạnh mẽ, diện mạo chung của các địa phương đã có nhiều khởi sắc, tạo tiền đề cho tỉnh Bắc Kạn có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp nên đến nay, Bắc Kạn vẫn còn nhiều khó khăn: Cơ cấu kinh tế chưa cân đối, nông lâm nghiệp chiếm tỉ trọng cao. Công nghiệp chưa phát triển; sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa chưa cao, đại bộ phận nhân dân làm nông nghiệp thu nhập thấp… Trên cơ sở nhận định tình hình thực tiễn, phân tích kỹ lưỡng tiềm năng, lợi thế và động lực phát triển, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là then chốt; phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực; đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”. Đồng thời, trong định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu: “Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước vào năm 2030, có hệ thống không gian hài hòa giữa đô thị và nông thôn; nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến; xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và hạ tầng nông thôn. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch, phát triển đa dạng hoá và nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo bền vững” và “Phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động vào năm 2050; hệ thống không gian hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường sống tốt; mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước”.
Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Quy hoạch tỉnh sẽ phù hợp, thống nhất với mục tiêu, định hướng, nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030; phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia mà các bộ, ngành Trung ương đang triển khai xây dựng, đảm bảo hài hòa lợi ích của quốc gia, các tỉnh trong vùng và lợi ích của người dân; có giải pháp khai thác liên kết vùng, hợp tác với các địa phương trong vùng và cả nước, trước hết là kết nối giữa tỉnh Bắc Kạn với tỉnh Thái Nguyên, các tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; đồng thời, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh, riêng biệt, độc đáo của Bắc Kạn.
image 20221029084117 1
Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới
Trong đó, tỉnh Bắc Kạn xác định tăng cường kết nối, hợp tác với tỉnh Thái Nguyên, thành phố Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực; các tỉnh trong khu vực để bảo vệ, phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu; giao lưu phát triển kinh tế, du lịch, cùng xây dựng một hệ sinh thái sản xuất, hậu cần logistics, phát triển công nghiệp phụ trợ. Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là giao thông để kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh, khu du lịch ATK Chợ Đồn, hồ Ba Bể với các địa phương lân cận; kết nối tỉnh với các địa phương trong Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ và hệ thống cảng biển tại Hải Phòng, Quảng Ninh bảo đảm sự gắn kết liên vùng, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa các địa phương trong cả nước với Trung Quốc, thông qua đấu nối các cảng biển trong khu vực, sân bay Nội Bài và hệ thống các tuyến đường quốc lộ, cao tốc, cụ thể:
- Khu vực phía Bắc và phía Nam (trục trung tâm): Qua trục Quốc lộ 3 và tuyến cao tốc (CT 07) kết nối Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng. Trong đó, sẽ đầu tư tuyến đường Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn trong giai đoạn 2021 - 2025 và huy động nguồn lực đầu tư tuyến tốc độ cao thành phố Bắc Kạn - Cao Bằng trước năm 2030; hoàn thiện theo tiêu chuẩn đường cao tốc đối với đoạn tuyến quy hoạch trong các giai đoạn tiếp theo.
- Khu vực phía Tây: Thông qua QL279, QL3B và tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang trong giai đoạn 2021 - 2025 và thông qua tuyến cao tốc trục ngang đấu nối với cao tốc Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang trong các giai đoạn tiếp theo.
- Khu vực phía Đông: Liên kết hành lang kinh tế biên giới phía Đông, Đông Bắc thông qua tuyến QL3B, QL279, QL4B, tuyến cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn - Tiên Yên và các tuyến đường kết nối trung tâm huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn với huyện Bình Gia, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2021 - 2025 và thông qua tuyến cao tốc trục ngang đấu nối cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (cửa khẩu Hữu Nghị) trong các giai đoạn tiếp theo.
image 20221029084117 2
Lễ cấp sắc dân tộc Dao Tiền
Song song với việc hợp tác, liên kết với các vùng, các tỉnh bạn nhằm tạo động lực cho sự phát triển, Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế. Trong đó, tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, làm động lực thúc đẩy phát triển các ngành, kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo tiền đề đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao dân trí và đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giữ gìn, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch chất lượng cao tại Khu du lịch hồ Ba Bể, khu vực Đồn Đèn, hồ Nặm Cắt, ATK Chợ Đồn và các điểm du lịch cộng đồng. Khai thác tối đa các tiềm năng du lịch lịch sử, sinh thái, trải nghiệm, hình thành các tour du lịch gắn kết các Khu du lịch ATK Bắc Kạn, Thái Nguyên và Tuyên Quang; Khu du lịch Hồ Ba Bể với Khu du lịch hồ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang và Khu di tích hang Pác Bó, thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng.
Đối với nông, lâm nghiệp, sẽ tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm sạch và an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường; xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến nông, lâm sản; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình liên kết chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn; khuyến khích, ưu tiên đầu tư sản xuất chế biến ứng dụng công nghệ cao; sản xuất hữu cơ; thúc đẩy nhanh việc hình thành các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp có sản phẩm nông sản đạt chất lượng cao và ổn định để gắn với các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông thôn.
Đối với công nghiệp, tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, gắn với vùng nguyên liệu, trọng tâm là chế biến gỗ rừng trồng, đưa Bắc Kạn trở thành một trong những trung tâm chế biến lâm sản của khu vực miền núi phía Bắc; đồng thời, đẩy mạnh khai thác các khoáng sản mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế để đưa vào chế biến sâu, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, trong đó tập trung khai thác, chế biến khoáng sản chì, kẽm và các sản phẩm đi kèm để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, phấn đấu đưa Bắc Kạn trở thành trung tâm sản xuất chì, kẽm của cả nước.
Để khẳng định vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong an ninh, quốc phòng; quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân vùng căn cứ cách mạng, ngày 10/02/2022, Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là tiền đề rất quan trọng để các tỉnh trong vùng nói chung và Bắc Kạn nói riêng đẩy mạnh sự phát triển toàn diện.
Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trên con đường xây dựng và phát triển, tỉnh Bắc Kạn mong muốn tiếp tục nhận được sự động viên, khích lệ, sự hợp tác, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn, nhất là các tỉnh vùng Việt Bắc để Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững./.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:727 | lượt tải:156

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:690 | lượt tải:216

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:737 | lượt tải:178

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10056 | lượt tải:2470

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10102 | lượt tải:2248

Thống kê website

  • Đang truy cập113
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm107
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại1,379,217
  • Tổng lượt truy cập13,421,659
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây