Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   11/08/2022 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Người đã để lại một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài của Đảng ta.

Công tác tư tưởng của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại ATK Thái Nguyên và bài học trong giai đoạn hiện nay

 •   10/08/2022 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Công tác tư tưởng của Đảng là một bộ phận không thể tách rời trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng. Thời kỳ nào, công tác tư tưởng của Đảng cũng nhằm mục đích thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng và toàn xã hội, góp phần động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Giai đoạn 1945 - 1954 là thời kỳ cách mạng Việt Nam phải trải qua những khó khăn, thách thức to lớn để bảo vệ chính quyền cách mạng và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để giành được thắng lợi vĩ đại, Đảng đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trên cơ sở phát huy tối đa vai trò của công tác tư tưởng trong quá trình lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến.

75 năm Chủ tịch hồ Chí Mình viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” tại Thái Nguyên - Giá trị lịch sử và thời đại

 •   09/08/2022 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

Suốt cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành trọn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ở Người toát lên tầm tư tưởng vĩ đại - vì dân, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Và để thực hiện được mục tiêu đó, Người mong muốn xây dựng Đảng, chính quyền thật sự “đạo đức, văn minh”. Mỗi người cán bộ, đảng viên phải có tư cách, đạo đức cách mạng, phải biết vì dân, thực sự là “đầy tớ của nhân dân”. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” chính là sự thể hiện nỗi niềm đau đáu đó của Người.

Đảng bộ Sở Y tế Thái Nguyên triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   10/02/2022 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 496
 •   Phản hồi: 0

Ngày 09/02, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn Thái Nguyên: Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII và năm 2021

 •   18/11/2021 05:17:00 AM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 18/11, tại trụ sở cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   10/11/2021 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0

Ngày 10/11, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 •   04/10/2021 11:44:00 AM
 •   Đã xem: 874
 •   Phản hồi: 0

Mới đây, Đảng ủy Cục Thuế tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đảng bộ thị xã Phổ Yên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

 •   23/06/2021 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 705
 •   Phản hồi: 0

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Phổ Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

 •   26/05/2021 06:45:00 AM
 •   Đã xem: 897
 •   Phản hồi: 0

Ngày 25/5, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên

 •   19/05/2021 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 2090
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05), trong 5 năm qua (2016-2021), Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thái Nguyên: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

 •   27/04/2021 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 937
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27/4, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ tại ATK Thái Nguyên

 •   15/03/2021 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 2175
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cách mạng. Người nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Phát động Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

 •   01/03/2021 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 796
 •   Phản hồi: 0

Ngày 28/02, tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Việt Nam (đồi Gò Thờ, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ), Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân Tháng Thanh niên năm 2021. Đến dự có các đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Tổng tuyển cử năm 1946 - tự hào và trách nhiệm

 •   05/01/2021 11:25:00 PM
 •   Đã xem: 2769
 •   Phản hồi: 0

Từ Tổng tuyển cử năm 1946 bầu ra Quốc hội đầu tiên cho đến nay, nhân dân ta đã nhiều lần bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ năm 1976 là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân; cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Ôn lại mốc son Tổng tuyển cử năm 1946 để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là việc làm có ý nghĩa thiết thực

Tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   04/10/2020 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 1041
 •   Phản hồi: 0

Ngày 03/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại biểu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh

 •   29/09/2020 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 2740
 •   Phản hồi: 0

4 năm liên tục từ năm 2016 đến năm 2019 là Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2017 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2016-2017; năm 2018 và 2019 được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2016-2018, Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1, giai đoạn 2014 – 2019… Đây là thành tích nổi bật của Đại úy Dương Văn Tư, Đại đội trưởng Bộ binh, Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, tấm gương tiêu biểu trong phong trao thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh những năm qua.

Thái Nguyên: 05 đại biểu vinh dự tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI

 •   29/05/2020 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 834
 •   Phản hồi: 0

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/5 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự Đại hội có 401 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên toàn quốc có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời Bác tại các địa phương, đơn vị trên cả nước.

Thị trấn Quân Chu (huyện Đại Từ) tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 •   21/05/2020 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 718
 •   Phản hồi: 0

Ngày 19/5, Đảng ủy thị trấn Quân Chu (huyện Đại Từ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tổng kết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng chống tham ô, lãng phí trong Đảng, Nhà nước ta hiện nay

 •   19/05/2020 06:41:00 AM
 •   Đã xem: 31358
 •   Phản hồi: 0

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, quản lý đất nước phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham ô, lãng phí trong Đảng, Nhà nước. Muốn vậy, việc vận dụng sáng tạo, có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí được coi là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.


Các tin khác

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:727 | lượt tải:156

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:690 | lượt tải:216

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:737 | lượt tải:178

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10056 | lượt tải:2470

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10102 | lượt tải:2248

Thống kê website

 • Đang truy cập99
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm94
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại1,379,217
 • Tổng lượt truy cập13,421,113
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây