Bình Phước: làm theo Bác hiệu quả, thực chất, tránh hình thức

Thứ năm - 29/06/2017 10:29   Đã xem: 785   Phản hồi: 0

20BPhuoc

20BPhuoc

Tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị của tỉnh Bình Phước, đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả, thực chất hơn, tránh hình thức.

Ngày 19/6/2017, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị: về phía Trung ương có PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa – Vụ trưởng, Trưởng bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Bình Phước, có đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Tuyết Minh – UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thắng Phúc – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Huỳnh Quang Tiên – UVTVTU, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài; đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – UVTVTU, Bí thư huyện ủy Lộc Ninh, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Tài chính; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh. Về phía cấp huyện gồm có: Đại diện Thường trực các huyện, thị ủy, đảng ủy; Trưởng ban tuyên giáo các huyện, thị ủy, đảng ủy; cán bộ phụ trách Chỉ thị 05-CT/TW thuộc ban tuyên giáo các huyện, thị ủy, đảng ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn toàn tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Mục đích hội nghị giao ban lần này là để rà soát, đánh giá lại việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 41-KH/TU của Tỉnh ủy đã đề ra, những việc đã làm được, chưa được, những khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc tổ chức hội nghị giao ban cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên, quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đưa ra ý kiến đánh giá bước đầu công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về kết quả, cũng như những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những đề xuất, kiến nghị. 

Phát biểu tại hội nghị giao ban, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa – Vụ trưởng, Trưởng bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời đồng chí cũng đề nghị tỉnh Bình Phước trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW. 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuyết Minh – UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm triển khai thực hiện tốt sau đây: 

Thứ nhất, các cấp ủy đảng cần nhận thức sâu sắc việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cấp ủy, mà trước hết là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, xem đây là công việc thường xuyên, quan trọng, tránh tư tưởng giao khoán cho Ban Tuyên giáo cấp ủy. Cần phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ chung, các cấp ủy đảng cần cụ thể hóa cho phù hợp tình hình thực tế của mình, chọn cách làm phù hợp, tránh tình trạng rập khuôn, máy móc, trên hướng dẫn sao, dưới làm y như vậy.  

 Thứ hai, trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, các cơ quan báo chí, các huyện, thị ủy, đảng ủy cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, cũng cần tiếp tục tuyên truyền cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các huyện, thị ủy, đảng ủy cần tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

Thứ ba, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả, thực chất hơn, tránh hình thức. Trước hết, cần triển khai nghiêm túc gắn thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) của Đảng; kiểm tra, rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành giai đoạn  2020 -2025. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, nhất là các xã vùng  sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, coi đây là công việc thường xuyên; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Qua kiểm tra, cần phải coi trọng việc “làm theo”, gắn với mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, nhất là những hạn chế, yếu kém để có lộ trình thực hiện. 
Thứ năm, về đảm bảo kinh phí thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với cấp huyện và cấp xã, từ năm 2018 trở đi, cần phải thực hiện theo sự phân cấp của Luật ngân sách. UBND tỉnh, Sở Tài chính cần phải quan tâm hơn và có sự chỉ đạo thống nhất đồng bộ. 

Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, trước hết là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, chỉ đạo, tổ chức tốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Đồng thời theo dõi, đôn đốc công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội. Tiếp tục biên soạn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm; biên soạn thành sách những tập thể cá nhân, điển hình trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh để cấp phát đến các chi, đảng bộ cơ sở dùng làm tài liệu sinh hoạt. 

Anh Đức
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động

Trao-giai-KK.jpg Van-nghe.jpg Thi-sinh-Song-Cong.jpg Bi-thu-phat-bieu.jpg T-BTG-TU-Tang-hoa.jpg

Tư liệu - Văn kiện

Số 1182-CV/BTGTU

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Lượt xem:734 | lượt tải:159

Số 28-HD/BTGTU

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

Lượt xem:699 | lượt tải:220

Số 27-HD/BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022

Lượt xem:745 | lượt tải:181

Số 1020-CV/BTGTU

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Lượt xem:10199 | lượt tải:2503

Số 20-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:10241 | lượt tải:2281

Thống kê website

  • Đang truy cập140
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm99
  • Hôm nay19,138
  • Tháng hiện tại161,772
  • Tổng lượt truy cập13,578,626
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây