Đảng bộ và nhân dân huyện Định Hóa phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023

Thứ bảy - 13/08/2022 21:18   Đã xem: 66   Phản hồi: 0

Định Hóa là huyện miền núi nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, diện tích tự nhiên 520 km2. Toàn huyện có 23 đơn vị hành chính (gồm 22 xã và 1 thị trấn) với 228 xóm, tổ dân phố; dân số huyện hơn 90.000 người, gồm 17 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 73% dân số. Đảng bộ huyện có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (trong đó có 23 đảng bộ xã, thị trấn; 19 chi, Đảng bộ cơ quan), 389 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 7.794 đảng viên.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Định Hóa là một trong những địa bàn chiến lược của Thái Nguyên và Việt Bắc, có địa thế thuận tiện cho việc bố trí các cơ quan Trung ương, có nhiều địa điểm bố trí phân tán kín đáo thích hợp cho công tác tổ chức canh gác, bảo vệ từng trọng điểm và tổ chức chống tập kích đường không, đường bộ của địch; là nơi tiến có thể đánh, lui có thể giữ; từ đây, có thể tỏa đi khắp vùng từ biên giới xuống đồng bằng, giao thông liên lạc tương đối thuận tiện có thể giữ mối liên lạc từ Trung ương và các địa phương, thuận lợi cho công tác chỉ đạo trong toàn quốc. Nhân dân Định Hóa có truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm; đồng bào các dân tộc của huyện luôn hướng về cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, Chính phủ. Đảng bộ huyện Định Hóa được xây dựng và củng cố vững mạnh, các tổ chức đoàn thể cứu quốc phát triển nhanh chóng, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân Định Hóa tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Đất đai, suối, hồ, tài nguyên thiên nhiên, nông, lâm nghiệp... của huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế “tự cấp, tự túc” nuôi dưỡng nhân dân, bộ đội, cán bộ để kháng chiến, kiến quốc nên đáp ứng được với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử khi đó.
Có thể khẳng định, Định Hóa hội tụ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nên với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng đã chọn Định Hóa là nơi xây dựng An toàn khu (ATK), Thủ đô kháng chiến của cả nước trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Trước dã tâm xâm chiếm nước ta lần nữa của thực dân Pháp, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài, đầu năm 1947, bằng nhiều con đường bí mật, các cơ quan tối cao của Đảng, Chính phủ, Quân đội rời Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc. Ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở và làm việc tại đồi Khau Tý, thôn Điềm Mặc (nay là xã Điềm Mặc) trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến.
Tại Định Hóa, nhiều chủ trương, quyết định quan trọng của Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ đã ra đời, tiêu biểu như: Chỉ thị Phải phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp, ngày 15/10/1947 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng; tác phẩm Sửa đổi lối làm việc; Sắc lệnh số 110/SL, ngày 20/1/1948 về phong hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp - Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam; tháng 6/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên Giới 1950; ngày 6/12/1953, tại Tỉn Keo, Phú Đình, Hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ...
Phát huy vai trò là An toàn khu, Thủ đô kháng chiến của cả nước trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đã trở thành lực lượng quan trọng nhất, tin cậy nhất để bảo vệ, chở che các cơ quan đầu não kháng chiến. Mọi người dân Định Hóa ai cũng biết, cũng thuộc và thực hiện đúng khẩu hiệu “ba không (Không nói chuyện làm lộ bí mật, không nghe những điều không liên quan đến mình, không chỉ đường và nói chuyện với người lạ mặt). Đến tháng 10/1950, toàn huyện đã có hàng chục trung đội du kích, với 639 người. Từ năm 1951 đến năm 1954, công tác quân sự địa phương luôn được Đảng bộ huyện xác định là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong kháng chiến. Vì vậy, lực lượng vũ trang của huyện luôn được quan tâm bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng. Song song với việc bảo vệ, chở che cơ quan đầu não kháng chiến, nhân dân các dân tộc huyện còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để có lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương và cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và cho kháng chiến. Các phong trào “Hũ gạo nuôi quân”, “Bán thóc khao quân”, “Nhân dân đỡ đầu địa phương quân” được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đã góp phần giải quyết khó khăn về lương thực đối với các cơ quan Trung ương, Chính phủ và Quân đội đóng trên địa bàn huyện. Trong khi đó, để đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối cho cơ quan đầu não kháng chiến mà việc làm lán trại, kho tàng, doanh trại... cho các cơ quan, đơn vị đòi hỏi không được lấy dân công nơi khác đến, chỉ được huy động dân công tại chỗ, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề với huyện. Với tinh thần “Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”, nhân dân đã nhường nhà, đóng góp hàng vạn cây tre, gỗ, hàng triệu tàu lá cọ, hàng vạn ngày công để xây dựng nơi ở, làm việc, kho tàng, nhà xưởng cho các cơ quan kháng chiến; huy động hàng vạn ngày công cùng nguyên vật liệu sửa chữa cầu đường phục vụ giao thông trong An toàn khu.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ huyện Định Hoá đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao cảnh giác, tăng cường huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên địa bàn, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, toàn huyện đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi: “Thanh niên 3 sẵn sàng”, “Phụ nữ 3 đảm đang”. Thực hiện khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Hậu phương thi đua với tiền phương”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”... Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, các chiến sĩ là con em nhân dân các dân tộc huyện Định Hoá đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Định Hoá, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước cho huyện và 17 xã trong huyện. Toàn huyện có 71 cán bộ được công nhận Cán bộ Lão thành cách mạng, 133 cán bộ được công nhận Cán bộ Tiền khởi nghĩa, 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 55 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trên địa bàn huyện, có 182 điểm di tích lịch sử, văn hoá, trong đó có 30 di tích đã được Nhà nước công nhận di tích quốc gia, 28 di tích được công nhận cấp tỉnh, Quần thể di tích lịch sử ATK Định Hóa được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bền bỉ phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến Trung ương, đặc biệt là tinh thần vượt khó của nhân dân các dân tộc trong huyện, Định Hóa đã có sự phát triển nhanh chóng và tích cực. Từ một huyện thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đến nay, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư theo hướng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều đạt được những kết quả hết sức quan trọng; đến nay, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện 66/71 trường; 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 4%/năm, năm 2021 còn 5,08% hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020); thu nhập bình quân đầu người đạt 46,7 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Định Hóa xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật, chất tinh thần của người dân trên địa bàn huyện.

image 20221015081844 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao hỗ trợ 2,5 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương cho Quỹ “Vì người nghèo”
tỉnh Thái Nguyên để xây dựng 50 Nhà Đại đoàn kết cho các gia đình hộ nghèo của tỉnh

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến hết năm 2021: Toàn huyện có 11/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân/xã đạt 15,8 tiêu chí; nhận thức về Chương trình xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng lên; hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, an ninh quốc phòng được đảm bảo; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, tiến bộ; phong trào “Định Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai ngày càng hiệu quả. Hằng năm, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ được trên 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân nông thôn xây dựng nông thôn mới; quá trình xây dựng nông thôn mới đã và đang đi vào chiều sâu, hướng tới sự hài lòng của người dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn còn gặp một số khó khăn, hạn chế: Việc huy động các nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đề ra song vẫn còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế ở một số vùng nông thôn trên địa bàn huyện còn thiếu và chưa đồng bộ; quy mô, tính chất trong tổ chức các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ còn thấp; chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh chưa cao. Đời sống, thu nhập của một bộ phận người dân nông thôn còn thấp; thu nhập phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, sản phẩm mang tính hàng hóa chưa nhiều.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2021 tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (ngày 16/11/2021); căn cứ Kết luận số 372-KL/TU, ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về chủ trương đối với dự thảo Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới, nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là xây dựng huyện Định Hoá đạt huyện nông thôn mới vào năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra Nghị quyết về xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, đề ra quan điểm và những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đó là:
 Về quan điểm: Xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; sự chủ động, sáng tạo trong vận dụng cơ chế, chính sách của Nhà nước kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực; phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường quyết tâm xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Tập trung huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
 Về nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại đơn vị, địa phương.
Hai là, tập trung huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn mới.
Vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, các thành phần kinh tế tư nhân và trong dân cư để thực hiện các chương trình, dự án; vận dụng phù hợp các cơ chế chính sách hiện hành để thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; huy động vốn tín dụng để phát triển kinh tế, đầu tư cho sản xuất; đa dạng hóa các khoản huy động bằng tiền, đất đai, công lao động, vật liệu, máy móc thiết bị… để đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới, huy động, thực hiện lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác mà huyện Định Hóa được thụ hưởng để xây dựng kết cầu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như: Hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng viễn thông, các thiết chế phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư... tạo điều kiện thuận lợi tối đa để đón nhận các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn toàn huyện.
Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, lòng yêu nước; tinh thần chủ động, sáng tạo; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện; quyết tâm vượt lên chính mình, xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương giàu đẹp.
Lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động khác trên địa bàn nông thôn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Định Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc.
Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý, sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, lồng ghép thực hiện có hiệu quả các nguồn lực và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Vận động và sử dụng hiệu quả nguồn xã hội hóa chung sức xây dựng nông thôn mới của các công ty, tập đoàn kinh tế, của cán bộ công chức, viên chức và người lao động... ủng hộ theo Kế hoạch chung sức xây dựng nông thôn mới của huyện cùng với nguồn đối ứng của nhân dân... để hỗ trợ những công trình đặc thù, nội dung xây dựng nông thôn mới nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. 
Năm là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn.
Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung phát triển tổ chức sản xuất theo các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp, tạo chuỗi liên kết giá trị làm khâu đột phá, tạo động lực để phát triển nền kinh tế nông nghiệp sinh thái theo hướng nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP; phát triển nền nông nghiệp đa mục tiêu, phát huy tối đa mọi điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, văn hóa, lịch sử. Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, tạo giá trị gia tăng cao, đảm bảo bền vững.
Sáu là, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở; nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước, đổi mới phương thức quản lý gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp. Tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn bình yên, đoàn kết, đồng thuận, kỷ cương. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực thi pháp luật để người dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Bảy là, thực hiện tốt việc xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch, sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời thu hút, huy động các nguồn vốn từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đầu tư bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh.
Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, từng bước xây dựng lực lượng lao động nông nghiệp, nông thôn lành nghề để tạo ra các sản phẩm có giá trị hàng hóa cao và khả năng cạnh tranh trên thị trường, gìn giữ các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian mang đậm nét văn hoá dân tộc. Xây dựng những làng, bản văn hoá xung quanh các điểm du lịch để phục vụ du khách tham quan tìm hiểu văn hoá truyền thống dân tộc, phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia vào các hoạt động du lịch. Đầu tư phát triển hạ tầng đi liền với đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch. Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng;
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tập đoàn doanh nghiệp cùng quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết sáng tạo và ý chí tự lực tự cường của các tầng lớp nhân dân, huyện Định Hóa quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023./.

Huyện ủy Định Hóa 
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:846 | lượt tải:178

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:818 | lượt tải:249

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:894 | lượt tải:200

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:14654 | lượt tải:3624

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:14709 | lượt tải:3415

Thống kê website

  • Đang truy cập48
  • Hôm nay24,842
  • Tháng hiện tại527,612
  • Tổng lượt truy cập16,196,811
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây