Phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch về nguồn

Chủ nhật - 14/08/2022 21:22   Đã xem: 29   Phản hồi: 0

Đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trên 1.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó, có 292 di tích được xếp hạng (1 di tích quốc gia đặc biệt gồm 13 điểm; 55 di tích quốc gia; 224 di tích cấp tỉnh); có 550 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó có 17 di sản được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia; thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 13/12/2019. Các di tích đã được kiểm kê, lập hồ sơ, lập hồ sơ xếp hạng, bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trong đó, Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa đã được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo.

image 20221015082257 1
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hóa
1. Công tác quản lý, tuyên truyền phát huy giá trị di tích
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa bao gồm địa phận các xã Phú Đình, Điềm Mặc, Thanh Định, Định Biên, Bảo Linh, Đồng Thịnh, Quy Kỳ, Kim Phượng, Bình Thành và thị trấn Chợ Chu thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong lịch sử, di tích từng được biết đến qua nhiều tên gọi khác nhau, như An toàn khu, Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Khu di tích lịch sử An toàn khu Trung ương. Đây là nơi ở, làm việc và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, giai đoạn 1947 - 1954. Tại đây, Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra nhiều quyết sách quan trọng đến vận mệnh quốc gia, đến quốc kế dân sinh, như: Chỉ thị “Phải phá cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp”; Sắc lệnh số 110/SL, ngày 20/1/1948 về phong hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp - Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam; quyết định mở Chiến dịch Biên Giới 1950; quyết định nhiều chính sách lớn trong đó có chính sách thuế nông nghiệp, giảm tô giảm tức… Đặc biệt, ngày 6/12/1953, tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Đây là một chiến dịch mang tầm chiến lược, quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam. Cũng tại ATK Định Hóa, tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm nổi tiếng Sửa đổi lối làm việc, một tác phẩm mà trong công cuộc đổi mới hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.
Năm 2012, ATK Định Hóa vinh dự được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng này thêm một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của ATK Định Hóa trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc Việt Nam. Khu di tích gồm 13 di tích thành phần, gồm:
- Nhà tù Chợ Chu (thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa).
- Địa điểm thành lập Việt Nam Giải phóng quân (xã Định Biên, huyện Định Hóa).
- Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại đồi Khau Tý năm 1947 (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa).
- Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại đồi Tỉn Keo (1948 - 1954), xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
- Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khuôn Tát: Cây đa, Đoạn suối Khuôn Tát - nơi Người tắm, giặt và câu cá; Nhà sàn và hầm Bác ở tại đồi Nà Đình (xã Phú Đình, huyện Định Hóa).
- Địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng làm việc tại Phụng Hiển (1947 - 1949), xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.
- Địa điểm Cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (1949-1954) tại xã Bảo Linh, huyện Định Hóa.
- Thắng cảnh thác Khuôn Tát (xã Phú Đình, huyện Định Hóa).
- Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa).
- Địa điểm thành lập Ủy ban hòa bình Việt Nam (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa).
- Địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa).
- Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu (20/10/1950) xã Định Biên, huyện Định Hóa.
- Địa điểm đồi Pụ Đồn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Lễ phong quân hàm Đại tướng, Tổng Chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948) xã Phú Đình.
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De là một công trình trang nghiêm với lối kiến trúc truyền thống, được xây dựng nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Công trình được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 115 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2005); đây là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ kính yêu, với nhân dân Định Hóa nói riêng và tỉnh Thái Nguyên. Công trình được gắn với quần thể di tích lịch sử văn hóa cách mạng có ý nghĩa cao về giá trị lịch sử cho mọi thế hệ hôm nay và mai sau.
Kể từ khi Khu di tích ATK Định Hóa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, năm 2012, hằng năm có khoảng 700 nghìn lượt khách trong nước, quốc tế đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan các điểm di tích thuộc ATK Định Hóa. Ngoài ra, hằng năm, Khu di tích ATK Định Hóa đã đón nhiều đoàn của các bộ, ban, ngành, tổ chức, địa phương đến nghiên cứu, tìm hiểu về giá trị lịch sử cách mạng tại các di tích. Điều đó là minh chứng sinh động, thuyết phục cho sức hút từ du lịch lịch sử văn hóa trên vùng đất Thái Nguyên, nơi ghi dấu ấn thành công của cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng ghi nhận những nỗ lực bảo tồn và phát huy những giá trị riêng có của mảnh đất cách mạng này.
2. Công tác tham mưu tổ chức hoạt động về nguồn và quy hoạch xây dựng, kế hoạch tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị của di tích
ATK Định Hóa luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đối với quần thể khu di tích gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiều dự án, đề án với mục đích đưa ATK Định Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn du khách tham quan du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái cũng như phát triển kinh tế xã hội vùng chiến khu cách mạng: Phê duyệt dự án bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng và phát triển kinh tế xã hội vùng ATK Định Hóa, tỉnh Bắc Thái (1995 - 2000); phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư phục hồi, tôn tạo, bảo tồn phát huy di tích chiến khu Việt Bắc; Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng trung tâm ATK Định Hoá tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020; phê duyệt Quy hoạch xây dựng liên vùng chiến khu cách mạng ATK Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030. Từ đây, các dự án từng bước được triển khai thực hiện đầu tư để tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích ATK Định Hoá, hình thành cụm điểm tham quan trải nghiệm và tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn, là nơi để mọi tầng lớp nhân dân tổ chức hoạt động hành hương về nguồn, tri ân vào các dịp ngày kỷ niệm, ngày lễ, Tết, ngày truyền thống hằng năm…
Với nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, từ nhiều năm qua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, hoàn thành các quy hoạch bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử của di tích, như: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích lịch sử chiến khu Việt Bắc (1997); Quy hoạch tổng thể đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến ATK Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (1999). Xây dựng hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa (2012); tham mưu, phối hợp xây dựng Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng trung tâm ATK Định Hoá tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020; Quy hoạch xây dựng liên vùng chiến khu cách mạng ATK Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn đến năm 2030; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên.
Năm 2021, Đề án phát triển Du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 23/3/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 1114/QĐ-UBND; Đề án “Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐND, ngày 12/8/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 3227/QĐ-UBND, ngày 15/10/2021.
Để tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, định hướng đối với phát triển cơ sở hạ tầng khu vực ATK, ngày 14/6/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 1008/QĐ-TTg, với tổng diện tích quy hoạch là 197 ha, thuộc địa bàn các xã: Phú Đình, Điềm Mặc, Bảo Linh, Định Biên, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và các khu vực cảnh quan, di tích phụ cận có liên quan. Mục tiêu của Quy hoạch là nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, góp phần hình thành điểm tham quan về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam, điểm du lịch văn hóa, lịch sử đặc sắc của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, Việt Bắc nói chung. Đây là những nội dung quan trọng để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện thủ tục đầu tư cải tạo Nhà trưng bày ATK Định Hóa tại xã Phú Đình, dự kiến công trình được khởi công vào dịp tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 - 20/5/2022).
3. Một số giải pháp nhằm phát huy giá trị của các di tích lịch sử tại ATK Định Hóa
Những giá trị của các di tích lịch sử tại ATK Định Hóa, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, phát triển du lịch địa phương, do đó, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu, phối hợp triển khai, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về quần thể di tích như: giao cho Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm ảnh, tư liệu “Bác Hồ với Thái Nguyên, phiên bản tranh sơn dầu Việt Nam đất nước con người và ảnh về kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và huyện Định Hóa”; “Bác Hồ với chiến khu Việt Bắc và hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa”, “Từ ATK Định Hóa, Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới”; phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Việt Bắc - Thái Nguyên gắn với phát triển du lịch”; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự tuyên truyền về vùng đất ATK Định Hóa phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam; ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương thông qua di sản văn hóa và tổ chức học tập lịch sử, văn hóa tại Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2021, 2022 - 2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại học Thái Nguyên; phối hợp tổ chức triển khai hoạt động “Trải nghiệm về nguồn ATK Định Hóa, Thủ đô gió ngàn” nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng thông qua hình thức trải nghiệm thực tế.
Để tiếp tục phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, phát triển du lịch, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái; hỗ trợ quảng bá, đa dạng hóa các loại hình, các sản phẩm du lịch; khai thác hợp lý các tiềm năng di tích, danh thắng phát triển du lịch; hướng dẫn triển khai việc khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:
Một là, tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước đối với các di tích lịch sử cách mạng; tăng cường công tác tuyên truyền giá trị quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, làm tốt công tác rà soát, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ khoa học, pháp lý cho các di tích thuộc ATK Định Hóa. Phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích nói chung, di tích cách mạng nói riêng. 
Hai là, triển khai thực hiện Dự án “Cải tạo, sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ATK Định Hóa), xã Phú Đình, huyện Định Hóa”, bảo đảm tiến độ thời gian, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án thành phần thuộc Đề án “Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án phát triển Du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tổ chức triển khai thực hiện.
Ba là, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng thành tựu về khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ chuyển đổi số vào quản lý, giới thiệu, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa về di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch.
Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương thông qua di sản văn hóa và tổ chức học tập lịch sử, văn hóa tại Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025”; hoạt động “Trải nghiệm về nguồn ATK Định Hóa, Thủ đô gió ngàn”, góp phần đa dạng hóa dịch vụ du lịch tại Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách tham quan.
Năm là, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa và phát triển du lịch, phối hợp các doanh nghiệp kinh doanh, nhà nghiên cứu sưu tầm về hoạt động du lịch, để xây dựng, kết nối tour, tuyến du lịch và làm phong phú thêm hoạt động du lịch: Du lịch lịch sử về nguồn từ quê hương của Hoàng đế Lý Nam Đế (thành phố Phổ Yên) đến ATK Định Hóa; tuyến du lịch các tỉnh Việt Bắc như: ATK Chợ Đồn, Chợ mới (Bắc Kạn), Pắc Bó (Cao Bằng), Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn, (Lạng Sơn), ATK Tân Trào (Tuyên Quang)… tạo thành chuỗi du lịch lịch sử - giáo dục -trải nghiệm hấp dẫn, đa dạng, phong phú.
Sáu là, tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, chất lượng; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di tích, du lịch từ tỉnh đến cơ sở, bao gồm đội ngũ quản lý, nghiên cứu và cộng đồng trực tiếp tham gia quản lý tại di tích./.
Ths. Nguyễn Thị Mai
(Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 

 

 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:727 | lượt tải:156

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:690 | lượt tải:216

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:737 | lượt tải:178

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10058 | lượt tải:2471

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10104 | lượt tải:2250

Thống kê website

  • Đang truy cập167
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm158
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại1,379,217
  • Tổng lượt truy cập13,422,002
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây