Cong an 2

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

 •   25/12/2018 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Cong an 1

Công an Tỉnh Thái Nguyên góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2018

 •   25/12/2018 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, tầm nhìn 2030; góp phần đạt được mục tiêu “kiềm chế, ngăn chặn, hướng tới đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội”.

Nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

 •   24/12/2018 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

 •   17/12/2018 03:06:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

An toàn thực phẩm có tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển đất nước ta; trở thành thách thức an ninh phi truyền thống. Bảo đảm an toàn thực phẩm là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, trước hết là của người đứng đầu; là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở các cấp. Toàn hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và từng hộ gia đình, từng người dân cần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2019

 •   15/12/2018 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0

Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm

 •   08/12/2018 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

Đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em

 •   05/12/2018 08:44:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên không ngừng đổi mới và vươn xa

 •   13/11/2018 09:57:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Dai hoi XII

Đảng Cộng sản Việt Nam - Tiên phong là sức mạnh

 •   30/10/2018 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn trung thành, vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành một Đảng mác xít chân chính. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh, trên con đường đi đến thành công, phát huy vai trò tiên phong chính là một trong những nguồn sức mạnh của Đảng. Đó là bài học quý báu của một đảng vô sản.

1 (3)

Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là yêu cầu của công cuộc đổi mới

 •   29/10/2018 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Trong những năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết đánh giá công tác lý luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ của công tác lý luận nói chung, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nói riêng, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX (Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 18/3/2002 về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới); Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X (Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới); Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Đặc biệt, Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị khóa VII về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay” đánh dấu một bước chuyển mới cả trong nhận thức về vai trò của công tác lý luận lẫn trong khâu tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Ky ket

Ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ

 •   17/09/2018 03:49:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0

Ngày 13/9, tại thành phố Lạng Sơn đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động khoa học công nghệ giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2023. GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên và đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn dự và ký kết các văn bản hợp tác.

Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018”

 •   14/09/2018 05:29:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

Ngày 07/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018” (Kế hoạch số 106/KH-UBND).

anh hoi thao nguon nhan luc (1)

Nguồn nhân lực Thái Nguyên: Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư

 •   27/08/2018 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0

Thái Nguyên là một trung tâm về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ ba của cả nước, nằm liền kề phía Bắc Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên 3.533 km2, dân số trên 1,2 triệu người, mỗi năm có từ 15 - 16 nghìn người bước vào tuổi lao động. Bằng nhiều giải pháp cụ thể thiết thực, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã rất quan tâm tới đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và đạt được kết quả tích cực: Năm 2016 đào tạo nghề được 30.210 người, trong đó lao động nông thôn là 2.662 người; năm 2017 là 36.676 người, trong đó lao động nông thôn là 2.409 người.

trao qua o Tan Thai

Thái Nguyên: Những kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách an sinh xã hội

 •   06/08/2018 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0

Công tác an sinh xã hội (ASXH) luôn được Đảng ta coi là mục tiêu và động lực của sự phát triển đất nước; tại Đại hội lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Càng đi vào phát triển kinh tế thị trường, càng phải chăm lo tốt hơn phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhan dân”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: “Làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội”; “thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững”; “tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, người có công”.

IMG 9118 JPG

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018: Cơ hội và triển vọng

 •   05/06/2018 04:49:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 01/7/2018 tại thành phố Thái Nguyên. Đây là sự kiện quan trọng, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh và cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao… trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức thành công hứa hẹn sẽ tạo ra làn sóng đầu tư mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh Thái Nguyên trong khu vực và trên phạm vi cả nước.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây